Åtta patienter döda av platsbrist i Sydsverige

HÅRT PRESSAT. Universitetssjukhuset i Malmö har stora problem med platsbrist.

Hundratals patienter drabbas varje dag av bristen på vårdplatser i Sverige. På sjukhusen tvingas de välja mellan att tränga ihop sig på sjukhuskliniker som inte har plats för dem eller att skickas till avdelningar där personalen inte har rätt kunskaper. I Skåne har priset varit högt.

- Under 2011 till 2013 var brist på vårdplatser bidragande orsak till åtta dödsfall, säger Lars Nevander, vice ordförande i Läkarförbundet Skåne.

Överfulla avdelningar, utarbetad vårdpersonal och patientsäkerhet i fara. Det är bilden som kommer fram när Dagens Samhälle går igenom överbeläggningar och utlokaliseringar i vården under en månads tid. I september i år tog svenska sjukhuskliniker varje dag emot 430 patienter som de inte hade plats för, enligt tidningen.

Bland de sydsvenska sjukhus som hade allra störst platsbrist finns Hallands sjukhus och Centralsjukhuset i Kristianstad. Hallands sjukhus, som består av sjukhusen i Halmstad och Varberg, tog varje dag under september tog emot 35 patienter som det egentligen inte fanns plats för.

- Det är framför allt medicinkliniken i Varberg som har störst platsbrist, säger Mats Eriksson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Halland.

- Men om det är stopp i avloppet hjälper det inte alltid att skaffa ett större handfat. Vi måste se till att få ett bra flöde där det finns andra vårdmöjligheter än bara på akuten.

Starkt kritisk

Regionen har deltagit i ett försöksprojekt som går ut på att äldre personer som ringer efter ambulans inte automatiskt körs in till sjukhuset. Projektet visade att de flesta kunde få hjälp hemma medan en del kunde åka till vårdcentralen. Bara en tiondel behövde komma in till sjukhuset.

- Svaret är därför inte alltid fler vårdplatser, säger Mats Eriksson.

Men den åsikten delar inte Lars Nevander, vice ordförande i Läkarförbundet Skåne. Han är starkt kritisk till de senaste årens nedskärningar i den skånska sjukvården.

- Även om man gör en satsning på att vårda fler i hemmet eller på vårdcentralerna så kvarstår problemet. Vi har för få vårdplatser, säger han.

- I slutändan får det konsekvenser i form av hotad patientsäkerhet och en ineffektiv vård där våra läkare måste ägna sin arbetsdag åt att leta lediga sjukhussängar.

Risk för felaktig behandling

Genom att utlokalisera patienter, alltså att flytta dem till en annan avdelning än den som de egentligen ska ligga på, kan trycket på de allra hårdast belastade klinikerna minska. Men varje utlokalisering innebär också att patienten löper en risk att få felaktig behandling.

- Om man hamnar på fel avdelning och tvingas göra ett byte så förlängs dessutom vårdtiden med ett dygn för varje byte. Man pratar om besparingar men alla byten kostar ju pengar också, säger Lars Nevander.

I Skåne har överbeläggningarna fått allvarliga konsekvenser. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund samt Helsingborgs lasarett har ställts inför att betala miljonbelopp i viten på grund av platsbristen och den dåliga arbetsmiljön.

Men det är inte det värsta. Åtta dödsfall på Skånes universitetssjukhus under åren 2011 till 2013 kan relateras till bristen på intensivvårdsplatser. I sjukhusens analyser av de åtta fallen anges platsbristen ha varit den avgörande eller bidragande orsaken till att patienten avled.

Tvååring avled

Ett av fallen gäller en tvåårig pojke som kom in till sjukhuset med vattkoppor. Han hänvisades till infektionskliniken för vuxna men när tillståndet blev värre fanns varken plats på barnintensiven eller vuxenintensiven för den lille pojken. I väntan på en vårdplats blev pojkens tillstånd livshotande. Han avled av blodförgiftning trots läkarnas försök att rädda hans liv.

Men enligt Yngve Petersson, vice ordförande i vårdproduktionsberedningen i Region Skåne, behöver dödsfallen inte stå i direkt relation till överbeläggningarna.

- Det kanske rör sig om en av de bidragande faktorerna men inte den avgörande. Sedan handlar det inte bara om att öka antalet vårdplatser utan om att använda dem på rätt sätt, säger han.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!