App kan ge bättre skånsk psykiatrivård

Therese Boström, styrelseledamot LIBRA Skåne.
Foto: Pressbild

En app skulle kunna förbättra Region Skånes psykiatrisjukvård, skriver LIBRA Skåne inför Fördjupar dialog den 7 december.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vården i psykiatrin behöver bygga på mer samarbete mellan patient och behandlare. LIBRA i Skåne menar att E-hälsa i psykiatrin skulle kunna gynna ett samarbete. Vi vill därför vara med i utvecklingen och själva bidra med idéer till hur en sådan E-tjänst skulle kunna se ut. 


Inför Fördjupad dialog, ett möte där politiker i beredningen för Primärvård, psykiatri och tandvård, tjänstemän och patient-/anhörig-/brukarföreningar träffas, den 7 december 2016 har vi därför skissat på en app för Psykisk Hälsa som vi vill att Region Skåne ska ta fram tillsammans med patient-/anhörig-/brukarföreningarna i Skåne. Vi tänker att en sådan app skulle kunna ställas in efter varje persons behov och därför ser vi det som viktigt att patient-/anhörig-/brukarföreningarna är med och påverkar förslag på inställningar i appen och hur den skulle kunna användas utifrån olika psykisk ohälsa. 


Det måste också vara möjligt för var och en att kunna skräddarsy sina inställningar. Appen skulle mäta variabler som sömn, humör, oro, ångest, irritabilitet, hallucinationer/psykos, trötthet, menstruation, koncentration aktivitet med mera. Det behövs patient/anhörig/brukarföreningar för att skapa en bra lista att välja utifrån. Dessutom skulle man kunna fylla olika behandlingar som är viktiga för psykiska hälsan som motion, olika samtalsterapier, gruppbehandlingar, mediciner, hjälpmedel. Det är viktigt att medicinlistan kan justeras efterhand, samt att det går att fylla i behovsmediciner så att man kan följa upp på sikt. Det är viktigt att kunna mäta så väl effekt som biverkningar av medicin och andra behandlingar via symtom. Det skulle ge bättre översikt att utvärdera mediciner och behandlingar tillsammans mellan patient och behandlare. Liknande appar finns redan idag som är inriktade på olika diagnoser och vissa appar ger viss frihet att påverka innehållet. 


Vad som skulle skilja denna app är helt enkelt att den skulle vara kopplad till e-journalen och därmed i realtid skicka över senaste uppdateringen till behandlare. Detta skulle underlätta utvärdering på lång sikt, men också i krissituationer som vid besök på psykakuten. Väl inneliggande om en patient behöver hjälp att använda appen måste det finnas tekniska lösningar för det. En behandling kan ju vara bältessäng som behövs utvärderas på lång sikt om det var en bra eller dålig behandling. 


En app för psykisk hälsa är alltså LIBRA i Skånes förslag för att starta en utveckling av E-hälsa i psykiatrin. Vi hoppas att informationsutbyte mellan patient och behandlare leder till bättre och effektivare vård i framtiden.   


Therese Boström 

Styrelseledamot LIBRA i Skåne

Patient- och anhörigförening för personer med affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, deras närstående och andra intressenter