Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Beslut: E-cigarett-företag tvingas återkalla produkter

Följde inte tobakslagen.
Företaget har olagligen sålt vätskor till e-cigaretter. Foto: SHUTTERSTOCK
Folkhälsomyndigheten beslutar att produkterna ska återkallas. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Helsingborgsbaserade företaget EnZoe Vision har sålt vätskor till e-cigaretter utan att anmäla till Folkhälsomyndigheten. 

Nu beslutar Folkhälsomyndigheten att stoppa försäljningen, och samtliga produkter återkallas. 

I mitten av juli påbörjade ett tillsynsärende mot det Helsingborgsbaserade e-cigarettsbolaget. 

Man fann då att EnZoe Vision sålt 52 olika vätskor till e-cigaretter i sin butik i Helsingborg, utan att dessa anmälts till Folkhälsomyndigheten.

Enligt tobakslagen måste alla tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmäla dessa produkter senast sex månader innan de når marknaden. Detta har företaget i fråga inte gjort. 

Försäljningsförbud 

EnZoe Vision AB har berättat att registreringen av produkterna varit pågående, men att den tagit mycket tid och att man därför väntat på svar från Europeiska Kommission angående ett smidigare sätt att rapportera in sina produkter. 

Men Folkhälsomyndigheten konstaterar att företaget inte följt de lagar och regler som finns, och beslutar därför att stoppa all försäljning från EnZoe Vision AB. 

Dessutom måste företaget, på egen bekostnad, återkalla samtliga sålda produkter.