Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De hemliga lagarna som styr Hells Angels

Regler och disciplin styr Hells Angels medlemmar.

Det här är Kvällsposten sista del i granskningen av hur den svenska kriminella kartan har ritats om sedan Hells Angels etablerade sig för 20 år sedan.
Organisationen styrs med stenhård disciplin och varje medlem måste följa MC-klubbens regler. Annars väntar hårda straff.
Här är Hells Angels hemliga lagar.

Möte en gång i veckan. Körkort och medlemsavgift på cirka 1 000  kronor i månaden. För att accepteras måste varje "sökande" begå brott,  enligt polisen och amerikanska gängexperter. De hemliga lagarna i Hells Angels kräver obrottslig lojalitet och disciplinen är oftast stenhård.


Länskriminalen i Skåne har med åren fått en god uppfattning om vilka så kallade "bylaws" som styr Hells Angels.

Till viss del är det samma regler som inom vilken annan ideell förening som helst.

- Vi vet att de varje månad betalar en avgift som kan vara cirka 1000 kronor i månaden. Det kan variera från klubb till klubb, säger Patrik Andersson, spaningschef på länskriminalen.

- De måste också delta i veckomöten, säger han.

Men sedan upphör likheterna. I andra avseenden liknar Hells Angels få sammanslutningar.

Avvikelser från de interna reglerna tolereras bara i undantagsfall. Straffen för slarv, alltför dålig disciplin, missade veckomöten och liknande kan resultera i böter som ska betalas till klubbens kassör.

I andra fall kan straffet vara det hårdast tänkbara enligt poliskällor - döden.

Lagarna

Amerikansk polis har i ett internt dokument redovisat de grundläggande "lagarna".

Det finns även en så kallad world wide constitutional på elva kapitel som talar om en Hells Angels skyldigheter.

■ Betala avgift till klubben. Pengarna går dels till den lokala kassan men pengar skickas också uppåt i organisationen.

■ Delta i klubbens regelbundna möten.

■ För att bli invald krävs att alla medlemmar röstar ja.

■ Efter fem års medlemskap kan en medlem få tillstånd att flytta till annan ort. Om Hells Angels inte finns på nya orten blir medlemmen en så kallad Nomad.

■ En Hells Angels som missbrukar narkotika genom att injicera med spruta blir utesluten.

För att bli medlem ställs följande krav:

■ Enbart män som fyllt 21 år får bli medlemmar.

■ Den blivande medlemmen måste äga en Harley Davidson på minst 1200 kubik.

■ Ha varit så kallad hangaround och sponsrats av en fullvärdig medlem samt uträttat ärenden åt Hells Angels.

■ Avancerat från hangaround till prospect och får då bära väst men bara med märke som talar om klubbens ortsnamn.

■ Genomgått en provperiod på sex till tolv månader.

Innan ett inträde kan fullföljas skickas också bilder på den tilltänkte medlemmen till andra Hells Angels- medlemmar.

Även om polisen vid tillslag mot Hells Angels hittat kokain ser man på organisationen som relativt disciplinerad och särskilt då jämfört med Bandidos.

- Bandidos organisation är inte lika stark som Hells Angels. Det är en helt annan röra där, säger Patrik Andersson.

- Men de är så pass starka att de ändå är ett hot mot Hells Angels, tillägger han.

Disciplin är med andra ord en viktig del av att tillhöra Hells Angels.

Bortsett från de grundläggande reglerna finns det en som tycks utomordentligt viktigt - att kartlägga eventuellt blivande Hells Angels.

Amerikanska gängexperter och journalister hävdar att Hells Angels ibland gått så långt att man använt lögndetektor och frågat ut blivande medlemmar.

Kartlägger familjelivet

Man gör rutinmässigt detaljerade kartläggningar av personers privatliv, familj och bekantskapskrets för att vara helt säker på vem man har att göra med.

Men även om polisen anser att Hells Angels är mer disciplinerade än andra grupperingar så finns det brister.

- Hells Angels är de som har möjlighet att hålla hyfsad koll. Men de har avhoppare som startat andra klubbar eller gått till Bandidos. De har haft problem med rekrytering, säger Patrik Andersson.

I den till synes strikta organisation som Hells Angels har ingår att klubbhuset ska ha en vaktlista där det framgår vem eller vilka som har ansvar för lokalerna under en viss tid.

I det internationella nätverk som Hells Angels består av finns även krav på att varje klubb ska kunna kommunicera med andra.

Skyddar sitt varumärke

I strukturen ingår också att Hells Angels gör allt vad man kan för skydda sina symboler.

Emblemet är till exempel skyddat och Hells Angels reagerar omedelbart om det används av andra.

Tidningen New York Times intervjuade publicerade i november i år en intervju med Hells Angels egen advokat, Fritz Clapp, som sedan flera år drivit processer mot bland annat Walt Disney och Toys"R" Us för varumärkesintrång.

Under de senaste sju år har Hells Angels drivit cirka ett dussin sådana processer i amerikansk domstol.

Friz Clapp är en något udda advokat med sin röda Mohawk- frisyr och budskapet på sin enkla hemsida. Där han kallar sig "lawyer from hell", alltså advokat från helvetet.

Inte ens en medlem äger Hells Angels varumärken.

Skriver på avtal

Varje ny medlem måste underteckna ett bindande avtal gällande Hells Angels symboler och varumärken.

Alla måste återlämna allt sådant till Hells Angels om en medlem antingen frivilligt eller ofrivilligt lämnar mc- gänget, enligt Sonny Barger, en av grundarna av Hells Angels som intervjuades i samma artikel i New York Times.

Hells Angels organisation

President
Oftast samma person som grundat klubben eller vald av de andra medlemmarna. Håller kontakt med andra klubbar både nationellt och internationellt.


Vice president
Väljs av medlemmarna. Fungerar ungefär som i andra idella föreningar.


Kassör
Ansvarig för klubbens kassa och samlar in medlemsavgifter
Ordningsman
Klubbens ordningsman, Sergeny at arms, har ansvar för att medlemmarna följer Hells Angels så kallade "by-laws". Uppdraget innebär också att "försvara medlemmarna" samt deras egendom.
Kassör
Ansvarig för kassa och samlar in medlemsavgifter.

Road capten

Ansvarig för planering och genomförande när klubbmedlemmarna för resor på motorcykel. Kör vid sådana tillfällen alltid först.


Medlem
Deltar i klubbens möten. Har rösträtt. Betalar medlemsavgift. Bär klubbens namn, hemort och ställning på sin väst.
Prospect
Står på tur att bli medlem och får bära väst med klubbens ortsnamn. Får delta i vissa aktiviteter
Hangaround
En person som anses vara aktuell för att bli prospect. Får delta i vissa av klubbens aktiviteter.


Red & White crew

Sympatisörer och personer so på olika sätt är knutna till klubben.

Red Devil

Sympatisörer och personer som på olika sätt är knutna till klubben.


Hells Angels organisation som rikskriminalen uppfattar att mc-gänget styrs

Källor: Hells Angels - en sociologisk studie av ett motorcykelgäng, sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Lrikskriminalen Skåne

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!