Alhem: Alla är ense om att nej är ett nej

Sven-Erik Alhem. Rättsexpert och tidigare överåklagare.
Foto: Mikael Sjöberg

Lunds tingsrätt har i en färsk frikännande dom gällande våldtäkt stuckit ut hakan.

Precis som andra domstolar ofta gjort i den här typen av mål. Bevissituationen är besvärlig. Oftast finns av naturliga skäl inga vittnen i den intima situationen. Att då kunna fastställa "bortom rimligt tvivel" att gärningsmannen betett sig på ett sätt som både subjektivt och objektivt gör att alla brottsförutsättningar för våldtäkt är styrkta kan vara svårt.

Jag läser domen och försöker förstå. Kan inte annat än hoppas att domen kommer att prövas i hovrätten. Alla jurister är ju ense om att ett nej är ett nej oavsett i vilket skede i en sexuell akt avvisandet må komma. Vi har ju i vår moderna tid äntligen kommit bort från synsättet att en kvinna genom klädsel eller uppträdande kunde vara så sexuellt inbjudande - särskilt om hon sagt ja till att följa med en man hem efter ett krogbesök - att mannen svårligen kunde bärga sig att fullfölja loppet.

Likväl kommer tingsrätten här fram till att det inte är styrkt att kvinnan, som endast helt flyktigt haft kontakt med en man efter ett krogbesök och följt med honom hem fram på småtimmarna verkligen sagt nej under en sexuell samvaro på riktigt. Det kan i stället ha varit fråga om - helt i enlighet med den tilltalades uppfattning - att hon bara spelade med i en dominanssexakt. Alltså att hon hade lämnat honom någon slags tyst medgivande till att det var okej att hålla för hennes mun och näsa och fortsätta sitt sexuella agerande mot henne fastän hon sagt nej. Men tingsrätten tolkar kvinnans nej och beteende annorlunda. Det är inte styrkt att mannen haft uppsåt att med våld tvinga kvinnan till samlag eller därmed jämförlig handling. Hon kan alltså - enligt mannens uppfattning - frivilligt velat ha delta i dominanssexleken.

Rimligt vore att ställa högre krav på mannen som bara helt flyktigt haft kontakt med kvinnan. Han ska väl inte ha fri tolkningsrätt av vad ett nej ska uppfattas som? Skulle tingsrättens bedömning stå sig i hovrätten, leder det till än värre bevissvårigheter för åklagare i våldtäktsmål.

Det är dags att återföra alla människor - inklusive dem som tjänstgör i domstolarna - till en respekt för att ett nej är ett nej i vilken situation det än uttalas. För en man som önskar delta i ett sexuellt umgänge under formen av ett skådespel med dominansinslag bör gälla att han tillser att den som är med i spelet tydligt ger sitt medgivande till att delta.

Att det står klart för båda vad det är för språk som ska talas och hur det ska tolkas i sängkammaren eller på den plats där det sexuella umgänget äger rum. Aldrig att en man ska tillåtas med ansvarsbefriande verkan bara kunna hänvisa till att han "bildat sig en uppfattning om att målsäganden samtyckte till de handlingar han företog".

Därför måste åklagaren överklaga domen.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!