Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ahmeds död blir politik – kräver bättre polisinsats

Ahmed Obaid blev 16 år. Han sköts vid en busshållsplats på Rosengård i januari 2017. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Utredningen av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid har inte lett till att någon fällts för dådet. En orsak kan vara bristande resurser, menar riksdagsledamoten Niels Paarup Petersen (C), som föreslår att polisen ska granskas. Foto: ANNA W THORBJORNSSON / ANNA W THORBJORNSSON

En haverikommission för polisen – som kan peka på bristerna när utredningarna kör i diket.

Det är nyvalde riksdagsmannen Niels Paarup-Petersens (C) förslag för att göra polisarbetet bättre.

Som exempel nämner den centerpartistiske politikern mordet på 16-årige Ahmed Obaid i Malmö för två år sedan. Mordet är fortfarande ouppklarat.

Niels Paarup-Petersen var ledande centerpolitiker i Malmö inför valet och kom även in i riksdagen efter centerns framgångar i valet.

I sin första riksdagsmotion använder han också staden som utgångspunkt för sitt krav.

Niels Paarup-Petersen kräver att det införs en särskild enhet som kan granska polisens arbete när det går snett.

– Sjukvården har ju sin lex Maria och flyget sin haverikommission. Men inom polisen finns inte motsvarande system för lärande av de misstag som begås, säger han.

Paarup-Petersen menar att dagens system är olyckligt eftersom det är mer inriktat på att disciplinera enskilda poliser än att fånga upp och förebygga organisatoriska problem inom verksamheten.

Den skånske riksdagsmannen använder sig av ett uppmärksammat mord i Malmö som talande exempel.

Utredningen av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid har inte lett till att någon fällts för dådet. En orsak kan vara bristande resurser, menar riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C). Foto: Privat

Det handlar om mordet på 16-årige Ahmed Obaid, som sköts ihjäl i januari 2017.

Ahmed Obaid blev ihjälskjuten vid en busshållplats på Rosengård i Malmö. Polisens utredare klagade genast över att de saknade resurser för att genomdriva de första viktiga dygnen i jakten på mördaren.

– Det saknades utredare och utlovade förstärkningar kom inte i tid. Ahmed Obaids mord är fortfarande olöst, säger Niels Paarup-Petersen.

Han säger att mordet på 16-åringen berörde honom starkt. Efter händelsen gick han själv med i ett demonstrationståg i Malmö och inför arbetet med motionen tog han på nytt kontakt med anhöriga till Ahmed Obaid.

"Bara ett av många"

I riksdagsarbetet har Paarup-Petersen blivit invald i utbildningsutskottet. Men intresset för rättsfrågor är också något han håller högt.

– Ahmed Obaids fall är bara en av många där polisen inte utfört det arbete de ska och även själva hade velat. Det finns andra också, säger han.

En gäller utredningen av mordet på en man som sköts på Köpmannagatan i Malmö.

Trots att åklagaren gett direktiv om att viktiga åtgärder som skulle göras saknades under första dygnet utredare.

 Chefsåklagare Ola Sjöstrand skrev då ett upprört brev till polisledningen och krävde omedelbara insatser.

Han varnade också för uppenbara risker om polisledningen inte tillräckligt snabbt satte in mer folk.

Liknande tankar

Paarup-Petersen hänvisar till att både Polisförbundet och JK har varit inne på liknande tankar som han själv tidigare.

– Polisen måste bli en organisation som fokuserar på att rätta till fel, inte på att straffa de som begår felen, säger han.

Stefan Sinteus vid Malmöpolisen. Foto: CAROLINE LARSSON

Malmö polismästare Stefan Sinteus skriver i ett sms till Kvällsposten att polisen redan har egna gransknings- eller bedömandegrupper.

– Jag ser därför ingen direkt nytta med den här typen av förslag, skriver han.

Om ett mord saknar en skälig misstänkt efter fyra veckor, så granskas mordet i syfte att föra det vidare, enligt Sinteus. 

Enligt polismästaren är det sällan eller aldrig som ett olöst mord kan skyllas på  organisatoriska brister eftersom man alltid följer den så kallade mordbibeln.

– Ett olöst mord är inte heller detsamma som att polisen inte klarat upp det. Gärningsmannen är kanske inte längre i livet. Ett annat exempel kan vara att polisen har spår som DNA från gärningsmannen, men att det inte finns i spårregistret och då kan det inte jämföras med något som gått fel eller havererat.