Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Är en utbyggnad av E22 svar på ett klimatnödläge?

Klimatförsämrignarna måste föranleda stora förändringar i levnads- och transportvanor, skriver Karin Svensson Smith (MP) och Laban Melchert Thelaus vid Grön Ungdom.
Foto: SHUTTERSTOCK
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund.
Foto: CHRISTEL NILSSON
Laban Melchert Thelaus, språkrör för Grön Ungdom Syd.
Foto: PRESSBILD

Covid-19 har visat att många är beredda att ändra sina levnadsvanor om det föreligger ett omedelbart hot mot liv och hälsa. Att bygga ut E22 i Lund är att strunta i allt vad klimatvetenskapen säger oss, skriver Karin Svensson Smith (MP) och Grön Ungdoms Laban Melchert Thelaus.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De fem år som mätt högst global medeltemperatur sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet har alla inträffat sedan 2014. Sedan klimataktivisten Greta Thunberg 2018 startade sin strejk för klimatet har medvetenheten om allvaret i klimatförändringarna växt över hela världen och lett till många aktioner. 

I Lund har invånare under flera årtionden visat ett stort miljöengagemang. Efter ett medborgarförslag 2019 erkände kommunstyrelsen att globalt klimatnödläge råder. Frågan är vilka konsekvenser detta erkännande ska få.

Som första kommun i Sverige inrättade Lunds kommun 2018 ett eget klimatpolitiskt råd. Det är kaxigt och typiskt för Lund; i stället för att invänta och försöka översätta det nationella klimatpolitiska rådets rekommendationer till den lokala nivån tar kommunen hjälp av vetenskaplig expertis från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Det lokala rådet har hunnit göra en allmän granskningsrapport samt en rapport om klimat och transporter.

Lunds kommun har varit framgångsrik när det gäller att fasa ut det fossila i el- och värmeförsörjningen. Men när det gäller transporterna i kommunen dominerar fortfarande bensin och diesel med fossilt ursprung. Samtidigt som utsläppen från el och uppvärmning har minskat starkt mellan 1990 och 2015 har utsläppen från transportsektorn legat relativt konstant. 

I sin senaste rapport ställer sig Lunds kommuns klimatpolitiska råd frågande till beslutet om en ny av- och påfart till E22 vid Ideon. Rådet säger sig ha velat se att beslut tagits först efter en utvärdering av tidigare insatser och erfarenheter av andra åtgärder för att minska risk för trafikolyckor och köbildning. I en sådan utvärdering skulle rådet vilja invänta effekterna av spårvägen samt dialoger med näringslivet på Ideon-området med syfte att främja hållbar arbetspendling och logistiklösningar, detta då forskningen visat att åtgärder som ökar tillgängligheten med bil leder till ökade trafikmängder. Nuvarande beslut riskerar att generera mer biltrafik som kommunen måste hantera. För att minska utsläppen från transporter i Lunds kommun rekommenderar Lunds klimatpolitiska råd kommunen bland annat att:

Konsekvent ge prioritet åt hållbara transporter och klimateffektiva trafikslag genom att sätta kommunens övergripande mobilitetsmål i direkt relation till målen om minskad klimatpåverkan.

Arbeta för begränsad framkomlighet för bil i tätorten genom skärpta parkeringsnormer, och ökade kostnader för bil- och lastbilstrafik i tätorten, såsom trängsel- och parkeringsavgifter.

Covid-19 har visat att många är beredda att ändra sina levnadsvanor om det föreligger ett omedelbart hot mot liv och hälsa. På samma sätt utgör klimatförändringar ett hot mot liv och hälsa som, om de tas på allvar, måste föranleda stora förändringar i levnads- och transportvanor. 

Hur kommer exempelvis bilanvändandet se ut om 10-20 år? Klimatpåverkan från transporterna ska enligt riksdagsbeslut minska med 70 procent till 2030. Även om försäljningen av elbilar ökar, så kommer inte alla att ha råd att köpa en elbil. Om uttag av bioråvara från skog- och jordbruk ska vara ekologiskt hållbart räcker inte tillgången på långa vägar för att ersätta fossila drivmedel som bensin och diesel. Den enda rimliga slutsatsen är att den totala vägtrafiken måste minska om vi skall kunna klara klimatmålen.

Kommunledningen brukar stolt framhålla att Lunds kommun var först med att tillsätta ett eget klimatpolitiskt råd. Det är bra, men då är det både obegripligt och oansvarigt mot kommande generationer att ignorera rådets rekommendationer. Det kan vara svårt att enas om vilka som är de mest effektiva klimatåtgärderna. Men det som borde vara lätt att enas om är att sluta göra fel. Att vidga motorvägen och göra en femte motorvägsavfart på E22 som inbjuder till större trafikvolymer och därmed gör det ännu svårare att nå klimatmålen är så fel det kan bli.


Karin Svensson Smith (MP)

Oppositionsråd i Lund


Laban Melchert Thelaus

Språkrör för Grön Ungdom Syd