Äldreboendet som klarat sig utan ett enda coronafall

Verksamhetschef Karin Strindlöv Carlsson är stolt över sin personal.
Hyllie Park äldreboende i Malmö har inte haft ett enda fall av covid-19.
Foto: JENS CHRISTIAN
Nu är 32 av de 34 personerna på boendet vaccinerade.
Foto: JENS CHRISTIAN

Många äldreboenden har drabbats väldigt hårt av coronasmitta under pandemin. 

Hyllie Park äldreboende i Malmö sticker ut med inte ett enda fall av covid-19. 

– Vi har bra kontinuitet och liten personalomsättning, säger verksamhetschefen Karin Strindlöv Carlsson.

Fram till den 14:e februari i år har 5183 personer över 70 år som bott på särskilda boende gått bort med covid-19 enligt Socialstyrelsens statistik. Därutöver har 15 813 smittats. 

– Det här är en sjukdom som går in på äldreboenden. Det är nästan omöjligt att hålla den ute. Enda sättet tycks vara att hålla nere smittan i samhället, sa äldreforskaren Marta Szebehly, som är professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet, till Dagens Medicin i december. 

Men det finns äldreboenden som har klarat av att stänga ute smittan. Hyllie Park i Malmö har inte haft ett enda fall av covid-19 bland de äldre under pandemin och nu är 32 av de 34 personerna på boendet vaccinerade. 

– Jag är väldigt stolt över mina medarbetare och vårdpersonalen som jobbar här. De är rutinerade med basala hygienrutiner och vi har pratat mycket om det långt innan pandemin. Historiskt har vi haft få utbrott av maginfluensa och kräksjuka också, säger verksamhetschefen Karin Strindlöv Carlsson.

Få timvikarier 

Enstaka personal på boendet har dock drabbats men då har de insjuknat utanför jobbet. 

När kommunal gjorde en undersökning i höstas över personalsituationen på drygt 1000 äldreboende under pandemins topp kom man enligt Sveriges Radio fram till att det fanns fler timanställda och fler i personalen som gått med symptom till jobbet på de mer drabbade boendena. Vidare var rätt skyddsutrustning och basala hygienrutiner viktigt. 

Det är också faktorer som Karin Strindlöv Carlsson lyfter fram som lyckosamma på Hyllie Park. 

– Vi har bra kontinuitet och liten personalomsättning. 

– Sedan har vi inte heller tagit in timvikarier som har jobbat på andra äldreboenden. Vi har haft några timvikarier som har varit dedikerade att jobba mycket hos oss och som vi har kunnat lita på. Vår personal har varit väldigt lojal. 

Inget plexiglas 

I början av pandemin ringde vårdhygien i Skåne upprepande gånger och frågade om de behövde hjälp eller stöttning med något. 

– Vi hade all skyddsutrustning och använde den så fort det fanns misstanke. 

Precis som alla andra äldreboende i Sverige har de fått förhålla sig till ett allmänt besöksförbud under flera månader förra året. Men därutöver har de enligt verksamhetschefen nog varit mer öppna och generösa med besök än många andra boenden. 

– Vi pratade om plexiglas men kom fram till att det var svårt för våra äldre att höra sina anhöriga då. I stället vädjade vi att de inte skulle vara så nära varandra och inte ta i varandra och så var alla besök utomhus. 

– Vi ville inte ta från de äldre mer än vi måste eftersom det handlar om en lång tid. 

Äldreboendet drivs av Hyllie Park Kyrkans verksamhetsbolag Hyllie Park Diakoni AB. 

– Vi i ledningen har en tro och jag tror att det betyder någonting att vi ber för de boende och personalen. Det är ett tecken på att Gud beskyddar oss och att vi har Gud med oss. Men vi kan inte bevisa att det är så. 

Förutsättning för att man ska kunna leva normalt igen, menar specialistsjuksköterskan

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!