Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bergmästaren mötte sina motståndare

Bergmästare Jan-Olov Hedström, till vänster, träffade sina motståndare Annika Larsson, Christer Akej och Magnus Lindskog. Foto: SCANPIX
Jag förstår oron, sade bergmästare Jan-Olov Hedström när han på onsdagen på plats på Österlen i Skåne mötte protester mot planerna på framtida brytning av alunskiffer.
Föreningen Ja till Österlen – nej till skifferbrytning bjöd Hedström på en rundtur i det 9,6 kvadratkilometer stora området i trakten av Hammenhög. Föreningen överlämnade också 7 000 namnunderskrifter mot planerna. LRF Skåne uttryckte sin oro och kommunledningen i Simrishamn såg risker för skador på turistnäringen och det varumärke för rent och öppet landskap som begreppet Österlen har blivit.
Bergmästaren, chef för den lilla myndigheten Bergsstaten som beviljar rätten att muta in ett område för mineralletning, konstaterade att förutsättningarna för gruvdrift är annorlunda i Skåne mot i norra Sverige.

Protester på 90-talet


Även på 1990-talet mötte gruvplaner på Österlen motstånd och då ingick bland andra greve Carl Piper på Christinehofs slott och nunnorna på Mariavalls kloster i motståndsrörelsen.
Men den här gången ansåg Hedström det obefogat med alltför starka känslor. Ansökan gäller bara ensamrätt att leta brytvärda tillgångar. Att sedan få tillstånd att också utföra prospekteringen är en senare fråga, sade han.
Han påminde om att få beviljade undersökningar leder till en ansökan om utvinning. Det går ofta årtionden mellan de första ansökningarna och gruvdrift.
- Det är alltså lite tidigt att börja prata om gruvor på Österlen, var Hedströms budskap.

Turistnäringen


Men Christer Akej, moderat kommunalråd i Simrishamn, befarade att enbart oron och osäkerheten påverkar viljan till nya investeringar i till exempel turistnäringen.
- Det skapar en tveksamhet, sade han.
Bakom ansökan ligger ett företag med Erik Söndergaard och Bettina Persson på Gärsnäs slott som huvudintressenter. På sin hemsida förklarar de att prisökningen på mineraler har gjort alunskiffern på Österlen intressant och att internationella investerare som är mindre intresserade av miljövänlig exploatering annars kan hinna före.
Utan att föregripa Bergsstatens hantering av ansökan sade Jan-Olof Hedström att höga halter av giftigt kadmium i berggrunden på Österlen kan bli ett problem vid en eventuell framtida exploatering. Bergsstatens beslut kommer i höst.

Peter Palmkvist