Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alliansen genomför dolda besparingar i Skåne

Carina Svensson (S), regionråd och 2:e viceordförande i sjukhusstyrelse SUS i Region Skåne. Foto: PER WILKENS

Ny teknik är inte en patentlösnig på tillgänglighetsproblemen i den skånska sjukvården, skriver Carina Svensson (S) en replik till den skånska alliansen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skånes befolkning växer och åldras. Så långt är vi och alliansstyret överens. Vi delar också den positiva synen på ny teknik och nya behandlingsmetoder. Den kommer göra sjukvården effektivare och bättre. 

Men är ny teknik och innovationer en patentlösning på tillgänghetsproblemen i sjukvården? 

Nej, det är den inte. 

Sanningen är att ny teknik kostar pengar och kräver utbildad personal. Det är därför svårt att få ihop alliansföreträdarnas resonemang om att man måste satsa på ny teknik med den budget som alliansen fått igenom. I den halveras anslagen för medicinsk och teknisk utveckling jämfört med normalt. 

 

På samma sätt är det djupt problematiskt att alliansen inte ger anslag till sjukvården för att möta den ökande efterfrågan på vård när befolkningen blir större och vi får fler äldre. Men här stannar inte alliansen. Inte bara låter de bli att finansiera sjukvårdens behov, utan dessutom lägger man ett sparbeting på hela sjukvården. Det sparbetinget uppgår till nästan 750 miljoner kronor under nästa år.  

 

I vårt förslag till budget finns såväl fulla anslag till medicinsk och teknisk utveckling som för att möta behoven från en åldrande och växande befolkning. Vi säger också bestämt nej till alliansens orealistiska besparingskrav.

 

Det finns en skillnad på att vara positiv och att vara naiv. Att tro att en sjuksköterska som får allt fler patienter att ta hand om dessutom ska hinna vara innovativ är naivt. För att tänka nytt och våga prova nya lösningar så måste grunden finnas där. Det innebär att befintlig vård måste finansieras när patienterna blir fler och äldre. Det gör vi socialdemokrater men alliansen håller i stället inne de pengar som verksamheterna normalt sett brukar få. Sedan portionerar de ut en mycket mindre del i så kallade innovationspengar. 

 

Det är dags att kalla det vid sitt rätt namn: En dold besparing. En besparing som kommer att innebära sämre förutsättningar för personalen och sämre vård för de skånska patienterna. 

 

Under sommaren har vi fått flera signaler från Region Skånes verksamheter om ett mycket ansträngt läge i sjukvården. På en del håll säger personal att det är den värsta sommaren på många år. Det är alarmerande och vi ser med oro på de fortsatta effekterna av alliansens politik. Nästa år väntar ett stålbad för de skånska sjukhusen. 

 

Vi socialdemokrater vet att personal som känner trygghet och har en rimlig arbetsbelastning också är personal som orkar komma med förändrings- och förbättringsförslag.

 

Carina Svensson (S)

Regionråd och 2:e viceordförande i sjukhusstyrelse SUS i Region Skåne