Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Chefen får böta för brandmannens död

En brandman avled av de skador han fick under räddningsarbetet efter en olycka på E4 i april 2016. Foto: JAN EMANUELSSON/TOPNEWS.SE
Fem personer, varav fyra brandmän, skadades i samband med olyckan. En brandman avled senare på sjukhus. Foto: JAN EMANUELSSON/TOPNEWS.SE

En 60-årig förman och styrkeledare inom räddningstjänsten har dömts till villkorlig dom och 28 500 kronor i böter för två fall av arbetsmiljöbrott.

Han var chef när en deltidsbrandman omkom i samband med en insats vid en trafikolycka på E4 vid Örkelljunga våren 2016.

Styrkeledaren förde befälet över en insats som räddningstjänsten gjorde när två lastbilar krockade på E4 norr om Örkelljunga i april 2016.

Han beordrade fyra brandmän att lossa vajerräcket i mitten av vägbanan. Den översta vajern var kraftigt spänd av en lastbil som hade kommit över på fel körbana.

När den stolpe som bar all kraft i den spända vajern skulle frigöras slog vajern rakt på en deltidsbrandman som stod intill. Han avled två dagar senare.

Tre andra var i fara

Tre andra brandmän var också i fara att skadas eller dödas när vajern lösgjordes.

Utredningen av ärendet rubricerades som misstänkt vållande till annans död, arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål på åklagarmyndigheten har efter två år kommit fram till att styrkeledarens agerande varit oaktsamt.

De tre kolleger till den avlidne som också försattes i fara klarade sig oskadda. Men redan det faktum att de kunde ha skadats är tillräckligt för att arbetsledaren ska klandras.

Har erkänt brott

Han bedöms som skyldig till två fall av arbetsmiljöbrott – ett när det gäller den omkomne deltidsbrandmannen och ett när det gäller faran för de tre kollegerna.

– Enbart förmannen har utretts för brott efter olyckan, säger kammaråklagare Lars Magnusson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

– Arbetsgivaren räddningstjänsten kan inte straffas för arbetsmiljöbrott eftersom myndigheten inte anses bedriva näringsverksamhet.

Styrkeledaren döms till villkorlig dom och 50 dagsböter på totalt 28 500 kronor som påföljd. 

– Han har erkänt brott och var villig att godta ett strafföreläggande, säger Lars Magnusson till Nyhetsbyrån Siren.