Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Beslutet: Ystadsbarnen kan träffa sina föräldrar

Förvaltningschefen: "Vi har helt klart brustit i vår kontroll"
Barnen i Ystad omhändertogs akut när det stod klart att de isolerats av sina föräldrar. Foto: Fritz Schibli / KVP
På grinden till huset finns ett hänglås. Foto: CLAES CARLSON / KVP

Föräldrarna i Ystadsfamiljen höll sina barn instängda och isolerade under hela uppväxten.

Fyra av barnen tvångsomhändertogs i augusti förra året och har just klarat av sitt första år i svensk skola.

Men snart kan föräldrarna få träffa barnen igen, rapporterar HD-Sydsvenskan.

Historien om de isolerade barnen i en fembarnsfamilj i Ystad kom upp till ytan efter avslöjanden av HD-Sydsvenskan.

Det har bland annat kommit fram att fem barn i olika åldrar i en by i Ystads kommun aldrig gått i skolan. Dessutom hade föräldrarna hållit barnen isolerade i hemmet.

Samtidigt hade föräldrarna hävdat att barnen var skrivna på en skola i USA.

Men under våren 2018 gjorde Skatteverket en orosanmälan över barnens situation. Socialtjänsten inledde en utredning och den 29 augusti samma år tvångsomhändertogs de fyra yngsta barnen, som är under 18 år, enligt LVU (Lagen om vård av unga).

Förändrade rutiner 

Därefter framkom uppgifter om hur barnen hade levt under hela sin uppväxt.

Socialtjänsten upptäckte att barnen brister i de ”basala och för åldern adekvata kunskaper inom den allmändagliga livsföringen”.

Vidare fastslår Socialtjänsten att syskonen ”misstänks under lång tid ha levt isolerade och inte fått ta del av samhällets resurser i den omfattning som de har rätt till”.

I samband med att barnens situation uppdagats har kritik riktats mot Ystads kommun, som nyligen meddelat att man kommer att förändra sina rutiner för att något liknande inte ska hända igen.

– Den nya rutinen bygger på att vi ska få tillförlitliga svar från fler källor, oberoende av varandra. Det gör att det blir svårare för individer att hamna eller utnyttja de organisatoriska mellanrum som finns i dag, säger Stefan Ahlbäck, tillförordnad förvaltningschef på Ystad kommun.

Föräldrarna själva nekar till att de har hållit barnen isolerade.

”Att det är svårt att ta sig in i huset behöver inte betyda att det är svårt att ta sig ut”, skriver de i en överklagan till rätten.

Person i Ystadparets närhet: ”Det är så förfärligt sorgligt”

Familjen kan återförenas 

Sedan i augusti har fyra av barnen – det femte är myndigt och lever fortfarande med föräldrarna – varit separerade från sina föräldrar. 

Men kommunen öppnar nu för att föräldrarna ska kunna återförenas med sina barn, vilket HD-Sydsvenskan var först med att att uppmärksamma.

”På sikt kommer även fysiska träffar att kunna bli aktuella. Föräldrarna kommer inom kort att påbörja en familjebehandlande insats med syfte att verka som stöd till föräldrarna vid telefonumgänge och framöver även fysiska träffar”, skriver socialnämnden i domstolshandlingarna.

Beslutet bygger på principen att omhändertagna barn så snart som möjligt ska återförenas med sina föräldrar.

Ystads kommun poängterar att när ett eventuellt möte kan ske beror på föräldrarnas ”förändringsbenägenhet”.