Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Då blir det aktuellt att stänga Öresundsbron

Infrastrukturminister Anna Johansson, S. Foto: Tommy Pedersen

Regeringen vill ha möjligheten att stänga Öresundsbron i upp till en månad om det krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet.

Foto: Tomas Leprince

Regeringen vill få möjlighet att stänga Öresundsbron i upp till en månad om det krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet.

– Där är vi inte nu, och förhoppningen är att vi inte ska hamna i ett sådant läge, säger infrastrukturminister Anna Johansson, S, till Expressen.

Regeringen har i dagsläget inga planer på att stänga Öresundsbron. Förslaget går ut på att regeringen i en akut situation själv ska kunna besluta om en stängning av gränsöverskridande vägar utan att behöva få stöd i riksdagen.

– Om det skulle uppstå en allvarlig risk för att ordning och säkerhet i landet inte kan upprätthållas, då ska regeringen kunna fatta ett sådant beslut, säger infrastrukturminister Anna Johansson, S.

Fördelen är att en förordningsändring som regeringen beslutar om går snabbare än en lagändring som beslutas av riksdagen.

Bara vägtrafiken omfattas

– Om ett sådant akut läge skulle uppstå är det viktigt att snabbt kunna fatta ett beslut, säger Anna Johansson.

Det var Dagens industri som avslöjade att regeringen i ett utkast till lagrådsremiss vill få möjlighet att kunna stänga gränsöverskridande vägar och broar, däribland Öresundsbron.

Det är dock bara vägtrafiken som skulle omfattas av en stängning, alltså inte tågtrafiken. Max en månad ska regeringen kunna hålla bron stängd.

Regeringen har inte i detalj analyserat vilka samhällsekonomiska konsekvenser en stängning skulle få, säger infrastrukturministern.

– Men vi är helt medvetna om att det skulle påverka möjligheten för både människor och gods att transporteras. Därför är det tydligt att det skulle vara en tidsbegränsad åtgärd.

Bereds av regeringen

Förslaget bereds just nu av regeringen, tillsammans med förslaget om att regeringen ska kunna besluta om id-kontroller på buss, tåg och färja.

I morgon, fredag, väntas regeringen fatta beslut om förslaget. Efter en snabbehandling i Lagrådet ska förslaget gå till riksdagen för beslut.

– Ambitionen är att besluten ska vara klara i närtid, säger Anna Johansson.

Bakgrunden till att regeringen vill kunna stänga Öresundsbron är det rekordstora antalet asylsökande som under hösten kommit till Sverige och som sätter det svenska mottagningssystemet under hård press.

En vecka i mitten av november sökte över 10 500 personer asyl i Sverige, det högsta antalet någonsin. Samma vecka införde regeringen inre gränskontroller och id-kontroller ombord på färjor till Sverige.

De senaste sju dagarna var antalet asylsökande 5 700. Det har alltså skett minskning med nästan hälften, men fortfarande historiskt höga nivåer. Och regeringen anser att mer behöver göras för att minska trycket.

Stefan Löfven har informerat Rasmussen

– Båda regeringspartierna tycker att det här är en jobbig process. Vi skulle egentligen inte vilja fatta de här besluten. Men eftersom vi har en situation där Sverige har tagit emot en orimligt stor andel av det totala antalet flyktingar i EU så måste vi vidta åtgärder för att få en hanterlig situation. De system vi har för mottagande och etablering klarar inte den anstormningen som har varit de senaste månaderna, säger Anna Johansson

Statsminister Stefan Löfven har personligen informerat sin danske kollega Lars Lökke Rasmussen.

– Sen tycker väl inte Danmark att det här är något bra, och det tycker i grunden inte vi heller, utan det här handlar om att hantera en situation som annars riskerar att bli ohållbar, säger Anna Johansson.

Tror du att ni har riksdagens stöd för det här?

– Min bild är att det finns en stor förståelse hos många partier i riksdagen om att det behövs kraftfulla åtgärder och att det finns ett stöd för de här åtgärderna i riksdagen.

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!