Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anklagas: Använde kommunalt uppdrag för romsk rättegång

Stefan Wydow, vice ordförande i Malmö stads romska råd, om hur rättsystemet kris funkar.
Frida Trollmyr (S) är ordförande i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.
Foto: JENS OHLSSON / PRESSBILD
Stefan Wydow, vice ordförande i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.
Foto: Jens Christian
Foto: Loka Kanarp

Stefan Wydow, vice ordförande i Malmö stads romska råd, har använt sin förtroenderoll för att kalla in en enskild person till vad inblandade uppfattar som en romsk rättegång, en så kallad krísi.

Det framgår av mejl som Stefan Wydow skickat ut till cirka 70 romer i olika delar av Sverige – på rådets vägnar.

– Jag uppfattade det som ett hot och ett sätt att försöka tysta min kritik, säger den utpekade mannen som själv är rom.

Det var i maj förra året som närmare 70 romska tjänstemän, journalister och aktivister fick ett mejlutskick från Stefan Wydow. Han inleder med att berätta att han som vice ordförande i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer skriver på uppdrag av rådets romska representanter. 

Massutskicket behandlar en enskild romsk aktivist som uttryckt kritik mot romska rådet och det kommunalt drivna RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) på ett sätt som Stefan Wydow anser kränkande. Han bifogar även mejlet han skickat separat till den utpekade mannen.

”Vi Romer från romska rådet och den representation som vi företräder har fått kännedom för ett tag sedan att du under en längre tid haft haft invändningar och klagan mot oss Romer i Malmö. (...) ... verkar som att du saknar kunskap om de romska koderna (gällande respekt, moral, lojalitet och heder) om hur och på vilket sätt man möter romer! (...) Det här är en liten respons på ditt agerande men vi har nu kommit fram till att bjuda in dig till ett romskt möte…”, skriver han och föreslår att de ska ses en lördag i en av Malmös parker.  

Men av mejlkonversationen som följer framgår det att Stefan Wydow inte fått mandat att tala för alla i den romska representationen.

Kallar det romsk rättegång

En ersättare i rådet svarar att hen ”vill göra klart att jag inte inkluderas i det ”vi” som används i mailet” och understryker att ”det är viktigt att komma ihåg att vi alla, trots att vi tillhör en och samma folkgrupp, även är enskilda individer”.

En annan skriver att rådet som kommunal instans inte bör användas för att kalla till något som ”kan klassas som Krisi eller romskt medlingsmöte och det är långt ifrån Romska Rådets roll att driva sådana”. 

Stefan Wydow själv hävdar i ett av sina svar att det hela rör sig om en missförstånd, att ingen har kallat den utpekade mannen till krísi utan bara till ett möte. ”Krísi är något helt annat”, skriver han. 

En inbjudan till det ”romska mötet” i parken skickas också till den utpekade mannens pappa, som även han tolkar det som en kallelse till krísi: 

”Ditt förtalande meddelande följs av en ”inbjudan” till ett möte som i själva verket är ett romsk-rättegång där både du och din familj är superaktiva, det kan översättas till hotande handling och repressalier. (...) Jag anser att denna typ av Romani Kriss inte har något att göra med aktivism. Vi lever i en modern värld och vi hävdar att samhället ska respektera oss som mogna jämlika människor.”

”Maffialiknande verktyg”

Den utpekade mannen är kritisk mot både RIKC och romska rådet, som han kallar ”odemokratiskt och korrupt”.

– Allt styrs helt och hållet av Stefan och Marian Wydow. De gör allt för egen vinning och för att stärka sina maktpositioner i kommunen samtidigt som de utnyttjar krísi för egna intressen. De använder maffialiknande metoder som hedersförtryck och hot om krísi mot romer som kritiserar dem. Det romska inflytandet som de pratar om för politikerna gäller bara dem själva och deras närstående, säger han. 

Enligt uppgifter till Kvällsposten har Frida Trollmyr (S), den politiskt tillsatta ordföranden i rådet, informerats om att Stefan Wydow använt sin förtroenderoll i kommunen för att kalla till vad mottagare uppfattar som en romsk rättegång. Men Frida Trollmyr själv säger att uppgifterna kommer som en nyhet.

– Det är ju högst olämpligt om det är så. Då blandar han ju ihop det privata med sin roll att representera sin förening i rådet, säger hon.

Den förening Stefan Wydow representerar heter Romano Trajo. Ingen aktuell information finns att hitta om föreningen, förutom ett organisationsnummer med beskrivningen att de sysslar med ”dagbarnvård”. Men någon dagbarnvård med det namnet finns inte registrerat hos Malmö stad. 

Föreningens utdelningsadress är samma som Stefan Wydows bror Marian Wydows hemadress. Marian Wydow jobbar i sin tur på RIKC.

Vad är Romano Trajo för förening? 

– Det kan jag faktiskt inte svara på. Det är RIKC som har en lista med föreningar där de utsett representanter. Jag har inte varit involverad i det, men jag kanske borde ha bättre kännedom. Jag hade en ambition när jag blev ordförande om att jag skulle besöka alla föreningar för att få en bild av deras verksamhet, men sen kom pandemin, säger Frida Trollmyr.

Vet du att föreningen finns överhuvudtaget? 

– Jag vet inte men jag litar på att RIKC har tagit fram en korrekt lista. 

Kvällsposten har sökt Marian Wydow och Stefan Wydow, som avböjer att kommentera. 


Läs mer: Styvpappa friades för våldtäkt mot barn i ”romsk rättegång” 

Läs mer: Verkar inom parallellt rättssystem - jobbar med inkludering för Malmö stad 

Läs mer: Efter granskningen - Malmö stad startar utredning 


Här lämnar Stefan Wydow intervjun:

Stefan Wydow, vice ordförande i Malmö stads romska råd, om hur rättsystemet kris funkar.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!