Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

De kan få fallskärmar på 30 miljoner kronor

Mjukt fall. De högsta cheferna och tjänstemännen kan kvittera ut över 31 miljoner kronor i avgångsvederlag om de blir av med jobbet, visar Kvällspostens granskning.
Foto: Christer Wahlgren
"Märkligt att de som har högst lön också har en fallskärm om de skulle bli arbetslösa", säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning.

Topparna inom Region Skåne behöver inte bekymra sig för sin egen framtid – oavsett hur det går med jobbet.

Tolv av tjänstemännen i det som kallas koncernledningen har fallskärmar på sammanlagt över 31 miljoner om de får kicken.

– Det är generöst, får man säga. Vi skulle få många sjuksköterskor för de pengarna, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet i Skåne.

Inom de sydsvenska kommunerna är det inte lika självklart att gynna höga chefer.

Region Skånes dagliga verksamhet styrs av 13 personer med regiondirektören Alf Jönsson i spetsen. De är förvaltningschefer och direktörer för olika funktioner som ekonomi, trafik, service eller hälso- och sjukvård.

Kvällsposten har granskat deras anställningsavtal efter debatten kring Region Skånes fallskärmar som blossade upp under 2015.

I slutet av maj i år skiljdes den dåvarande regiondirektören Jonas Rastad från sin tjänst. Han hade en fallskärm på 18 månadslöner och kunde efter förhandling kvittera ut en årslön i avgångsvederlag – drygt två miljoner kronor.

24 månaders fallskärm

Fallskärmen kritiserades hårt eftersom Rastad lämnade en verksamhet som drogs med stort underskott, överfulla mottagningar och personal som sade upp sig.

Alf Jönsson rekryterades i juni som Rastads efterträdare.

Med honom skrev regionen ett kontrakt med en ännu generösare fallskärm. Förutom en månadslön på 170 000 kronor fick Jönsson rätt till en fallskärm på 24 månadslöner. Den förmånen kan kosta regionen drygt sex miljoner kronor, med sociala avgifter inräknade.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, förhandlade fram avtalet. I somras sa han så här:

– Det är klart att han, som alla andra ska ha en trygghet, men anställningstrygghet i att ha rätt att jobba kvar är inte rimligt att ha på den chefsnivån, och då måste man ha någon sorts avgångsvederlag. Exakt vad som är rätt i kronor eller antal månader är svårt att säga.

För de övriga i "koncernledningen" gäller att sju av dem får 12 månadslöner som avgångsvederlag medan fyra får 18 månader. Endast HR-direktören Ann-Sofi Bennheden har ett mer normalt anställningsavtal med sex månaders uppsägningstid.

Totalsumman för samtliga fallskärmar är 31 090 500 kronor.

Som den högst betalde tjänstemannen i organisationen har Alf Jönsson även det häftigaste avgångsvederlaget. Förvaltningschefen Jan Eriksson inom Skånes universitetssjukvård kommer god tvåa med en fallskärm värd 3,7 miljoner kronor. Han vänder sig mot att använda ordet "fallskärm".

– Ju högre upp i en hierarki man rekryterar, desto bättre är förhandlingsläget för den som ska anställas, konstaterar Märta Stenevi (MP), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i Region Skånes personalnämnd.

– Lönerna har stigit för högre tjänstemän. Det handlar om ett fåtal personer och vi konkurrerar till viss del med det privata näringslivet när vi ska rekrytera och hitta rätt kompetens.

Märta Stenevi tycker att personerna i koncernledningen är väl värda sina pengar.

– De tjänar bra. Det är ingen tvekan om det, säger hon.

– Men var och en av dem har ett väldigt stort ansvar. De leder verksamheter som omsluter miljardbelopp och förtjänar ersättning för det.

Tio av de 13 i koncernledningen har skrivit på sina anställningsavtal under de senaste tre åren. De senast anställda är generellt också de som har lägst antal månadslöner i sin fallskärm.

Det är en medveten styrning från Region Skåne.

– Vi strävar efter att begränsa tiden för avgångsvederlag till tolv månader. Vi ser en rimlighet i det i relation till hur det ser ut på marknaden, säger Märta Stenevi.

"Väldigt mycket pengar"

Men facket vill inte kalla koncernledningens fallskärmar för "rimliga".

– Över 30 miljoner? Herrejävlar! Det är väldigt mycket pengar, säger Mats Runsten, som är ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning.

– Den summan skulle betala för ungefär 60 sjuksköterskor i ett år. Det framstår som märkligt för oss att de som har högst lön också har en fallskärm om de skulle bli arbetslösa. Man kunde ju tycka att deras lön skulle täcka även den risken.

Mats Runsten tycker det känns tveksamt att Region Skåne ska delta i "ett lönerally för direktörer".

– Man blir betänksam när de kallar det koncernledning och vill jämföra sig med det privata näringslivet. Detta är skattepengar, säger han.

– Vet man verkligen att det är de bästa man rekryterar? Eller är det bara något man tror? Två regiondirektörer har fått sluta på kort tid. Det kunde kanske ha gått utmärkt att rekrytera ersättare utan fallskärmar. Jag tror att mina medlemmar tycker att detta är förskräckligt.

Regiondirektörerna som slutat nyligen är Sören Olofsson som hade tjänsten 2007-2011, och Jonas Rastad som därefter var Region Skånes högste tjänsteman fram till maj i år.

Hanteras på olika sätt

Chefstjänster i Skånes största kommuner hanteras på olika sätt. Det är inte alls självklart att en kommunal chef får liknande förmåner som Region Skåne ger sina höjdare.

I kommunerna regleras chefstjänstemännens avgång ofta helt enligt gällande kollektivavtal.

En vanlig variant är att en person blir tillsvidareanställd inom en förvaltning – och sedan får ett tidsbegränsat, högre avlönat förordnande som chef. Får personen sluta som chef så kan hon eller han återgå till en annan befattning, men då med en lägre lön.

Det är den typen av avtal som har skrivits med Region Skånes personalansvariga Ann-Sofi Bennheden.

Generositeten inom Region Skåne sträcker sig till och med så långt att vissa befattningshavare kan tillåtas sluta sitt jobb med full fallskärm, börja ett nytt jobb någon annanstans – och ändå få behålla hela sitt avgångsvederlag.

Det gäller Anna Jarleman, Björn Zackrisson och Linus Eriksson. De har anställts under 2014 och 2015.

Kvällsposten har per mejl låtit de berörda tjänstemännen ta del av det material som publiceras om var och en. Flera av dem har hört av sig, någon har korrigerat sin löneuppgift.

"Attrahera duktiga chefer"

Regiondirektören Alf Jönsson påpekar att alla de aktuella avtalen "låg i linje med gängse praxis när de tecknades". Han anser också att målet tolv månaders avgångsvederlag är rimligt.

– Det ligger i linje med min uppfattning. Det är viktigt att Region Skåne kan attrahera duktiga chefer.

Om sina egna lönevillkor konstaterar han bara:

– Jag fick ett erbjudande av regionstyrelsen och accepterade det erbjudandet.

Så här fungerarfallskärmarna

Region Skåne

Med ett undantag får tjänstemannen 12, 18 eller 24 månadslöner om denne skulle bli uppsagd - förutsatt att detta inte beror på ren misskötsel.

Hela summan betalas ut direkt när personen slutar.

En återbetalningsklausul säger att om personen får nytt jobb ska hon eller han återbetala lika mycket per månad som nya lönen ger.

Tre personer har avtal som gör att de slipper återbetalning.

Kommunerna

Vissa kommuner ger fallskärm, andra inte.

Ett avtal i Helsingborg ger en chef 18 månadslöner med återbetalningsklausul.

Ett avtal i Kristianstad ger chefen 12 månadslöner utan återbetalningsplikt.

Andra chefer är tillsvidareanställda men får chefsförordnande med högre lön. En chef som slutar övergår till annan tjänst inom kommunen och behåller då en lägre lön.

Halmstad, Karlskrona, Växjö, Malmö och Lund är exempel på kommuner som skriver sådana avtal.

Fallskärmarna

Mikael Stamming

Titel: Utvecklingsdirektör

Ålder: 63 år

Lön: 99 500 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 18 månader

Kostnad för fallskärm: 2 686 500 kr

Pia Lindholm

Titel: Förvaltningschef Skånevård Kryh

Ålder: 54 år

Lön: 97 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm: 1 746 000 kr

Foto: Jens Christian Andersson

Lars-åke Rudin

Titel: Ekonomidirektör

Ålder: 55 år

Lön: 102 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm:

1 836 000 kr

Anna Jarleman

Titel: Kommunikationsdirektör

Ålder: 42 år

Lön: 93 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm: 1 674 000 kr

Björn Zackrisson

Titel: Förvaltningschef, Skånevård Sund

Ålder: 57 år

Lön: 130 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm: 2 340 000 kr

Foto: Jens Christian Andersson

Ann-Sofi Bennheden

Titel: HR-direktör

Ålder: 63 år

Lön: 104 500 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: Nej, sex mån uppsägningstid

Kostnad för fallskärm: -

Foto: Christer Wahlgren

Linus Eriksson

Titel: Trafikdirektör

Ålder: 41 år

Lön: 93 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm: 1 674 000 kr

Jan Eriksson

Titel: Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

Ålder: 58 år

Lön: 138 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 18 månader

Kostnad för fallskärm: 3 726 000 kr

Foto: Christiaan Dirksen

Ingrid Bengtsson-Rijavec

Titel: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ålder: 51 år

Lön: 113 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 18 månader

Kostnad för fallskärm: 3 051 000 kr

Alf Jönsson

Titel: Region-direktör

Ålder: 55 år

Lön: 170 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 24 månader

Kostnad för fallskärm:

6 120 000 kr

Foto: Christiaan Dirksen

Thorbjörn Lindhqvist

Titel: Kanslidirektör, Koncernstab kansli, Förvaltningschef Koncernkontoret

Ålder: 52 år

Lön: 79 500 kr/mån

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm: 1 431 000 kr

Helena Skjeld

Titel: Servicedirektör

Ålder: 43 år

Lön: 88 500 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 12 månader

Kostnad för fallskärm: 1 593 000 kr

Foto: Christiaan Dirksen

Lars Kristensson

Titel: Förvaltningschef Medicinsk service

Ålder: 60 år

Lön: 119 000 kr/månad

Tjänstebil: Ja

Fallskärm: 18 månader

Kostnad för fallskärm: 3 213 000 kr

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!