Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bar slöja på körkortsfoto – krävdes på förklaring

Två kvinnor anmälde Transportstyrelsen till JK eftersom de tvingades motivera varför de bar slöja på sitt körkortsfoto. Foto: ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Två kvinnor från Malmö fick sina körkortsfotografier underkända eftersom de bar slöja.

För att ändra på Transportstyrelsens krav var kvinnorna tvungna att motivera varför de bar huvudbonad. 

Förfarandet anmäldes till justitiekanslern, som dock anser att kvinnorna inte har blivit diskriminerade. 

Drygt två år har passerat sedan de båda kvinnorna skickade i väg sina körkortsfotografier till Transportstyrelsen. Men bilderna godkändes inte med hänvisning till ”svensk standard för identifiering.” 

Kvinnorna bar nämligen slöja på sina bilder.

För att ändra på Transportstyrelsens beslut krävdes kvinnorna på skriftliga svar där de berättade varför de bar slöja på sina bilder.

En av kvinnorna valde att skicka in en sådan förklaring och fick då sin bild godkänd. Den andra kvinnan vägrade, men även hennes bild godkändes till sist.

Anmälde till justitiekanslern

Men kvinnorna valde även att anmäla Transportstyrelsen till justitiekanslern. Kvinnorna ansåg att myndighetens agerande var diskriminerande och att det var i strid med personuppgiftslagen eftersom deras religionstillhörighet registrerades.

Kvinnorna sökte skadestånd på totalt 80 000 kronor per person. 

I sin anmälan skriver dessutom en av kvinnorna att hon trakasserades av en kundtjänstmedarbetare på Transportstyrelsen. 

Medarbetaren ska ha sagt till kvinnan att motiveringskravet mot kvinnor med slöja tillkom efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001. 

Att en medarbetare ska ha sagt så finns dock inte dokumenterat, konstaterar justitiekanslern.

Nekas skadestånd

”Såvitt gäller frågan om trakasserier ger utredningen inte tillräckligt stöd för att någon tjänsteman på Transportstyrelsen har uttalat sig på det sätt som påstås,” skriver justitiekanslern i sitt beslut. 

Justitiekanslern konstaterar även att kvinnorna inte kan anses ha blivit diskriminerade när de uppmanades att motivera varför de bar slöja på sina körkortsbilder. Detta eftersom Transportstyrelsens ”krav och förfaringssätt” har syftat till att säkerställa ”välliknande körkortsfoton där hela ansiktet syns”.

Vidare anser justitiekanslern även att Transportstyrelsen hållit sig inom lagens ramar när det kommer till hur kvinnornas uppgifter har registrerats. Således har inget brott mot personuppgiftslagen inträffat.