Alla skånska tågsträckor är lika viktiga

Anders Åkesson (C), infrastrukturpolitisk talesperson.
Foto: PRESSBILD
Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD

Skåne är inte starkare än sitt svagaste pendlingsstråk. Kollektivtrafiknätet måste fungera för hela arbetsmarknadsregionen. Regeringens låga ambitioner för kollektivtrafiken skadar hela regionen, skriver Anders Åkesson och Birte Sandberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Just nu är det mycket infrastruktur på Skåne-politikernas bord. Kommuner i hela regionen förbereder svar till den regionala transportinfrastrukturplan som skickats ut på remiss, och samtidigt tar politiker ställning till Trafikverkets förslag till nationell plan som nyligen lagts fram. De flesta som på något sätt representerar Skåne har uttryckt sitt missnöje med förslaget som förväntas fastställas av regeringen nästa vår.


Frågorna väcker engagemang, och det är inte särskilt konstigt. Kollektivtrafik och vägnät ligger väldigt nära skåningen och berör vår vardag i hög utsträckning. När tåget och bussen inte går, är försenade eller när vägarna är oframkomliga påverkar det oss på ett påtagligt sätt. 


Alla vinner vi på ett mer sammanhållet Skåne som binds samman av en hållbar infrastruktur. Det räcker inte att kollektivtrafiken fungerar i vissa delar av regionen. Om vi ska kunna dra nytta av arbets- och studietillfällen i alla delar av Skåne måste det finnas fungerande pendlingsstråk över hela regionen. När det brister på ett håll drabbas Skåne som arbetsregion - därför går det inte att enbart prioritera vissa delar av landskapet. 


Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Fler behöver välja kollektivtrafiken för ett hållbart Skåne. Om fler kan ta bussen eller tåget i stället för bilen blir situationen bättre på vägarna, och därmed också för dem som inte har något annat val än att köra bil. Men det förutsätter att kollektivtrafiken verkligen är ett fungerande alternativ. Därför har Centerpartiet i Skåne påtalat behoven av upprustning i flera delar av Skåne - både när det gäller vägnät och förutsättningar för kollektivtrafik. 


Men i det förslag som Trafikverket lagt fram är det tydligt att nödvändiga satsningar bortprioriteras eller läggs väldigt sent i tiden. Flera av de viktiga frågor som vi lyft fram för en infrastruktur som gynnar hela Skåne ryms inte i planen.


Dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm och en utbyggd E6:a med en tredje fil för miljövänliga alternativ är exempel på åtgärder som behövs, men inte finns med i Trafikverkets förslag. Sydöstra Skåne nämns inte alls i planen och nödvändiga förbättringar på E22:an saknas också. 


Om vi vill ha en framtid där hela Skåne håller samman och där vi drar nytta av varje del av regionen måste vi också bygga för det. Det håller inte att Lundabor inte vågar söka jobb i Kristianstad för att man inte litar på att tågen går som de ska. Ett Skåne som hålls samman är ett starkt Skåne, men det är en tanke som inte slår igenom i Trafikverkets förslag på nationell plan för infrastruktursatsningar fram till 2029. 


Även de mindre tågsträckorna måste prioriteras och inte bara de större stråken och stambanorna. En kollektivtrafik som bara är effektiv i vissa områden drabbar förstås skåningar över hela regionen, pendling måste också fungera på långa stråk. Tågsträckan mellan Kristianstad och Hässleholm, ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, är ett tydligt exempel på detta. Problemen på den sträckan drabbar naturligtvis även pendlare från Helsingborg, Malmö och Lund. Det får effekt för hela Skåne.


Det är lätt att skylla på Trafikverket, men vi måste komma ihåg vem som sytt kostymen. De direktiv som regeringen har gett är naturligtvis de förutsättningar man har att gå på. Och de förutsättningarna räcker uppenbart inte. 


Det är också tydligt att S- och MP-regeringens direktiv till Trafikverket innebär ett svek mot de kommuner som skrivit avtal med Sverigeförhandlingen gällande höghastighetsbanan. I de avtal som ingåtts har kommuner utlovat satsningar på bostäder utifrån nya möjligheter som ges med en höghastighetsjärnväg med hastighet på upp till 320 kilometer i timmen. När nu förslaget plötsligt innebär en hastighet på 250 kilometer i timmen håller kalkylerna inte längre. Det sätter kommunerna i en otroligt svår sits.


Trafikverkets förslag, baserat på regeringens direktiv, räcker inte för Skåne. Vi behöver en region som håller samman – det vinner alla på. 


Anders Åkesson (C)

Infrastrukturpolitisk talesperson


Birte Sandberg (C)

Gruppledare i Region Skåne