De kräver åtgärder efter skjutningarna

Louise Erixon, SD.
Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: Anders Ylander / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN
Anna Tenje, M.
Foto: ADAM WRAFTER / BILDBYRÅN

Få kommuner är förskonade från gängkriminalitet och organiserad brottslighet. 

Efter förra veckans skjutning i Kristianstad kräver kommunalrådet Peter Johansson, (M), krafttag från regeringen – och han får nu medhåll av andra toppolitiker i Sydsverige.

Flera av dem blickar mot Danmark som en förebild.

– Man fjantar inte med yngre gängkriminella där, säger Louise Erixon (SD), kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.

Den senaste tiden har det i Sydsverige varit skottlossningar i Kristianstad, Halmstad och Skurup. Totalt i Sverige har det mellan januari och juli i år skett omkring 180 skjutningar, enligt polisens statistik.

Efter den uppmärksammade skjutningen förra veckan i Kristianstad där tre personer skadades allvarligt konstaterade kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson, (M): 

– Vi lägger mycket tid och resurser på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder men en kommun har inte rätt verktyg för att möta den här typen av brottsutveckling. Ingen kommun kan hantera den grova utvecklingen själv. 

– Regeringen måste ta hand om det. Vi behöver lagändringar, möjlighet att agera mycket snabbare och socialtjänstlagen behöver moderniseras för att möta dagens utmaningar.

”Extremt frustrerande” 

Anna Tenje (M), kommunalråd i Växjö, sätter också hård press på den svenska regeringen och lyfter fram Danmark som ofta nämns i debatten om gängkriminalitet i Sverige.   

– Jag hade gärna blickat åt Danmark för att vända trenden. Frågan jag ställer mig, efter alla fruktansvärda dåd den här sommaren, om inte Sverige är redo att ta krafttag nu – hur långt ska regeringen låta det gå?, säger Anna Tenje. 

Sölvesborgs kommunalråd Louise Erixon menar att det inte spelar någon roll hur många utropstecken man identifierar på kommunal nivå när ”samhället samtidigt släpper ut exempelvis mördare och våldtäktsmän på gator i väntan på verkställande straff”. 

– Då står vi bakbundna och det är extremt frustrerande.

– Sverige behöver inspireras av Danmark där de sätter hårt mot hårt mot gängen och brott som kan kopplas till gängkriminalitet straffas betydligt hårdare. Sverige måste slopa straffrabatten för unga. Vikten av en restriktiv migration kan inte nog betonas då dessa frågor hänger ihop. Det är ingen slump att Sverige blivit hela världens skräckexempel, utan det är en konsekvens av en högst oansvarig och medveten politik.  

Kan jobba förebyggande 

Samtidigt ger Skurups Johan Bolinder, (M), konkreta exempel där han menar att kommunen begränsas i sitt brottsförebyggande arbete. Han hade gärna infört kommunala ordningsvakter men ”stoppas av staten från att vidta denna åtgärd med hänvisning till gällande lagstiftning”. 

– Vi har också beslutat om kameraövervakning på områden där behovet är särskilt stort, men skulle gärna vilja växla upp arbetet. Även här begränsas kommunen av statens tillståndsprövning, där handläggningstiden kan vara långt över ett år. 

Johan Bolinder, (M).
Foto: JENS CHRISTIAN

Jan Björklund i Helsingborg trycker däremot på att kommunerna kan – och ska – agera.

– Vi måste stoppa orsaker och nyrekrytering till gäng. Jag träffar poliser på både nationell och lokal nivå som säger att de börjar få de verktyg som de behöver och nu måste också kommuner steppa upp. Om det hela tiden kommer nya kriminella är polisen chanslösa, säger Jan Björklund (S). 

– Kommuner har ett jättestort ansvar och duckar man frågan så tar man inte sitt sitt ansvar som politiker. 

Jan Björklund (S).
Foto: PRESSBILD

Parallell till företagare 

Mikael Rubin, moderat kommunalråd i Trelleborg, framhåller också kommunernas möjligheter att agera i kampen mot gängkriminalitet. 

– Företagare tycker ibland att kommunen är jobbig. Om vi följer regelboken kan det bli väldigt jobbigt för kriminella ligor att etablera sig. 

Mikael Rubin, moderat kommunalråd i Trelleborg.
Foto: NICLAS INGVARSSON

Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S), lyfter fram att polisen, kommunen och exempelvis kriminalvården arbetar tillsammans med metoden ”Sluta skjut” i Sveriges tredje största stad.

– Vi har i många år stridit för fler poliser, skärpt vapenlagstiftning och mer samarbete mellan myndigheter, och sedan 2017 har antalet skjutningar och sprängningar i Malmö minskat avsevärt. Rekordmånga är frihetsberövade och det pågår flera viktiga rättsprocesser, som påverkar gängen. 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S).
Foto: JENS CHRISTIAN

9 svenska kommunalråds egna ord om gängen:


9 sydsvenska kommunalråd om gängkriminaliteten

Anna Tenje (M), Växjö 

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun? 

”Det har varit en väldigt bra och lugn sommar, men med det sagt ska jag inte ropa hej. Det hade vad jag förstått varit låg social oro i Kristianstad en tid när det ändå händer en skjutning mitt på blanka dagen.”

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Gängkriminaliteten, speciellt med unga, brer ut sig och det saknas verktyg, även förebyggande. Polisens arbete är bra men räcker inte, det behöver intensifieras. 

Sedan har vi vidtagit en rad åtgärder som inte ligger inom kommunens ansvar. Vi har valt att införa trygghetsvärdar till att komplettera polisens arbete, extra rondering runt resecentrum där vi tidigare haft problem med narkotikaförsäljning, och sedan många år tillbaka har vi en hög närvaro av fältarbetare.” 


Mikael Rubin (M), Trelleborg

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun? 

”Det är polisens sak att svara på vilka gäng som finns och inte finns i Trelleborg.” 

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Huvudspåret är att det är polisens uppgift men med en bra samverkan mellan polis och kommun så kan man exempelvis försvåra deras rekrytering av ungdomar och göra det svårt för de att etablera sig lokalt.”


Louise Erixon (SD), Sölvesborg

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun?

”Här har vi i vårt lägesbildsarbete inte identifierat gängkriminalitet i den omfattning som Kristianstad hanterar. Vi ser dock tendenser och problematik som vi tillsammans med bland annat Polismyndigheten anser vara relevanta att hålla ögonen på.”

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten? 

”Det behövs ett organiserat och samordnat lägesbildsarbete för att kunna identifiera och uppmärksamma eventuell etablering av gängverksamhet och nyrekrytering till dessa. Ett sådant samarbete ska ske i samverkan med andra aktörer, myndigheter och organisationer. I Sölvesborg håller vi på att skapa en helt ny och gedigen säkerhetsorganisation i kommunen som delvis ska ha till syfte att jobba med dessa frågor, tillsammans med andra.

– Vidare är det även viktigt att kommunerna arbetar med förebyggande metoder för att försvåra nyrekrytering och nyetablering av gängverksamheter. Därtill krävs en kontinuerlig dialog med medborgare, näringsliv och föreningar. Dialogen med andra som hör och ser måste vara omfattande och tät.”


Torkild Strandberg (L), Landskrona 

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun?

”Det finns men det har varit värre än vad det är.”

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Vi har under en period haft få poliser, det har vi satsat mycket på och ändrat på, och vi har satsat på kommunala ordningsvakter. Vi bedriver ett organiserat arbete för att fler ska lyckas i skolan, det är på lång sikt en form av vaccination. Vi har ett nära samarbete med polisen och ett avtal med polisen som reglerar vad de ska göra och vad vi ska göra. Vårt kommunala bostadsbolag bedriver trygghetskapande arbete i bostadsområde. Det finns ganska mycket att göra även om det inte finns någon traditionell verktygslåda.”


Johan Bolinder, (M), Skurup 

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun? 

”Vi har en förhållandevis låg gängkriminalitet i Skurups kommun. Den gängproblematik vi trots allt ser är ofta kopplad till droger på ett eller annat sätt, men det omfattar ett förhållandevis litet antal individer som till största delen är väl kända, åtminstone när det gäller de som bor i kommunen. Härutöver kan vi ibland notera gäng som har sin hemvist i annan kommun, men som tillfälligt besöker Skurup.”

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Vi arbetar med en hög fysisk närvaro i det offentliga rummet, genom trygghetsvärdar som tjänstgör varje kväll och natt året runt. 

Som kommun är det viktigt, i ärenden som har anknytning till omyndiga, att tidigt etablera en kontakt med vårdnadshavare för att uppmärksamma dem på eventuell problematik. Utöver detta jobbar vi exempelvis med mjukare åtgärder, som att minska växtlighet på vissa platser, förbättra belysning, etc, för att förebygga oönskade tillhåll i det offentliga rummet.

För all kriminalitet gäller att ökade polisiära resurser (rättsväsendet som helhet), hårdare straff och bättre samverkan måste till för att stävja den oönskade utvecklingen. Kommunen/kommunerna kan och ska bidra, men det yttersta ansvaret är statligt och där upplever jag en bristande krisinsikt och bristande vilja att vidta tillräckliga åtgärder hos den nuvarande regeringen.”


Katrin Stjernfeldt Jameh, (S), Malmö 

Hur ser situationen med gängkriminaliteten ut i er kommun?

”Trots tydliga förbättringar, så finns här allvarliga gängkonflikter som blossar upp emellanåt. Vi såg det i början av sommaren. Det finns noll utrymme att slå ner på takten.”

Hur kan ni som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Kommunen jobbar tätt tillsammans med polisen och andra myndigheter i arbetet mot nyrekrytering in i gängmiljöer. Både genom GVI (Group violence intervention) med avhopparverksamhet och genom att förstärka verksamheterna som fångar upp unga på glid. Fokus ligger på att få bort det grova våldet och samtidigt göra det så svårt som möjligt för kriminella att rekrytera, och strypa deras inkomster genom tillslag mot den svarta ekonomin. I slutändan handlar det om goda uppväxtvillkor. Om vi kan sätta in rätt insatser på rätt plats och i rätt tid så förekommer vi många problem längre fram i livet. Att vi har lyckats få till en positiv skolutveckling ser jag också som långsiktigt mycket viktigt”.


Per-Ola Mattsson (S), Karlshamn 

Hur ser situationen med gängkriminaliteten ut i er kommun?

”Det är lungt, men sedan vet man inte. Jag kan säga en sak nu och så smäller det i natt. Det är klart det finns kriminella gäng även här.”

Hur kan ni som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”När det väl är kriminalitet så är det statens ansvar, det polisiära, den verktygslådan har inte en kommun men en kommun kan arbeta med förebyggande insatser. Det kan handla om fritidsgårdar, stöd till kultur och idrott, nattvandrare, förskolan har ett jättejobb tillsammans med skolan. Samhället behöver samlas för att jobba med de här frågorna. Men när det har gått över till kriminalitet så är det inte så lätt för en kommun.” 


Jonas Bergman, (M), Halmstad 

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun? 

”Polisen den mest korrekta bilden och kan också bedöma bäst hur situationen är jämfört med andra platser och över tid. Vi har ett par områden i Halmstad, varav ett är klassat som ”utsatt område”, där det bland annat pågår öppen narkotikaförsäljning, vilket normalt är ett tecken på gängkriminalitet.”

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Kommunens roll är framför allt att jobba förebyggande och socialt, där vi exempelvis omfördelar resurser inom skolan till områden med större problem. Vi har också trygghetssamordnare på plats i områden med störst problem för att koordinera samverkan med myndigheter, bostadsbolagen, boende och civilsamhället.

Våra viktigaste kommunala brottsförebyggare är de som bygger starka sociala band och fostrar barn och unga till konventionella normer och värderingar. Dessa är bland annat förskola, skola, fritidsgårdar (våra mötesplatser för unga), medborgarservice, ”Skolan mitt i byn” (arbetsmodell som används på flera orter i landet), sommarjobb, föräldrastödjare, biblioteken, idrottsverksamhet. De senaste åren har vi också engagerat föreningslivet som trygghetsvandrare på flera platser i Halmstad.

Nytt för i år är uppstarten av MBU (Människan bakom uniformen) för att skapa ökad förståelse mellan ungdomar och blåljuspersonal. 

Vi har under året beslutat om en utredning för att ta fram ytterligare åtgärder för att motverka organiserad brottslighet.”


Jan Björklund (S), Helsingborg

Hur ser situationen med gängkriminalitet ut i er kommun? 

”Vi har olika konstellationer i Helsingborg både löst sammansatta och mer strukturerade. Den kriminella verksamheten styrs i huvudsak av narkotika och pengar.”

Hur kan man som kommun komma åt gängkriminaliteten?

”Vi måste stoppa orsaker och nyrekrytering till gäng. Där har kommuner ett stort ansvar. Regeringen gör ett bra arbete, med lagstiftning och 10 000 nya poliser, men inte det förebyggande arbetet. 

Mest grundläggande är att barn och unga får fullgoda betyg, då har de nästan 100 procent chans att klara sig. Vi måste satsa mer på skolan. Sedan behöver socialtjänsten ha nya resurser. Satsa mer på civilsamhället, föreningslivet måste finnas i de områden vi har problem. Det finns mycket mer att göra, däribland mötesplatser och fritidsgårdar. ”

Se mer: Damberg: ”Det är fruktansvärt”

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!