Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dagsböter för hatbrott vid bilattack i Malmö

Ovanför registreringsskylten bakpå bilen satt ett klistermärke föreställande en nazistsymbol
Mannen döms för skadegörelse, vårdslöshet i trafik, hets mot folkgrupp samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Foto: FRITZ SCHIBLI

Villkorlig dom och dagsböter blir straffet för en 23-årig man som i fjol, enligt en dom från Malmö tingsrätt, körde ner plakat som en grupp demonstrerande irakier ställt upp utanför Migrationsverket i Malmö.

Ovanför registreringsskylten bakpå bilen satt ett klistermärke föreställande en nazistsymbol. Bilen körde från Agnesfridsvägen, upp på en cykel- och gångbana och vidare till en gräsmatta där skyltarna stod. Tingsrätten konstaterar att det av samtliga vittnen framgår att personer med koppling till demonstrationen befann sig i ett tält en bit bort från skyltarna.

"Vid en samlad bedömning av vad som framkommit finner tingsrätten det styrkt att NN både den 10 och 11 juni kört ner plakat som fanns på gräsmattan och att i vart fall träpinnarna som plakaten var fästade mellan förstördes vid båda tillfällena", skriver en enig tingsrätt i domen.

Hets mot folkgrupp

Mannen döms för skadegörelse, vårdslöshet i trafik, hets mot folkgrupp samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Han frias från åtalspunkten om ringa brott mot vapenlagen.

Ingen person kom till fysisk skada. I polisförhör har den 23-årige mannen uttryckt att demonstranternas manifestation var "trams", och han har sagt att syftet inte var att köra på någon. Han förnekar brott.

Vårdslöshet

När det gäller den andra åtalspunkten, framkallande av fara för annan alternativt vårdslöshet i trafik, gick tingsrätten på alternativyrkandet. Bestämmelsen om framkallande av fara för annan förutsätter att någon av grov oaktsamhet utsätter någon för konkret livsfara, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, konstaterar tingsrätten.

"Det är alltså inte nog att handlingen till sin karaktär kan betecknas som en farlig handling. Någon ska verkligen i det särskilda fallet ha blivit utsatt för fara", skriver domstolen.

Tältet där demonstranterna befann sig stod, enligt polisens mätning, ungefär 20 meter från skyltarna. Och därmed bedöms det inte ha varit någon konkret fara för personerna, enligt tingsrättens bedömning.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!