Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Att överklaga äldres rätt till trygghet är inte värdigt

Alliansen underkänner ett demokratiskt fattat beslut tagit av stadens folkvalda i kommunens högst beslutande organ, skriver Christel Håkansson och Jan Björklund. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Christel Håkanssonn(S), 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden. Foto: PRESSBILD
Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD

Alliansen i Helsingborg har överklagat ett demokratiskt fattat beslut om att återföra ett privatdrivet vårdboende till kommunal drift. Den styrande minoriteten har inte klarat av att rakryggigt hantera ett för dem politiskt nederlag, skriver Christel Håkansson (S) och Jan Björklund (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den viktigaste uppgift som kommunpolitiker har är att se till att kärnverksamheterna fungerar. Under flera år har vård och omsorgen på Rangvallagården i Helsingborg fallerat. Socialstyrelsens kvalitetsrapport som utkommer årligen placerar vårdboendet bland de sämsta i kommunen. När det är uppenbart att en verksamhet inte kan leverera en trygg och god vård och omsorg är det dags att göra om och göra rätt. 

 

Det är anledningen till att vi socialdemokrater har drivit frågan i kommunfullmäktige om att ta tillbaka Rangvallagården och Lussebäcksgården i kommunal regi. Vi kommer att bevaka fullmäktiges beslut om att säga ja till vårt förslag noga. 

 

Allians för Helsingborg har överklagat kommunfullmäktiges beslut om att låta Rangvallagården och Lussebäcksgården gå tillbaka i kommunens regi. Det innebär att den styrande minoriteten överklagat ett beslut som kommunens folkvalda med bred marginal har beslutat. Det är både sorgligt och problematiskt. Det har inte varit någon hemlighet att Allians för Helsingborg är emot att kommunen återtar vårdboendena. Tvärtom är det väldigt tydligt att de vill fortsätta på inslagen bana och fortsätta att privatisera vård och omsorg, även om det innebär att de äldre riskerar att få en låg kvalitet på omsorgen. Signalerna från de äldre som bor på vårdboendena, deras anhöriga och personalen är däremot tydliga: De vill att kommunen åter blir den huvudman som driver vårdboendena. 

 

Kommunen har helt andra möjligheter till insyn i verksamheten och till att påverka arbetsvillkoren för personalen när det är den själv som driver verksamheten.

 

Det handlar i grunden om vilken ålderdom och sista tid i livet vi vill ge till våra äldre och långsiktigt även oss själva. Vi anser att åldrandet ska kunna förlöpa i trygg förvissning om att stadens äldreboenden kan ge en god och trygg vård och omsorg. Budskapet om att den dag jag inte längre klarar min vardag själv, då ska det stöd och den hjälp som jag behöver finns där för mig, måste vara tydligt formulerad från kommunen. Det ska inte vara uppe för förhandling. 

 

Det dröjde inte länge efter att klubban fallit i Helsingborgs kommunfullmäktige och det stod klart att de folkvalda ledamöterna med en överväldigande majoritet sagt ja till att Rangvallagården och Lussbäcksgården återigen skulle bli kommunala verksamheter som responsen kom. Med kommunen som utförare kom förhoppningen om kontinuitet i verksamheterna och tillräckligt med folk på golvet. Vilket är en förutsättning för att kvalitetenn återigen ska bli god. Det är det som det till syvende och sist handlar om, och det är därför vi socialdemokrater driver frågan så hårt om vem som ska få ansvaret att ge vård och omsorg till våra äldre. Alla äldre ska vara försäkrade om en god vård och omsorg den dag de behöver hjälp från utomstående för att klara sin vardag. 

 

Att frågan om äldreomsorgen nu blir ett ärende för Förvaltningsrätten, och då med fokus på form och inte innehåll, beklagas. Det är Förvaltningsrättens sak att pröva lagligheten om hur beslutet fattats. Huruvida beslutet i sig innebär en förbättring för våra äldre, deras anhöriga och personalen samt att det tagits av Helsingborgs folkvalda politiker är ingenting som Förvaltningsrätten har till uppgift att pröva. Den styrande minoriteten, Allians för Helsingborg, har inte klarat av att rakryggat hantera ett för dem politiskt nederlag. Det sorgliga med det är att det inte är de själva som kommer känna konsekvenserna av överklagandet, utan det är främst våra äldre helsingborgare. Alliansen underkänner ett demokratiskt fattat beslut tagit av stadens folkvalda i kommunens högst beslutande organ. Det är problematiskt.

 

Christel Håkansson (S)

2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden

 

Jan Björklund (S)

Oppositionsråd i Helsingborg