93-åring tog sitt liv – vården visste om hans planer

En döende 93-årig man skrevs ut från sjukhuset trots att han hade berättat att han hade stora mängder morfin hemma – och planerade att ta sitt liv. 

En vecka senare dog han av överdos.

En svårt sjuk 93-årig man var inlagd på Helsingborgs lasarett. Hans sjukdomstillstånd gjorde att han bland annat ofta drabbades av svår andnöd vid minsta rörelse. 

Inför både vårdpersonal och anhöriga berättade mannen att han var trött på livet och var rädd för att kvävas till döds. Anhöriga bekräftade att mannen känt så under en längre tid.

Patienten berättade även att han hade sparat morfintabletter hemma för att kunna ta sitt liv om andnöden blev outhärdlig. 

Bedömdes inte som deprimerad

Trots att vårdpersonalen fick reda på mannens självmordstankar så gjordes inget. 

På avdelningen såg man till att skriva av mannens recept på morfin så att han inte skulle kunna hämta ut mer, men han bedömdes inte som deprimerad.

– På utskrivningsdagen uppvisar patienten åter stor oro, som tolkas som oro innan hemgång, och han skickades ändå hem, skriver Region Skåne i sin internutredning av händelsen.

Fem dagar efter att patienten hade skickats hem tog han 25 morfintabletter. När han kom in till sjukhus försökte man återuppliva honom men misslyckades. Den 30 maj dog 93-åringen till följd av sin sjukdom i kombination med överdosen.

Anmälde sig själva

Helsingborgs lasarett Lex-Maria anmälde sig själva till Inspektionen för Vård och omsorg och har även gjort en intern utredning.

Enligt utredningen drog vårdgivaren in patientens återstående uttag av morfintabletter när man fick höra om självmordsplanerna. Läkare skrev dock ut en samling läkemedel för vård i livets slutskede, det eftersom man inte fick tag på rätt vårdpersonal för att få till en bra hantering av mannens läkemedel. Det har Region Skåne kommit fram till i sin utredning.

Har inträffat liknande fall

Man fastslår att det skulle ha upprättats en strukturerad och dokumenterad riskbedömning i fallet men att det antagligen inte hade hindrat mannens självmord.

Trots att det i mars samma år inträffade ett liknande fall så har inte verksamheten gjort några ändringar.

– Några specifika riskförebyggande åtgärder har inte vidtagits utifrån den aktuella händelsen, skriver verksamhetschefen i internutredningen.

Nu är det upp till Inspektionen för vård och omsorg att bedöma om lasarettet ska få ytterligare påföljder.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!