Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Allt annat än tågtunnel i Lund är falsk miljöpolitik

Visionskiss över Lund med järnvägstunnel.Foto: SWECO
Tobbe Ekberg, styrelseordförande i föreningen Vid Spåret i Lund.Foto: PRIVAT

En järnvägstunnel innebär att klyvningen av Lund elimineras och de många negativa barriäreffekter som järnvägen i dag för med sig försvinner, skriver Tobbe Ekberg vid föreningen Vid Spåret i Lund i en replik till Karin Svensson Smith (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag passerar det varje dygn 398 persontåg och 66 godståg rakt igenom centrala Lund, en av Sveriges mest trafikerade järnvägar, på spår som ligger bara meter från bostäder, skolor och arbetsplatser. Enligt Trafikverkets huvudrapport ”Sträckorna in mot de större städerna” beräknas godstrafiken öka till 158 tåg per dygn under kommande år. Tillsammans med ökad persontrafik beräknas tågtrafiken genom centrala Lund öka till över 700 tåg per dygn – det vill säga ett tåg varannan minut!

Med tågtrafiken kommer en konstant bullermatta och farlig stoftspridning av småpartiklar som påverkar alla oss som bor och verkar inne i centrala Lund. Dessutom medför godstågen risker för urspårningar och olyckor med utsläpp av giftiga ämnen som exempelvis ammoniak, klor, svavelsyra, olja och gasol. Inget av dessa problem försvinner om spåren ligger kvar på marknivå alternativt höjs upp på höga bropelare genom staden. Snarare förvärras de i takt med ökat antal tåg genom Lund. Ett tunnelalternativ ger mindre buller, stoftspridning och risker i stadsmiljön än något annat alternativ.

 

Även ur ett stadsutvecklingsperspektiv är järnväg i tunnel att föredra. I Lunds kommun ska 26 000 bostäder möjliggöras till 2040 och näringslivet beräknas växa med 70 000 arbetstillfällen. Denna tillväxt ska bland annat ske genom en förtätning av centrala Lund. I dag delar järnvägen staden i två delar. En järnvägstunnel innebär att klyvningen av Lund elimineras och de många negativa barriäreffekter som järnvägen i dag för med sig försvinner. Befintlig järnvägsyta kan ersättas med grönområden, bostäder och verksamheter. En förtätning på befintlig järnvägsyta innebär dessutom att fler Lundabor kommer nära Lund C vilket ger möjlighet för fler tågresenärer till/från Lund.

 

Att lägga järnvägen i ett tunnelläge är självklart det bästa alternativet för Lund – både ur miljöperspektiv och ur stadsutvecklingsperspektiv. Samtliga Lundapolitiker, inte minst Lunds lokala miljöpartister, borde enas i denna viktiga miljöfråga för Lunds framtida väl och positiva utveckling. Betydligt mindre kommuner än Lund satsar på tunnelalternativ för att skapa bättre och hållbara stadsmiljöer och eliminering av barriäreffekter, senast Varberg och Sundbyberg. Låt oss nu forma en stark enad politisk och folklig front för ett långsiktigt, hållbart och miljövänligt tunnelalternativ i Lund. Allt annat är falsk miljöpolitik.

 

Tobbe Ekberg

Styrelseordförande i föreningen Vid Spåret i Lund