Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

469 personer tog sina liv inom psykvården

Jeanette Rögden valde att tala ut som sin sons bortgång för att lyfta frågan om psykvården. Hon vill inte att någon mer ska dö i psykiatrins famn.
Foto: Peo Möller
Adam Rögden hann bli 22 år. Av hans journal framgår att han sökte sig till psykiatrin för att han ville bli bättre.
Foto: Peo Möller
Förra året uppmärksammade Uppdrag granskning Filip, 18, som tog sitt liv hos psykiatrin i Malmö – efter bara 1,5 timme på psykavdelningen.
Foto: SVT
Skådespelaren Johanna Sällström gick bort 2007. Hon tog sitt liv när hon var på permission från psykiatrin.
Foto: Lasse Svensson
Brottaren och OS-hjälten Mikael Ljungberg gick bort 2004. Han tog sitt liv på Mölndals sjukhus där han vårdades för depression.
Foto: Suvad Mrkonjic

469 personer tog sina liv inom den svenska psykvården förra året.

Fullbordade självmord är det överlägset mest lex Maria-anmälda i sjukvården.

Enligt Sonny Wåhlstedt, förbundsordförande för SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, är det ett problem att psykiatrin utreder sig själv.

– Vad gäller till exempel Haverikommissionen och flygolyckor så är det ju inte flygbolagen som gör haveriutredningen, säger han.

469 avslutade liv står bredvid raden "Självmord – fullbordat" i spalten för psykiatrisk specialistsjukvård i hela landet.

171 av självmorden skedde i Stockholm.

51 skedde i Skåne.

50 i Västra Götaland.

Självmorden inom psykiatrin är den överlägset största andelen lex Maria-anmälningar förra året.

Som jämförelse kan sägas att det näst mest lex Maria-anmälda förra året var vård- och behandlingsfel inom kirurgin (somatisk specialistsjukvård).

Den siffran slutade på 279 stycken anmälningar för 2015, i hela riket.

Tog sitt liv på sluten avdelning

Kvällsposten skrev i går om Adam Rögden, 22, som tog sitt liv på en sluten avdelning inom Malmös psykiatri i början av maj.

I går fick också hans mamma Jeanette Rögden och anhöriga ta farväl av honom när hans begravning anordnades i Limhamns kyrka.

Genom att stå upp och berätta vill Jeanette Rögden ge ett ansikte till debatten – men många fler än hennes son har förlorat sina liv inom den svenska och skånska psykvården.

När Jeanette Rögden får höra hur många lex Sara-anmälningar som finns gällande fullbordat självmord inom psykiatrin förra året, att 469 personer tagit sitt liv, kan hon knappt tro det.

– Det är helt otroligt. Jag blir förkrossad, säger hon.

"Mer resurser"

– Jag vill att sjukvården blir bättre. Mer personal, mer resurser. I stället för att ge dem mediciner, ge dem samtal. Politikerna måste sätta till pengar, säger hon.

Ett tidigare uppmärksammat självmord som satte i gång debatten om brister inom psykvården var när brottaren och OS-hjälten Mikael Ljungberg tog sitt liv på Mölndals sjukhus år 2004, där han vårdades för depression.

Även skådespelaren Johanna Sällström, som bland annat medverkade i många Wallander-filmer, avslutade sitt eget liv. Det var i februari 2007 hon hittades död i sin lägenhet i Malmö. Hon hade under en tid vårdats inom Malmös psykiatri.

Efter den sista permissionen kom hon aldrig tillbaka till avdelningen.

Förra året uppmärksammades också 18-årige Filip som även han tog sitt liv inom Malmös psykiatri. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade då skarp kritik och menade att misstagen upprepades.

"Fara för patientsäkerheten föreligger, vilket kan komma att innebära vårdskador i form av ytterligare dödsfall" skrev IVO då.

"Svårt undvika helt"

Siffrorna för självmord inom psykiatrin avser både sluten- och öppenvården. De allra flesta som tar sitt liv gör det inte på en sluten avdelning, men de förekommer. I Malmö redovisar man ett konstaterat självmord på sluten avdelning förra året, och två misstänkta fall.

I år har man hittills ett fall, som ännu inte är utrett eller anmält: Adam Rögden.

Hans Brauer.
Foto: Region Skåne

– Jag tror att självmord är svårt att undvika helt, trots att vi arbetar intensivt med att förbättra patientsäkerheten hela tiden. Vi har till exempel en helt ny patientsäkerhetsorganisation, det finns en patientsäkerhetsansvarig på varje enhet. Vi går patientsäkerhetsronder, vi går fysiska säkerhetsronder, säger Hans Brauer, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg.

För lite personal

Samtidigt dras den slutna psykvården med problem. Hans Brauer tycker till exempel att det finns för lite personal.

– Vi har väldigt låg bemanning i vår slutenvård, det har jag observerat sen jag kom hit, säger han.

Ingela Gjomakaj, huvudskyddsombudet för psykiatrin i Skåne, håller med.

– Det är tragiskt när folk kan suicidera inne på en sluten vårdenhet. Det behöver göras ordentliga utredningar kring detta, och att man kollar arbetsmiljön för de som jobbar. Det är hög arbetsbelastning, säger hon.

Hon säger att det råder brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatrin, och i sin roll som skyddsombud och facklig förtroendevald för Vårdförbundet är hon i kontakt med många som slutat på sina jobb.

– Det är lönen, arbetsmiljön, arbetsbelastningen och arbetstiderna. De kommer alltid in på sin arbetsmiljö, det går knappt att jobba längre, tycker de.

Helt klart är att det behövs mer resurser. I början av maj rapportade Kvällsposten att fyra specialistsjuksköterskor på psykiatrin i Malmö lämnat in sina avskedsansökningar.

Utreder sig själva

Sonny Wåhlstedt är förbundsordförande för SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. Han är besviken över att det sker så många självmord i psykiatrin, trots lagstiftningen som anger att alla självmord i anslutning till vården måste lex Maria-anmälas.

Enligt honom är det en stor brist att händelseanalyserna ofta görs av samma personal som arbetar på kliniken i fråga.

– Vad gäller till exempel Haverikommissionen och flygolyckor så är det ju inte flygbolaget som gör haveriutredningen, säger han.

När personal utreder sig själva finns det en risk att man inte hittar de rätta orsakerna, menar Sonny Wåhlstedt.

Sonny Wåhlstedt.
Foto: Spes / JANNA

– Då kommer man ofta fram till att "det var inte så mycket att göra". Nej, det är klart, vem vill sitta där med Svarte Petter i näven? Det vill ju ingen göra, säger han.

Verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg, Hans Brauer, påpekar däremot att han nästan alltid begär en så kallad fördjupad händelseanalys efter lex Maria-anmälan.

Den analysen görs av externa utredare.

Även om varje självmord inom psykiatrin är ett för mycket kan förhoppningsvis en ljusglimt synas på horisonten.

– Under 2015 hade Malmö och Trelleborg 18 suicid sammanlagt. 2016 har vi fyra suicid hittills, säger verksamhetschefen Hans Brauer.

Du menar att det tyder på en minskning?

– Jag vill hoppas på det.

HAR DU SJÄLVMORDSTANKAR?

Att tänka på självmord är inget ovanligt, men ibland blir tankarna allvarliga och upptar större delen av ens tid. Det är ett tecken på att man behöver hjälp!


VÅGA BERÄTTA FÖR ANHÖRIGA

Håll inte dina tankar för dig själv. När vi ensamma bär på ett problem kan det kännas omöjligt att lösa. Det hjälper ofta att dela känslorna och tankarna. Finns det någon anhörig du kan dela tankarna med? Finns det någon på jobbet? Våga prata om hur du tänker.

RING EN HJÄLPLINJE

Det finns kloka människor som vill hjälpa dig. Det finns alltid andra vägar än att välja självmord, även när det känns som mörkast, och det finns hjälp att få! Du har ingenting att förlora.

VÄLJ LIVET

Känns allt hopplöst? Tänk på att du förmodligen är inne i en djup depression, i ett sjukdomstillstånd och att du behöver hjälp. Stressa inte fram ett förhastat beslut om att ta ditt liv. Skjut upp det beslutet. Prova alla andra utvägar först. Ge dig själv den chansen!

VID AKUTA SUICIDTANKAR

Ring 112 och berätta vad du heter, var du bor och berätta om dina tankar. Du får hjälp direkt.


SÅ KAN DU RÄDDA LIV

TA ORON PÅ ALLVAR

Om din anhöriga pratar om självmord eller om du är orolig för att han eller hon går i suicidtankar - reagera. Ta hotet på allvar. Förutsätt inte att det går över. Reagera. Prata med personen.

VÅGA FRÅGA

Det kan kännas svårt att fråga om någon tänker på självmord men du visar att du har lagt märke till att något är fel och att du bryr dig om personen.

VÅGA LYSSNA

Inge hopp genom att visa att du är engagerad och vill förstå.

TA HJÄLP

Ring en expert, få stöd i hur du kan hantera samtalet med din anhörig som inte mår bra.

VÅGA TIPSA VIDARE

Ge din anhörig telefonnummer till hjälplinjer, psykologer, experthjälp (se telefonnummer i rutan nedan). Det kan vara skillnaden som gör att han eller hon orkar ringa och försöka få hjälp.


FEM ORGANISATIONER ATT SÖKA STÖD HOS:

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

Telefonjour: 08-34 58 73 (19-22)

Plusgiro: 37 07 43-7

www.spes.se

HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Jourtelefon: 076 19 99 343

Plusgiro: 23 21 62-8

www.hopp.org

RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Plusgirokonto: 177 84 32-3

www.rav.se

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer

Plusgiro: 44 37 695-2

www.rikskriscentrum.se

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Plusgiro: 490 62 79-7

www.roks.se

Självmordslinjen - Öppen dygnet runt alla dagar

Telefon: 90101

Erbjuder också chatt på www.mind.se/sjalvmordslinjen

Jourhavande medmänniska - öppen varje natt kl 21-06

Telefon: 08-702 16 80


Har du akuta suicidtankar kan du alltid ringa till 112 och berätta vad du heter, var du bor och om dina tankar. Du får hjälp direkt.

Så många självmord inom psykiatrin lex Maria-anmäls

I hela riket: 469

Stockholm: 178

Skåne: 51

Västra Götaland: 50

Norrbotten: 22

Uppsala: 16

Jönköping: 16

Siffror från 2015.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!