Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alla Malmöbor ska ha samma friheter och rättigheter

Roko Kursar (L), ledamot i Malmö kommunstyrelse. Foto: H. SVENSSON

Nu presenterar Liberalerna i Malmö fyra förslag som ska stärka LSS och Malmöbors rättigheter till frihet, skriver Liberalernas Roko Kursar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under söndagen uppmärksammar vi Internationella funktionshinderdagen, vilket vi gjort sedan dagen inrättades av FN:s generalförsamling för snart tre decennier sedan. Men frågor som rör levnadsvillkor och rättigheter för människor med funktionsvariationer är aktuella alla 365 dagar om året, inte minst i vårt Malmö. 

Malmöbor som har olika funktionsvariationer ska leva ett liv som alla andra. Det är även den centrala utgångspunkten för rätten till personlig assistans. Den utgångspunkten kommer vi liberaler alltid försvara. Oavsett vad nuvarande regeringen försöker göra för att minska rätten. 

 

Alla ska ha möjlighet att förverkliga sina livsmål och drömmar, oberoende av vilken funktionsvariation man må ha. Malmöbor med funktionsvariationer är aktiva i föreningar, som tar del i samhällsdebatten och går till sitt arbete utifrån sin egen förmåga.

 

Liberalerna i Malmö har precis antagit sitt kommunpolitiska handlingsprogram och jag kan nu presentera flertal förslag som tydligt visar att vi fortsätter prioritera rätten till insatser inom ramen av LSS och säkerställer frihet och medbestämmanderätt för individer med funktionsvariationer.

 

1. Tillsätt en samordnare för tillgänglighetsfrågor.

Tillgängligheten i Malmö måste öka. Det är inte acceptabelt att personer med funktionsvariationer inte kan ta del av staden på samma sätt som alla andra. För att kunna arbeta mot full tillgänglighet för alla Malmöbor, oavsett funktionskapacitet, räcker det inte med nuvarande arbetsform. Tillgänglighetsfrågorna måste samordnas fullt ut genom en samordnare. 

 

2. Ge brukare i gruppboende rätt till ledsagare.

Det påverkar den individuella friheten när man tar ifrån brukaren rätten till ledsagare om de flyttar in till ett gruppboende. Ledsagare är avgörande för att upprätthålla den individuella möjligheten att röra sig ute och gå på aktiviteter. Därför ska vi säkerställa att det finns ledsagare till alla brukare på gruppboenden. 

 

3. Låt brukare vara med och bestämma om vem som ska anställas i kommunala boenden.

Vi tycker medbestämmande är viktigt. Än viktigare är det i gruppboenden som är hem för många med funktionsvariationer. Därför ska det vara en självklarhet att de boende ska ha möjlighet att vara med och påverka vem som ska anställas. 

 

4. Inga hyreshöjningar för brukare som bor i en bostad som särskild service enligt LSS.

Vi kommer återställa hyran för brukare som var fastställd före 1 oktober 2017. Att höja högsta hyresnivån för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS med nästan 25 procent är anmärkningsvärt. Och det är inget som en vanlig hyresgäst hade kunnat bli tvingad till att acceptera. Därför ska inte heller brukare tvingas till detta.

 

Vi är fast beslutna att arbeta för att stärka friheten för Malmöbor med funktionsvariationer. Det är uppenbart att den politiska ambitionen från den rödgröna regeringen har varit att strama åt utvecklingen av den statliga assistansersättningen. Målet för den nuvarande regeringen har varit att minska kostnader för staten. I stället har kostnader skjutits över på kommunerna och anhöriga. Om kommunen inte kompenserar insatserna fullt ut är det till sist de anhöriga som tvingas ta över en stor del av ansvaret för stödet och servicen till deras nära och kära. Detta medför i sin tur konsekvenser för hälsa, arbete, inkomst men framför allt i mänskligt lidande för den drabbade, dess anhöriga med familj som inte går att mäta i pengar.

 

För oss liberaler är det en självklarhet att alla människor är unika, olika men också lika mycket värda. Vi har olika kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, härkomst och livsåskådning men också skiftande funktionalitet. Var fjärde svensk uppger sig ha någon form av funktionsvariation. Malmöbor med funktionsvariationer finns i alla åldrar, alla samhälls- och yrkesgrupper, lever ensamma och i familjer, arbetar, är studerande, arbetslösa och sjukpensionärer, har olika värderingar och intressen. De är alltså precis som alla andra. Just därför ska alla Malmöbor ha samma friheter och rättigheter som alla andra.

 

Roko Kursar (L)

Ledamot i funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!