Svaret om böneutropen: Stör inte barn på förskolan

Avdi Islami, pressansvarig för Stiftelsen Växjö muslimer.
Foto: Carl Carlert
Moskén i Växjö ligger intill en förskola – som varit i fokus för frågetecknen.
Foto: CARL CARLERT / KVP
Henrik Ohlin mätte ljudnivåerna inom den inringade ytan. Det röda krysset representerar högtalarnas placering.
Foto: Växjö kommun

För att moskén i Växjö ska få sända ut böneutrop krävs det att ljudnivåerna inte överstiger 45 decibel i förskolan intill.

Efter en oanmäld tillsyn menade kommunen att volymen kunde vara för hög.

Nu svarar Stiftelsen Växjö muslimer på kritiken.

Moskén i Växjö fick i början av maj tillstånd att sända ut böneutrop varje fredag – men med tillståndet följde även vissa villkor. Ljudnivån från utropen fick inte överstiga 45 decibel inomhus i byggnader i området, inte heller fick volymen nå över 110 decibel i utemiljö.

Enligt Växjö kommun finns det risk för att ljudnivåerna från böneutropet är för höga, vilket kan resultera i att volymen inne på den intilliggande förskolan överstiger vad som tillåtits av polisen. Detta var Smålandsposten först med att skriva om.

– Moskén ligger precis bredvid Änglagårds förskola. Högtalarna som moskén använder sig av sitter på en stolpe ovanför taket på moskén, de står ganska nära en av förskolans lokaler där det finns förskolebarn, säger Henrik Ohlin är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun.


LÄS MER: Här kommer det ropas till bön varje fredag


Bra bit under 45 decibel

Henrik Ohlin utförde på fredagen en oanmäld tillsyn av ljudnivåerna. Vid inspektionen kunde Ohlin konstatera att ljudet uppmättes till 93-95 decibel, när han stod vid stängslet närmast förskolan. 

Växjö kommun skickade därför en förfrågan till Stiftelsen Växjö muslimer, för att få reda på om stiftelsen har undersökt ljudnivåerna inne på förskolan. Detta för att försäkra sig om att ljudet inte överstiger 45 decibel inomhus.

– På plats märkte jag vid ljudmätningen att det var ganska högt ljud utomhus. Vi bad då om ett förtydligande av Stiftelsen Växjö muslimer som är ansvariga.


LÄS MER: Polisstyrka bevakade böneutrop i Växjö


På tisdagen berättade Stiftelsen Växjö muslimer att de redan har mätt volymen inne på förskolan i samband med böneutropet – och att den inte överstiger 45 decibel.

Enligt Avdi Islami, pressansvarig för Stiftelsen Växjö muslimer, har ljudnivån varit runt 20-30 decibel de gånger han själv har mätt inne på Änglagårds förskola.

– Det kan inte vara för högt inne i förskolan säger Avdi Islami till SMP.

Avdi Islami noterade att kommunen var på plats för att mäta ljudet under fredagen.

– Jag maxade volymen när jag såg honom. Jag tänkte att det var lika bra att testa hur högt vi hamnar då.

– Nu när vi maxade låg vi på 95 decibel. Det har vi aldrig gjort tidigare utan vi brukar ligga runt 70.

Fanns inga misstankar

Polismyndigheten godkände moskéns förfrågan om högtalarutsända böneutrop, det var även polisen som bestämde hur högtalarna skulle placeras.

Tillsynen som gjordes av Växjö kommun var en standardtillsyn och utfördes inte på grund av några klagomål.

– Vi gjorde kontrollen på eget initiativ, det fanns inga misstankar och det har inte kommit in något klagomål. Tillsyner görs oavsett på många av de evenemang där det behövs tillstånd från polisen, säger Henrik Ohlin.


LÄS MER: Imamen: "Rädslan för islam är påtaglig"

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!