Anders Ygeman lyser med sin frånvaro under elkrisen

Att staten lägger en död hand över skånsk och sydsvensk elproduktion och samtidigt misslyckas med att skapa ett stabilt elnät för att förse Skåne med el är oacceptabelt, skriver Arman Teimouri (L) och Louise Eklund (L).
Foto: ERWIN WODICKA/COLOURBOX
Arman Teimouri (L), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson.
Foto: OLA HEDIN
Louise Eklund (L), regionråd i Skåne.
Foto: PRESSBILD

Så sent som i vintras krävde Liberalerna att regeringen inleder en oberoende granskning för att se över möjligheterna till att driva vidare Ringhals 1. Det sa regeringen dessvärre nej till, skriver Arman Teimouri (L) och Louise Eklund (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sedan flera år tillbaka råder det brist på el i de svenska storstäderna. Södra Sverige är särskilt drabbat. Svenska Kraftnät har stora problem att leverera den mängd el som behövs. Flera skånska städer, bland andra Malmö, Eslöv och Trelleborg, har under det gångna året gått miste om stora företagsetableringar och företagsexpansioner på grund av elbristen. Viktiga och nödvändiga klimatsatsningar riskerar också att fördröjas eller utebli.


Att staten lägger en död hand över skånsk och sydsvensk elproduktion och samtidigt misslyckas med att skapa ett stabilt elnät för att förse Skåne med el är oacceptabelt. 


Situationen i Skåne ser nu ut att kunna bli dramatiskt värre. Svenska kraftnäts senaste kraftbalansrapport från i juni i år talar om en påtaglig risk för kritisk effektbrist med rullande strömavbrott. Halva Skåne i taget skulle, i dygns- eller i värsta fall i veckoskala, göras strömlöst för att undvika en kollaps av elnätet. Kraftbalansrapporten visar också att vi inte kan lita på att grannarna har någon el att sälja till oss när vårt behov är som störst. Den skånska elkrisen är ett av de främsta hoten mot tillväxt och välfärd i regionen.


Larmrapporterna har varit många om företag som inte kan göra nyinvesteringar utan kanske mot sin vilja tvingas flytta från Skåne på grund av bristen på el. Regeringen och övriga partier är de som bär ansvaret för att vi hamnat i en så här allvarlig situation och det är mycket bekymmersamt att problemen beskrivs som lokala och övergående. 


Skånes problem beror till stor del på att politiska beslut gjort att produktionen av el i regionen har slagits ut. Sydvästlänken som skulle ersätta Barsebäck genom att föra över el norrifrån är ännu inte i drift. Det är bra att framför allt vindkraften har ökat, men det är alldeles otillräckligt – i dag är Skåne helt beroende av tillförsel av el från norra Sverige. Men det fungerar inte eftersom ledningarna inte räcker till. Dessutom behövs mer el då till exempel transporter, elbilar och bussar blir fler för var dag som går.


Numera produceras endast en femtedel av Skånes elbehov i regionen. När man till det lägger att staten misslyckats med att bygga kraftledningar så att Skåne kan försörjas från norra delen av Sverige, har krisen blivit akut, något som vi påtalat för statens representanter, såväl länsstyrelsen som regeringen. Behovet av överföring från norra Sverige beror på nedläggningen av fungerande kärnkraft i södra Sverige. Detta förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, fastigheter och bostäder och slår hårt mot den regionala tillväxten.


Energiminister Anders Ygeman (S) verkar inte inse att om infrastrukturen inte finns på plats att överföra detta överskott från de norra och mellersta delarna av landet till de södra, så är risken stor för en nedsläckning av Skåne. 


Så sent som i vintras krävde Liberalerna att regeringen inleder en oberoende granskning för att se över möjligheterna till att driva vidare Ringhals 1. Det sa regeringen dessvärre nej till. Frågan om att fortsatt driva vidare Ringhals 1 prövades i riksdagen och föll med en rösts marginal. Det blev därför minst sagt märkligt när svenska kraftnät meddelade i helgen att myndigheten ingått ett avtal med Ringhals. Reaktorn Ringhals 1 kommer att återstartas efter årets avställning tidigare än vad ägaren Vattenfall hade planerat, detta för att säkra sommarens i södra Sverige. Det är bra att Svenska kraftnät vidtar åtgärder, men återigen påvisas regeringens saktfärdighet i denna angelägna fråga. Den här typen av akuta åtgärder skulle inte vara nödvändiga med en ansvarsfull energipolitik.


I Sverige har vi länge kunnat lita på att elen alltid finns när vi behöver den. Nu är det inte så längre och i Skåne är läget extra kritiskt. Vi har redan börjat se konsekvenserna i form av uteblivna företagsetableringar och investeringar. Det är hög tid att regeringen och ansvarigt statsråd Anders Ygeman (S) agerar. Elnäten måste klara att leverera el i hela Sverige. Skåne ska inte hamna på undantag. I Liberalernas Sverige begränsas inte människors liv och drömmar av brist på el.


Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson


Louise Eklund (L)

Regionråd i Skåne