Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Äldreomsorgen i Malmö är viktigare än kulturen

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö. Foto: SD Malmö

, skriver oppositionsrådet Magnus Olsson (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverigedemokraternas budget för 2019 prioriterar Malmöborna och kommunens grundläggande uppgifter. Malmö stad har resurser nog för att erbjuda bra skolor och vård och omsorg av högsta kvalité. Problemen uppstår när resurser fördelas till verksamheter som inte ligger inom kommunens kompetens. 

 

Utgångspunkten för Sverigedemokraterna har varit att satsa på de verksamheter som Malmöborna förväntar sig att kommunen ska sköta. Samtidigt fördelar vi mindre resurser till de verksamheter som delvis eller helt ligger utanför kommunens kompetens.

Detta innebär att när vi genomför neddragningar i kommunbidraget till kulturnämnden satsar vi dessa resurser för att sänka maxtaxan inom äldreomsorgen så våra äldre inte blir ekonomiskt utblottade. Vi vågar prioritera det som är viktigt.

 

Det finns många som är ansvariga för att vi ska ha en stad där alla har tillgång till kultur. Enligt Sverigedemokraterna är det kulturproducenterna och kulturföretagarna som har det främsta ansvaret. Staten, regionen och kommunen har ett ansvar att främja kulturen. Det är en politisk fråga hur stort ansvar kommunen ska ha för kulturverksamheter. Däremot är verksamheter som skola och äldreomsorg enligt lagstiftningen kommunens ansvar. Sverigedemokraterna väljer att prioritera verksamheter där kommunen är huvudman.

 

Ett område där kommunen rent juridiskt inte har ett stort ansvar är tryggheten. Vi sverigedemokrater menar att Malmö stad ska ta på sig ett större ansvar när det gäller tryggheten för Malmöborna. Anledningen till detta är att polisbristen kommer fortsätta ett långt tag framöver och Sverigedemokraterna är inte beredda att överge Malmös utsatta områden bara för att borgerliga och socialdemokratiska regeringar har misskött sitt jobb. 

 

I vår budget lovar vi att säkra Malmös offentliga platser genom att satsa 50 miljoner kronor på ordningsvakter. Malmöborna ska inte behöva ”hålla ut” tills gängen tröttnat på att göra våra gator osäkra. Sverigedemokraterna vill att kommunen ser till att våra gator och torg blir trygga nu. Fler ordningsvakter innebär även att kommunen kan vara mer stödjande gentemot polismyndigheten. Mer tillsyn och kontroll behövs via miljöförvaltningen för att motverka kriminella verksamheter.

 

Det finns även omfördelningar som måste ske inom verksamheter. 2009 deltog 25 procent av Malmös grundskoleelever i modersmålsundervisningen. 2017 var den siffran 37 procent. Denna ökning som är en konsekvens av en oansvarig invandringspolitik har fått modersmålsundervisningens budget att svälla upp till hela 131 miljoner kronor. Modersmålsundervisning ska inte ta i anspråk så mycket av Malmöbornas skattemedel. 

 

Sverigedemokraterna tar en femtedel av resurserna som går till modersmålsundervisning och lägger det på att anställa stödpersonal i skolan så alla elever får den hjälp som de behöver. Vi förstärker elevhälsan som år efter år fortsätter vara underfinansierad. Vi ser till att alla lärare i Malmö får en egen arbetstelefon. Det är tragiskt att läraryrket är ett av de få yrken där man inte får sin egen arbetstelefon, utan får ringa elever och föräldrar med sin privata mobiltelefon. 

 

Segregationen i Malmö kan inte brytas om staden fortsätter vara en magnet för nyanlända och andra socialt utsatta grupper. Malmö behöver dra till sig fler människor som uppbär en lön. Sverigedemokraterna vill skärpa MKB:s uthyrningspolicy vilket innebär att när en person flyttar från en annan kommun till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt från MKB om personen uppbär försörjningsstöd. Samtidigt vill vi sänka kommunalskatten med 20 öre för att attrahera fler löntagare till Malmö.

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer 2019 och 2020 bli ganska kärva år för Malmö stads ekonomi. Skatteunderlaget kommer att utvecklas svagare medan kostnaderna kommer att öka. Malmö måste börja prioritera och vi sverigedemokrater visar tydligt i vår budget att vi prioriterar välfärdens kärna och de verksamheter som enligt lagstiftning ligger inom kommunens kompetens. Vi väljer att prioritera Malmöborna. 

 

Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd i Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!