Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Aida Hadzialic kallas till nya förhör av åklagare

Aida Hadzialic avgick från sin post som gymnasie- och skolminister vid en presskonferens i lördags efter att hon berättat att hon kört rattfull. Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Aida Hadzialic avgick från sin post som gymnasie- och skolminister vid en presskonferens i lördags efter att hon berättat att hon kört rattfull. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Förra statsrådet Aida Hadzialic, 29, ska kallas till nya förhör hos polisen efter att ha åkt fast för rattfylleri vid Öresundsbron.

Åklagaren vill ha svar på ett antal frågor.

Det kan vara så att hennes erkännande var förhastat - det finns en liten möjlighet att hon frias.

Aida Hadzialic avgick från sin post som gymnasie- och skolminister vid en presskonferens i lördags efter att hon berättat att hon kört rattfull. Hon beskrev på den hastigt utlysta presskonferensen hur hon hade varit i Köpenhamn på torsdagen och sett en konsert tillsammans med en bekant.

Trots att hon druckit två glas vin valde hon att köra från Köpenhamn, över Öresundsbron, mot Malmö.

Där stod ett antal gränspoliser som genomförde en nykterhetskontroll. Det kunde blivit så att Aida Hadzialic undvikit hela affären om polisen valt en annan bil - hennes bil var den enda som stoppades det här dygnet och bilföraren avslöjades vara rattfull.

Statsrådets offentliga erkännande och omedelbara avgång betyder dock inte att den rättsliga processen avslutats. Den är i inledningsfasen.

Åklagaren vill ha svar

Åklagaren Håkan Roswall vid särskilda åklagarkammaren i Malmö menar att det finns en rad frågor som måste få sitt svar.

– Jag har begärt att personen ska kallas till nytt förhör. Jag anser att det finns frågor som borde ställas och som inte ställdes i samband med nykterhetskontrollen, säger Håkan Roswall.

Trots att Aida Hadzialic druckit flera glas vin, två till fyra glas, valde hon att köra från Köpenhamn, över Öresundsbron, mot Malmö. Foto: Christian Örnberg

Han vill inte gå in på vilka kompletterande frågor polisen ska ställa till Hadzialic men hävdar att det är sådana som inte påverkar själva brottsmisstanken.

Men det finns en avgörande fråga som han vill att Aida Hadzialic ska svara på.

– Jag vill veta om hon fortfarande står fast vid sitt godkännande av ett strafföreläggande, säger Håkan Roswall.

Åklagaren resonerar som så att det är en sak att mitt i natten, efter att ha stoppats av polis, att göra ett erkännande. Efteråt kan en person ändra uppfattning.

Tog inte blodprov

Det finns också andra omständigheter som Håkan Roswall vill ha klarlagda. Och det handlar om något som han och polisen kallar för bevisinstrumentet, alltså den apparatur som används för att kontrollera en persons eventuella halt av alkohol i utandningsluften.

Aida Hadzialic avgick från sin post som gymnasie- och skolminister vid en presskonferens i lördags efter att hon berättat att hon kört rattfull. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

I samband med att Aida Hadzialic avgick offentliggjordes att hon haft 0,2 promille alkohol. Men det är en missvisande uppgift och ger en felaktig bild av vad som hände när hon stoppades vid Lernacken i Malmö.

Promille uppmäts bara efter att man tagit blodprov och sådana tas nästan uteslutande enbart när en bilförare vägrar blåsa.

Aida Hadzialic vägrade aldrig att blåsa och lämnade aldrig blodprov. Det är också därför hennes alkoholhalt mäts på annat sätt. Hon hade 0,10- 0,15 mg alkohol i utandningsluften.

Protokoll saknas

Protokollet från den mätningen saknas dock fortfarande i Roswalls utredning.

– Jag vill ha protokollet från bevisinstrumentet men räknar med att få det snart., säger Håkan Roswall.

Han vill också kontrollera att apparaturen som användes varit kontrollerad och kalibrerad vid rätt tillfällen.

Om så inte är fallet kan misstanken om rattfylleri mot Aida Hadzialic falla. Den här typen av invändningar är inte ovanlig

och därför genomför NFC, Nationellt forensiskt center, rutinmässigt noggranna kontroller av utrustningen så att mätvärden inte ska kunna ifrågasättas.

Men om det finns felaktigheter i mätningen och utrustning kan alltså hennes erkännande av rattfylleri vara förhastat.

Om Håkan Roswall kommer fram till Aida Hadzialic är skyldig till rattfylleri kan hon räkna med att få betala cirka 38 000 kronor i böter. Hon blir också rapporterad till Transportstyrelsen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!