Badhuset skärmas av – för att muslimska kvinnor ska simma

Delade tider. Det danska badhuset införde könsuppdelade badtider för att muslimska kvinor skulle kunna bada i fred. Satsningen får krtik.
Foto: Shutterstock
Det aktuella badhuset ligger i danska Vordingsborg.
Foto: Googlemaps

En gång i veckan sätter personalen i badhuset i danska Vordingsborg upp pappskivor för fönstren.

Det gör de för att muslimska kvinnor ska kunna simma i fred.

– En av våra målsättningar är att badhuset ska ha plats till alla, säger föreståndaren Egon Rasmussen till Ekstrabladet.

Debatten om särskilda badtider för män och kvinnor har pågått även i Sverige den sista tiden. De som är för anser att det är en bra möjlighet för muslimska kvinnor som inte kan, eller får vistas i simhallar med män, att lära sig simma. 

Motståndarna argumenterar bland annat för att det är kränkande mot andras rättighet att få vistas i badhusen när man vill.

Även i Danmark är frågan en het potatis. I Aarhus är det sedan nyligen förbjudet med könsuppdelade badtider men i Vordingsborg har badhuset gått åt andra hållet.

Täcker för fönster

Vid 16-tiden varje söndag går kvinnliga anställda runt i badhuset och sätter upp pappskivor för fönstren och en stund senare kommer en grupp muslimska kvinnor – som då kan bada utan risk för att någon man finns i lokalerna eller utan möjlighet till insyn utifrån.

Satsningen drevs först som ett tillfälligt projekt men har nu blivit permanent, och inte bara för muslimer utan även andra kvinnor som av endera anledningen inte vill simma bland män.

Inledningsvis väcktes frågan om könsuppdelade badtider av en grupp muslimska kvinnor som tog kontakt med ledningen för badhuset. 

Badhuset drivs inte i kommunal regi utan av DGI-huset Panteren. 

Där säger direktören, Betina Møgeltoft, att hon stöder föreståndaren Egon Rasmussen i hans satsning badtider för män och kvinnor. Hon säger att hon på det här viset främjar integration genom att hon kan förmedla dansk kultur och danskt idrottsliv genom mötet med kvinnorna.

Får kritik

Men de könsuppdelade badtiderna får kritik. Kommunalpoltikern Heino Hahn (DF) säger i Ekstrabladet att kommunen inte kan påverka badhusets regler eftersom det inte drivs i kommunal regi men att han tycker att badhusets satsning är fel.

I danska Aarhus har även Gellerupsbadet tills nyligen erbjudit bad endast för kvinnor under lördagseftermiddagar, det har badhuset nu tvingats sluta med sedan kommunfullmäktige stoppat den möjligheten.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!