Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Arbeta förebyggande i Malmö, för äldres skull

För Malmös äldre finns det ingen valfrihet och styret bestående av socialdemokrater och liberaler saknar helt ambition att förändra detta, skriver John Roslund (M).
Foto: SHUTTERSTOCK
John Roslund (M), 2:e vice ordförande Hälsa- vård och omsorgsnämnden i Malmö.
Foto: CHARLOTTE T. STRÖMWALL

Malmös 52 000 äldre över 65 år måste uteslutande förlita sig på kommunala lösningar inom hemtjänst och äldreomsorg. Visioner och idéer är helt frånvarande. Tyvärr saknar det rödblå Malmöstyret helt intresse att genomföra något av Moderaternas äldrevänliga förslag, skriver John Roslund (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I Malmö lever 52 000 äldre över 65 år. De allra flesta klarar sig utan insatser från kommunen men 11 000 personer behöver hjälp för att klara sin vardag. De måste uteslutande förlita sig på kommunala lösningar. Valfrihet finns inte för dem och styret bestående av socialdemokrater och liberaler saknar helt ambition att förändra detta. 

De senaste åren är den kommunala hemtjänsten i Malmö placerad i det absoluta bottenträsket av kommuner avseende nöjd kundindex och något synbart intresse att komma ur sin genanta placering tycks saknas. Socialdemokraterna och Liberalerna hänvisar till att Lomma med sina privata utförare ligger i samma skikt av urusel placering, men Lommas politiker agerade och återkommunaliserade verksamheten. Man måste våga även om det ibland bryter mot ideologin då det är medborgarnas bästa man ska ha i fokus och inte sina egna intressen.  

Jag har på de senaste fullmäktigesammanträdena försvarat ett antal lagda motioner med fokus på att Malmös äldre över 65 år kan vara friska så länge som möjligt. Intresset från minoritetsstyret är minst sagt svagt. När det gäller kriminalitet bland unga, brukar man även från socialdemokrater lyfta vikten av att ha ett förebyggande arbete. Problemet med ett förebyggande arbete är att det är svårt att redovisa vinsterna av att den unge inte hamnar fel, det är bara kostnaderna som syns. Arbetet ingår inte i kärnverksamheterna och är ständigt hotade av stramt lagda budgetar. När det gäller förebyggande arbete för äldre över 65 år är intresset därmed synnerligen svagt från det rödblå styret i Malmö. 

25 procent av de som tar livet av sig i Sverige är över 65 år och många gånger beror det på ensamhet och depression. I pandemitider finns anledning att anta att ännu fler äldre drabbas. Därför är äldres situation en viktig fråga för Malmömoderaterna. En av motionerna som jag och Tony Rahm (M) lagt, och som även finns i Moderaternas lokala budget, handlar om att Malmö stad bör ha äldrekuratorer för våra äldre. En annan motion handlar om fallpreventionscenter som även den ryms inom den moderata kommunbudgeten. 

Varje år dokumenteras det att 11 000 äldre faller i Malmö. Ett fall kan leda till en bruten lårbenshals med långa konvalescenstider och livslånga besvär där hemtjänsten plötsligt träder in i en tidigare frisk äldres liv. Vi menar att Malmö stad ska signalera till Region Skåne att kommunen är intresserad av det förebyggande arbetet. Tyvärr saknade det rödblå Malmöstyret helt intresse att genomföra något av Moderaternas äldrevänliga förslag.

Moderaternas förslag om att kommunen ska låta ungdomar vara ett socialt inslag på äldreboendena och därigenom väcka deras intresse för vårdyrket och öka förståelsen mellan generationerna föll inte heller styret i smaken. Kontinuitetsbonus till de avdelningar som håller ned antalet olika personer som den äldre får möta i hemtjänsten röstades också ned, tillsammans med förslaget om äldreomsorgspeng trots att Liberalerna så sent som innan valet delade den moderata synen på vikten av valfrihet. 

Sex motioner där Moderaterna kom med förslag att ge alla 52 000 personer över 65 år i Malmö bättre förutsättningar, och samtliga röstades ned. Vad gör styret för de äldre i Malmö? Jag skulle säga: Ingenting. Socialdemokraterna och Liberalerna är inriktade på att förvalta och saknar uppenbart egna visioner och idéer. Då är det inte konstigt att Malmös äldreomsorg inte är svenska mästare utan spelar i lägsta divisionen. De äldre i Malmö förtjänar så mycket mer och bättre.


John Roslund (M)

2:e vice ordförande Hälsa- vård och omsorgsnämnden i Malmö