Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Alliansen lyssnar på medarbetarna

Vår främsta ambition har alltid varit att ge skåningarna förbättrad tillgänglighet i vården, oavsett om det sker via vårdval eller ej, skriver den skånska alliansen i Region Skåne.Foto: COLOURBOX
Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.Foto: ANNIKA PERSSON
Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.Foto: PRESSBILD
Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.Foto: JENS CHRISTIAN
Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.Foto: JENS CHRISTIAN

Vi i alliansen har tagit till oss de synpunkter som har framförts om vårdval för öra-näsa-hals. Tillgängligheten och valfriheten ska öka. Skåningars rätt till vård ska stärkas och vårdköproblematiken ska hanteras, skriver alliansstyret i Region Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skåningarna ska ha en god, tillgänglig och nära vård oavsett driftsform. Därför presenterar vi i Allians för Skåne konkreta förslag för att få bukt med vårdköproblematiken som samtidigt stärker skåningens rätt till att välja sin vård.

 

Efter fyra år av socialdemokratiskt styre i Region Skåne talar resultaten sitt tydliga språk. En försämrad tillgänglighet till vården, färre vårdplatser och en ekonomi präglad av röda siffror. 

 

Med alliansen vid rodret har vi förbättrat ekonomin, som för första gången sedan 2014 har gått mot ett överskott. Tillgängligheten har tyvärr inte förbättrats i den takt som vi önskat och därför fortsätter vi det intensiva arbetet som ska leda till kortare köer och en förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. För oss i alliansen är det en självklarhet att skåningarna inte ska behöva vänta orimligt länge på att få sin vård.

 

Inom öron-näsa-hals, i synnerhet den dagkirurgiska verksamheten, finns stora bekymmer med bristande tillgänglighet. Per den 31 oktober 2019 var det 916 patienter som väntade på läkarbesök och 1 081 som väntade på dagkirurgi. Det är djupt beklagligt och vi kommer därför göra vårt yttersta för att förbättra tillgängligheten och se till att skåningarna får rätt vård i rätt tid. Av erfarenhet vet vi att vårdval inom vissa områden kan bidra till att korta vårdköer. Därför har vi valt att utreda frågan om att inrätta ett vårdval inom öron-näsa-hals. Efter flera månaders utredningsarbete har resultatet presenterats.

 

Utredningen visar att ett vårdval inom öron-näsa-hals skulle, enligt utredarna, försvåra utbildning av läkarstudenter samt nya specialister inom öron-näsa-hals. En sådan situation skulle på sikt riskera att underminera sjukhusens åtaganden, vilket i förlängningen drabbar de svårast sjuka patienter som vårdas på sjukhus. 

 

Vi i alliansen har lyssnat på vår kompetenta medarbetarkår och har tagit till oss de synpunkter som har framförts i utredningen. Därför kommer vi inte att gå fram med ett komplett vårdval inom öron-näsa-hals, utan lägger i stället fram följande förslag som ska bidra till en ökad valfrihet och förstärkt tillgänglighet:

 

Att upphandla dagkirurgisk verksamhet inom öron-näsa-hals för att öka tillgängligheten.

 

Att förstärka vårdcentralernas uppdrag och ge ett tilläggsuppdrag inom öron-näsa-halsmottagningarna i enlighet med lagen om valfrihet. Detta för att utöka vårdcentralernas ansvarsområde och stärka patientens möjlighet till att välja sin vård.

 

Det har påståtts att alliansen ”backar” i fråga om vårdval inom öron-näsa-hals. Det stämmer inte alls. Vår främsta ambition har alltid varit att ge skåningarna förbättrad tillgänglighet i vården, oavsett om det sker via vårdval eller ej. Genom att utreda frågan har vi fått en fördjupad kunskapsbild och därefter kunnat bedöma huruvida det är lämpligt eller inte att införa ett komplett vårdval inom öron-näsa-hals. Att utreda en fråga innebär inte per automatik att något ska införas, vilket våra meningsmotståndare tycks tro. 

 

När vissa väljer att sätta vårdens driftsform i fokus för den politiska debatten, väljer alliansen att fokusera på kvalitet och tillgänglighet. Vi menar nämligen att skåningarnas rätt till en god, nära och tillgänglig vård är överordnad ideologiska skygglappar. Kanske skulle våra meningsmotståndare tänka likadant när tillfälle väl ges?

 

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Anna Mannfalk (M)

Förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Birte Sandberg (C)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Per Einarsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden