Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Barn ska varken lämnas efter eller hållas tillbaka

Anna Ekström (S), utbildningsminister.
Foto: KRISTIAN POOHL

Malmö har gjort ett genomgripande och långsiktigt arbete för att öka kunskapsresultaten på alla skolor. Resultaten har klättrat åtta år i rad. Bara i år får Malmös skolor förstärkning med cirka 122 miljoner kronor, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S) inför dagens Malmöbesök.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag besöker jag Malmö i mitt nya uppdrag som utbildningsminister. Det gör jag i förvissningen att kunskap och bildning aldrig har varit viktigare än nu. En fullgjord gymnasieutbildning behövs för att få ett arbete, plugga vidare eller vara en aktiv och engagerad medborgare. En trygg och lärorik skolgång är därför den bästa investeringen för framtiden – för såväl individen som hela samhället.


I Malmö vill jag därför se tydliga exempel på hur förskolor, skolor och fritidshem arbetar med att alla elever ska lära sig så mycket som behövs. Flera bra satsningar på ökad jämlikhet och höjda kunskapsresultat görs nu. Malmö har gjort ett genomgripande och långsiktigt arbete för att öka kunskapsresultaten på alla skolor. Exempelvis har man aktivt viktat resurser utifrån socioekonomiska kriterier, byggt nya skolor i gränsområden mellan stadsdelar och fattat nödvändiga beslut att stänga segregerade skolor med låga resultat. 


Satsningarna på Malmös skolor har gett effekt. Under de senaste åren har skolresultaten höjts. Skolorna med de tuffaste utmaningarna är de som lyfter mest. I SKL:s öppna jämförelser har Malmö, som enda skolkommun tillsammans med Södertälje, klättrat åtta år i rad. Det är resultatet av medvetna satsningar och en fast politisk vilja.


Även nationellt har vi lagt om kursen för skolan. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tog över ansvaret för skolan har kunskapsresultaten i Sverige stigit i alla internationella mätningar, fler lärare har återvänt till läraryrket och förskolan har de minsta barngrupperna på decennier. Jämfört med när vi tillträdde 2014 så är det cirka 28 000 fler som arbetar i skolan. Men det räcker inte. Att en stor andel elever år efter år inte går ut skolan med tillräckliga kunskaper är ett misslyckande vi inte har råd med. I Sverige ska inget barn lämnas efter, men inte heller hållas tillbaka.


Satsningarna på fortsatt höjda kunskapsresultat måste fortsätta. De ökande skillnaderna mellan skolor måste brytas. Regeringen har därför påbörjat kraftfulla satsningar för att öka likvärdigheten och stärka de skolor som har tuffast förutsättningar. Stöd riktas mot rektorer och lärare på skolor i utsatta områden. Inom ramen för Samverkan för bästa skola sluter staten avtal med skolor i behov av utvecklingsinsatser och stöd. Från och med årsskiftet kan staten gå in och göra det som behövs för att åtgärda allvarliga missförhållanden på skolor.


Det är alla viktiga insatser, men det krävs mer för att se till att alla elever når skolans kunskapsmål. Fler lärarassistenter, läxhjälpsgaranti och tydligare fokus på kunskap i läroplanerna är några viktiga reformer i Januariavtalet. Med satsningar på fler lärare och förbättrat tidigt stöd kan fler elever lära sig mer. Vi ska också ta krafttag för att säkra trygghet och studiero i alla klassrum. 


Staten ska också ta ett större ansvar för skolans likvärdighet och finansiering. Nya resurstillskott innebär att alla skolor tillförs nya resurser – med mest till de kommuner och skolor som behöver det bäst. För Malmös del innebär det en förstärkning på cirka 122 miljoner kronor bara i år. Det är pengar som i Malmö kommer att användas till personalförstärkningar, stärkt elevhälsa och insatser för mobila stödteam.


Svensk skola utmärkte sig förr internationellt som en skola med höga kunskapsresultat och stark likvärdighet – en jämlik kunskapsskola. Dit ska vi ta oss igen. Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av utbildade lärare med höga förväntningar. Den som gör sitt bästa i skolan och anstränger sig ska ha möjlighet att lära sig mycket, oavsett hur många böcker som finns i bokhyllan hemmavid. Skolan ska ge alla barn möjligheten att utvecklas till ansvarskännande, fria vuxna. Alla skolor ska vara bra skolor där kunskap och bildning alltid sätts i första rummet.


Det ska gälla i alla Malmös skolor. Det ska gälla i hela Sverige.


Anna Ekström (S) 

Utbildningsminister