Avloppsvatten avslöjar knarkvanor

Var tjugonde invånare mellan 15 och 65 år i Malmö och Lund var en vanlig  lördagsnatt i april påverkade av antingen cannabis, amfetamin eller  kokain. Det visar prover ur avloppsvattnet som Sydsvenskan låtit göra i  de två städernas reningsverk.

Där hamnar till slut Malmö- och Lundabornas urin, och genom att mäta halterna av olika substanser kan man också på ett ungefär uppskatta antalet personer som brukat narkotika.

Resultatet visar att 10 700 personer i Malmö använde cannabis den aktuella natten, 1 340 amfetamin och 320 kokain – allt baserat på antalet normala persondoser. Motsvarande siffror i Lund var 1 370 (cannabis), 110 (amfetamin) och 26 (kokain).

Det är enligt tidningen första gången som den här typen av "kollektivt urinprov" genomförts i Sverige.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!