Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

96-årig kvinna började brinna under operation

Universitetssjukhuset i Malmö har redan ändrat rutinerna efter att kvinnans sår började brinna. Foto: ULF RYD / KVP/EXPR

Den 96-åriga kvinnan behandlades med en brandfarlig hudskyddsfilm på operationsbordet.

Samtidigt försökte läkaren stoppa en blödning med elektrisk behandling – vilket ledde till att kvinnan tog eld.

Hon drabbades av brännskador efter missen, skriver Sydsvenskan.

Den 96-åriga kvinnan låg i maj i år inlagd på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Efter en avslutad kirurgisk behandling fick hon en så kallad sårbarriär – en operationssköterska strök på en hudskyddsfilm som sedan skulle torka.

I varningstexten på preparatet står att medlet ska hållas åtskilt från gnistor och flammor, eftersom det är extremt brandfarligt.

Läkaren fick ett annat uppdrag

Läkaren som utfört ingreppet var bakjour. Medan sjuksköterskan gjorde sårbehandlingen ryckte läkaren ut på ett annat uppdrag.

När han sedan återvände, upptäckte han att kvinnan hade börjat blöda.

Läkaren beslöt att stoppa blödningen med diatermi, det vill säga stark upphettning av huden med högfrekvent elektricitet.

Resultatet blev att det började brinna runt operationssåret.

Den gamla kvinnan fick brännskador

Sjukhuset har lex Maria-anmält händelsen.

Sjuksköterskan lyckades släcka mycket snabbt, och kvinnan fick en lindrig brännskada. Men sjukhusets chefläkare bedömer att det fanns risk för allvarlig vårdskada. 

Bakgrunden till att det kunde gå så fel är en miss i kommunikationen – samt att läkaren tvingades rycka ut på ett annat fall, samtidigt. 

Så blir sjukhusets egen slutsats i anmälan.

Ny rutin redan på gång

Efter det som skett har sjukhuset infört en ny rutin. Den brandfarliga hudskyddsfilmen läggs inte på innan elkontakten till diatermiutrustning, som i det här fallet tände elden, har dragits ut.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!