Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Åldring glömdes bort – hade överfull blåsa

Larmnummer att ha koll på

Tolv timmar.

Så länge dröjde det innan sjukvårdspersonal upptäckte att den 95-åriga patientens blåsa var överfull.

Enligt sjukvårdens lex Maria-anmälan riskerar patienten bestående men, rapporterar Lokaltidningen.

Patienten var intagen på lasarettet i Lund efter att han kommit in via akuten en sen eftermiddag i april. 

95-åringens allmäntillstånd var nedsatt och han var förvirrad och uttorkad, skriver Lokaltidningen.

Samma kväll var akutmottagningen i Lund hårt ansatt. Varje gång en åtgärd sattes in för en patient inkom flera nya. 

Enligt Region Skånes lex Maria-anmälan, som Lokaltidningen tagit del av, var det svårt för vårdpersonalen att följa upp alla åtgärder.

Kan ge bestående men 

Den sjuksköterska som ansvarade för 95-åringen har i efterhand förklarat att hon inte tänkt på att mannen kunde kissat mer än två deciliter under natten eftersom han uppfattades som uttorkad.

Hon glömde bort att äldre patienter tillhör en riskgrupp för överfull blåsa på grund av den hårda arbetsbelastningen. 

Först när 95-åringen flyttades till en annan avdelning vid klockan sex, morgonen därpå, upptäcktes hans överfulla blåsa.

En scanning gjordes av mannens urinblåsa, och efter det sattes en kateter in och 1,3 liter urin lämnade hans kropp.

Region Skåne konstaterar i sin lex Maria-anmälan att en så pass stor mängd urin kan ge bestående men. 

Foto: Skärmdump