Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Alkolmonopolet har spelat ut sin roll

Louise Eklund (L), regionråd och förste vice ordförande i Liberalerna Skåne.
Foto: PRESSBILD
Joar Forssell (L), riksdagsledamot.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Roko Kursar (L), kommunalråd Malmö.
Foto: PRESSBILD

Sverige bör fortsatt föra en ansvarsfull alkoholpolitik som minskar de negativa externa effekterna av alkoholkonsumtion. Men åtgärderna bör vara verkningsfulla och bygga på ett helhetstänk, skriver Louise Eklund (L), Joar Forsell (L) och Roko Kursar (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Mycket har hänt sedan dagens alkoholpolitik, som bland annat bygger på Systembolagets detaljhandelsmonopol, utformades. Digitalisering, ändrade dryckesvanor och en ökad inhemsk öl- och vinproduktion ger oss skäl att tänka nytt. 


I södra Sverige har en omfattande gränshandel, där svenska kunder åker till Tyskland eller Danmark för att handla, gjort att Systembolagets monopol i praktiken har avskaffat sig självt. Dessutom har svenskar i dag, som en följd av Rosengrendomen, möjlighet att privatimportera alkohol från andra EU-länder. Vi har alltså en situation där svenskar kan köpa billiga boxar från ett statligt bolag och nischade kvalitetsviner från utländska aktörer. De som kommer i kläm med dagens politik är de duktiga svenska dryckesföretag som ägnar sig åt småskalig produktion.


Sverige är det enda EU-land som inte tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Med dagens regler kan svenska vingårdar och mikrobryggerier inte sälja sina produkter direkt till kund, utan måste i stället vända sig till Systembolaget och går därmed miste om viktiga intäkter. Som en del av januariavtalet mellan Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer frågan om gårdsförsäljning att utredas. Det är glädjande. Frågan är av stor betydelse för svenska landsbygdsföretag och det finns ett starkt parlamentariskt stöd för att Sverige, liksom andra EU-länder, ska möjliggöra för lokala dryckesproducenter att sälja sina produkter direkt till konsument.


Alkohol är en vara som kan skapa stora sociala och ekonomiska skador. Men alkohol är samtidigt en produkt som många människor i dag njuter med omsorg. Det ökande intresset för att kombinera mat och dryck har inneburit att svenskarna dricker på ett annat sätt än på den tiden när vi, på goda grunder, valde en restriktiv alkoholpolitik. 


Sverige bör fortsatt föra en ansvarsfull alkoholpolitik som minskar de negativa externa effekterna av alkoholkonsumtion. Men åtgärderna bör vara verkningsfulla och bygga på ett helhetstänk. En rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2019:2) konstaterar att detaljhandelsmonopolet har liten effekt för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen. Erfarenheterna från avregleringar i andra länder visar nämligen att konsumtionen kan hållas tillbaka även när marknaderna öppnas för konkurrens. Att Sverige har lägre alkoholkonsumtion än våra grannländer förklaras, enligt rapportförfattaren, snarare av punktskatter på alkohol än av statligt monopol på alkoholförsäljningen. Mot den bakgrunden är det svårare att argumentera för den nuvarande regleringen av alkoholmarknaden.


I två motioner till Liberalernas landsmöte i helgen – en från Liberalerna i Skåne och en från företrädare för Liberala ungdomsförbundet – lyfts behovet av en moderniserad svensk alkoholpolitik fram. Vi föreslår att statens alkoholförsäljningsmonopol ersätts av ett system där licensierade butiker tillåts sälja alkohol under reglerade former. På samma sätt som restaurangerna kan ansöka om utskänkningstillstånd skulle privata aktörer kunna ansöka om en licens för att sälja alkohol på reglerade tider och med obligatoriska ålderskontroller. Med ett licenssystem ska, enligt våra förslag, kontrollen och möjligheten till marknadsföring vara lika strikt som i dag med Systembolaget. 


Ett ytterligare mervärde av en sådan reform är att det stärker det lokala näringslivet, eftersom intäkterna från detaljhandeln med alkohol flyttas från den statliga butiken till den lokale handlaren. Det tror vi är helt rätt väg att gå.


Vi liberaler vill se en modern, effektiv och ansvarsfull alkoholpolitik – en politik som ger konsumenterna mer valfrihet, öppnar upp för lokala vinbönder och ölproducenter att sälja sina produkter direkt till kund och som samtidigt tar sociala hänsyn.


Louise Eklund (L) 

Regionråd och förste vice ordförande i Liberalerna Skåne


Joar Forssell (L) 

Riksdagsledamot


Roko Kursar (L) 

Kommunalråd och vice ordförande kommunstyrelsen Malmö