Annelise, 81,  avled – efter misstag i vården

Annelise Madsen, 81, vårdades på sjukhuset i Lund. Dottern Merethe Liljedahl är övertygad om att det bidrog till det tragiska händelseförloppet: "Jag känner att hade hon blivit överförd till Landskrona hade detta inte hänt. Med facit i hand skulle jag ha åkt ner tidigare och det får jag leva med".
Foto: PETER J OLSSON/Privat

Annelise Madsen, 81, kom in till universitetssjukhuset i Lund efter att ha fallit i hemmet. Men på sjukhuset föll hon ytterligare två gånger och avled senare.

Sjukvården erkänner att de har gjort fel och nu får de även kritik från inspektionen för vård och omsorg.

- Allt som kunde gå fel har gått fel och där satte jag min mamma, säger Annelises dotter Merethe Liljedahl, 56.

Julen stod för dörren och Annelise Madsen i Landskrona såg bland annat fram emot att få träffa barnbarnet som i vanliga fall bor utomlands.

Men efter att ha fallit hemma den 18 december i fjol fick hon åka ambulans till Lund.

- Hon vinkade och skrattade och det var absolut inget fel på henne förutom att hon hade slagit sig. Hon var vid gott mod och vi trodde bara att hon skulle dit och sys och sedan få åka hem, säger Merethe Liljedahl.

Men i stället för att få åka hem blev Annelise kvar i Lund och fick tillbringa natten på kirurgiska akutavdelningen.

Försökte få mamman flyttad

Och trots att hon bedömdes som fallbenägen var sänggrindarna inte uppfällda och hon föll ur sängen och slog i huvudet.

- Det var inte första gången hon hade ramlat. Bara fem veckor tidigare hade hon varit inlagd efter ett annat fall, säger Merethe Liljedahl.

Merethe Liljedahl försökte nu få sin mamma överflyttad till Landskrona, men fick bara beskedet att det fanns gott om plats i Lund och ingen anledning till förflyttning. Merethe Liljedahl höll i stället kontakt via telefon. Tre-fyra gånger varje dag pratade hon med sjukhuset.

I stället för att flyttas till ett annat sjukhus flyttades Annelise till en annan avledning på SUS. Och trots att hon nu stod under extra observation föll hon på nytt. Denna gång med en bruten lårbenshals som följd. Anhöriga fick beskedet att hon skulle opereras akut samma morgon.

"Det får jag leva med"

Men någon operation blev det aldrig. Annelises tillstånd försämrades och Merethe Liljedahl uppmanades att komma till sjukhuset. Ungefär en timme senare var Annelise död.

- Alla gånger hon har varit inlagd tidigare har jag varit där, och fört hennes talan. Jag känner att hade hon blivit överförd till Landskrona hade detta inte hänt. Med facit i hand skulle jag ha åkt ner tidigare och det får jag leva med.

Merethe Liljedahl anmälde sjukhuset till IVO. I ett yttrande från myndigheten riktar nu IVO kritik mot behandlingen. I sin bedömning skriver IVO att patienten inte fick god vård och att sjukhuset inte vidtog nödvändiga åtgärder vilket i förlängningen ledde till att patienten senare avled.

"Det är rena övergreppet"

Förutom att sjukhuset brustit i sin riskbedömning av fall pekar utredningen även på andra brister. När Annelise skulle transporteras från medicinavdelningen till röntgen med en höftfraktur skedde förflyttningen i en stol trots att rutinerna säger att det ska göras liggande.

- Hon var jätteliten, bara 155 centimeter lång och vägde 35 kilo. För en så liten kropp är det rena övergreppet, säger Merethe Liljedahl.

I sitt svar till IVO erkänner sjukhuset att de brustit i sina rutiner. I ett yttrande från personalen framgår det också att arbetsbelastningen var hög den aktuella morgonen.

Peter Jerntorp, chefläkare på SUS, tycker att IVO:s kritik är berättigad.

- Det är beklagligt. I det här fallet har det gjorts flera misstag och vi jobbar systematiskt med detta. Lyckligtvis har det hänt en hel del sedan 2012 och arbetet har intensifierats. Fall förekommer fortfarande men har minskat, säger han.

"Finns inga ursäkter"

Men Merethe Liljedahl, som själv är verksam inom sjukvården, tycker inte att kritiken är tillräcklig.

- Det är lite för många grejer där de inte har gjort vad de skulle. Det är standardrutiner. Då finns det inga ursäkter. Det är katastrofalt. Allt som kunde gå fel har gått fel och där satte jag min mamma.

Hon skulle vilja se någon form av kännbar påföljd.

- Man är bara människa och man vill att någon ska stå till svars. Det är som ett slag på fingrarna, men sedan händer inget mer. Jag tycker de har missat totalt.

Ur kritiken från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upp- rätthålls. Detta framgår av angiven bestämmelse i PSL. Enligt 2 a § HSL ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att den särskilt ska bland annat tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen.

IVO är kritisk till att patienten inte fick god vård då hon vårdades på SUS. Patienten bedömdes redan vid inläggningen på sjukhuset ha hög risk för fall, men fallriskbedömning och därtill kopplade åtgärder uteblev. Patienten avled i efterförloppet till skador som hon ådrog sig på sjukhuset.

#Akutkollen

Syftet med #akutkollen är att med din hjälp granska hur det är ställt med landets sjukvård. Vi vill veta vad som har hänt. Mejla till akutkollen@kvp.se med dina tips. Har du eller någon anhörig drabbats av problem i vården? Jobbar du inom vården och vill berätta om hur det är ställt.

På Twitter kan du också kommentera artiklarna och berättelserna under hashtaggen #akutkollen.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!