Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Alla vårdcentraler i Skåne ska ha tillgång till psykolog

Äldre skulle bättre kunna fångas upp och det viktiga arbetet med att minska antalet självmord stärkas, skriver Mätta Ivarsson, Lena Östholm Munkberg och Fredrik Hanell.Foto: SHUTTERSTOCK
Mätta Ivarsson (MP), gruppledare och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.Foto: JENNIE LARSSON
Lena Östholm Munkberg (MP), ersättare i primärvårdsnämnden.Foto: PRESSBILD
Fredrik Hanell (MP), ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.Foto: JENNIE LARSSON

Alliansen i Skåne har pekat ut kampen mot den psykiska ohälsan som ett av sina viktigaste områden. Har det bara varit tomma ord? Allt för många som mår psykiskt dåligt har svårt att få hjälp, skriver MP-politikerna Mätta Ivarsson, Lena Östholm Munkberg och Fredrik Hanell.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När Sara ringer vårdcentralen för att få tid till en psykolog får hon beskedet att det är sex månaders väntetid. Peter har mått dåligt en längre tid och känt att stressen tar över hans vardag. När han ringer vårdcentralen kan han inte få tid på en månad – trots att han känner att situationen börjar bli akut.

 

Både Saras och Peters namn är påhittade, men fallen är tagna från verkligheten. Allt för många som mår psykiskt dåligt har i dag svårt att få hjälp. Väntetiderna för att få träffa en psykolog kan på vissa vårdcentraler i Skåne vara mer än ett halvår. På andra vårdcentraler finns det inte ens en psykolog att träffa. Omkring hälften av de offentliga vårdcentralerna i Skåne saknar en anställd psykolog, trots att runt en tredjedel av alla som sitter i väntrummet har någon form av psykisk ohälsa.

 

Miljöpartiet ser det som ett systemfel. I en tid när den psykiska ohälsan breder ut sig måste det bli lättare att få hjälp i tid. Vi har därför lagt en motion i regionfullmäktige att det ska finnas tillgång till psykolog på alla vårdcentraler i Skåne. 

 

I dag finns det inget sådant krav. Hjälpen du kan få är helt beroende på var i Skåne du bor. Med Miljöpartiets förslag skulle inte bara köerna kortas – hjälpen skulle också kunna fås på din närmaste vårdcentral.

 

Under de senaste åren har vårdcentralen i Gustavsberg utanför Stockholm varit en föregångare i arbetet mot den psykiska ohälsan. Där jobbar ett 15-tal psykologer och kuratorer i tätt samarbete med läkare. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Diagnoserna har blivit bättre, medicineringen minskat och behandlingarna anpassas nu till varje patient. Det gör att fler får hjälp och mår bättre.

 

Här i Skåne gör till exempel vårdcentralen i Tåbelund en satsning på flera psykologer. I Dalby satsar vårdcentralen både på psykologer och på samarbete med psykiatrin.

 

Intressant nog leder alla de här exemplen till att de anställda upplever att arbetsmiljön blir bättre och arbetsplatsen mer attraktiv. Det i sin tur gör det lättare att anställa ny personal.

 

De senaste åren har larmen om den psykiska ohälsan duggat tätt. Förra året uppgav 4 av 10 svenskar att de har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Allt fler äldre drabbas av depressioner och ångest. 

 

Med rätt förebyggande insatser på vårdcentralerna kan fler få hjälp innan deras besvär blir så allvarliga att specialistvården måste kopplas in. Äldre skulle bättre kunna fångas upp och det viktiga arbetet med att minska antalet självmord stärkas. 

 

Miljöpartiet vill också att det startas upp fler unga vuxna-mottagningar, som särskilt riktar sig till unga människor mellan 16 och 29 år. Det är en grupp som är särskilt utsatt för psykisk ohälsa. Var tredje kvinna i denna ålder svarar att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. 

 

Fler psykologer och unga vuxna-mottagningar är konkreta åtgärder som Region Skåne kan genomföra här och nu. Men mer resurser och en bättre vård kommer aldrig på egen hand att vinna kampen mot den psykiska ohälsan. Det är också dags att på allvar börja prata om de bakomliggande orsakerna till den dramatiska ökningen i antalet personer som mår psykiskt dåligt.

 

Vi lever i ett samhälle där hjulen snurrar allt snabbare. Kraven både på arbetsmarknaden och i skolan ökar ständigt. Enligt Arbetsmiljöverket är för hög arbetsbelastning den vanligaste orsaken till att människor mår dåligt på jobbet. Personer mitt i arbetslivet, mellan 30 och 49 år, är särskilt drabbade av oro, ångest, depression och utmattningssyndrom på grund av sitt arbete. Trots det ropas det nu på att vi ska arbeta både mer och längre.

 

Inför valet pekade den nu styrande alliansen i Region Skåne ut kampen mot den psykiska ohälsan som ett av sina viktigaste områden. Låt inte det löftet stanna vid tomma ord.

 

Miljöpartiet ser fram emot ett brett stöd för vårt förslag om fler psykologer. Det borde vara självklart för alla som säger sig vilja ta krafttag mot den psykiska ohälsan.

 

Mätta Ivarsson (MP)

Gruppledare och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Lena Östholm Munkberg (MP)

Ersättare i primärvårdsnämnden

 

Fredrik Hanell (MP)

Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden