Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

400 flyktingar kan bo i tältlägret i Revingeby

Nästan 400 flyktingar ska kunna bo i tältlägret vid Revingeby.

Det finns en oro kring de misstänkta attentat som riktats mot flyktinganläggningar och tältlägret uppges att vara en brandsäker lösning.

– Det är fegt och ynkligt att ge sig på folk som flyr från Isis förtryck och Assads oljefatsbombningar när de söker sig till tryggheten i Sverige, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förbereder för ett stort tältläger i skånska Revinge. Under förmiddagen presenterades tälten för inrikesminister Anders Ygeman och för ett stort pressuppbåd.

"Fegt och ynkligt"

Under presentationen kommenterade Anders Ygeman de misstänkta attentat som riktats mot flyktingboenden.

– Det är fegt och ynkligt att ge sig på folk som flyr från Isis förtryck och Assads oljefatsbombningar när de söker sig till tryggheten i Sverige.

För att komma till rätta med det så vill han bland annat se att ett välfungerande samarbete mellan Polis och Säpo.

Det planerade tältlägret på Revinge uppges också ha en högre brandsäkerhet än till exempel vandrarhem.

Demonstrationstälten som stod uppställda var utrustade med brandsläckare och brandvarnare.

Bevakas dygnet runt

Lägret kommer att vara inhägnat och bevakas dygnet runt av minst en vakt enligt Martin Sjöholm enheten för insats på MSB, en av de ansvariga för uppförandet av tälten.

– Vi får se hur många vakter som behövs. Det kommer i alla fall att vara en vakt dygnet runt, säger han.

Han förklarar att det här blir första gången som tälten används i skarpt läge på svensk mark men att de har testats under kalla förhållanden i Slovenien.

– Temperaturen kommer att bli bra, jag kan inte svara på om det finns en lägsta temperat för tälten, vi kan alltid sätta in fler värmeelement så det är mer än energi– och kostnadsfråga. Vi kan få det till en bastu om vi vill, så värmen är inget problem, säger han.

Kostnadseffektivt

375 flyktingar ska kunna bo tillfälligt på fältet. Totalt ska 75 tält sättas upp, utöver det tillkommer 6-7 större tält avsedda för bland annat receptionsverksamhet, matsal bön. Även en rekreationsavdelning med trådlöst nätverk kommer att uppföras.

Boendetälten har fem sängplatser på en yta av 25 kvadratmeter och kostnaden uppges vara knappt 5 000 kronor.

– Det är en bra och kostnadseffektiv lösning att ha som backup, säger Anders Ygeman.

Han får medhåll av Jenny Sörman sektionschef för Migrationsverket syd, som menar att tältlägret är en bra temporär lösning.

– Vi kan inte upprätthålla en standard som vi brukar eftersträva. Samtidigt är inte standarden det vi svenskar brukar tänka på när vi tänker på tält. Det här är en lösning för beredskap men det är en bra sådan

Uppdelat efter religion

Boendet planeras vara uppdelat i grupper om åtta tält. Anledningen är att man vill kunna dela upp flyktingarna.

– Anledningen är att vi vill kunna dela upp lägret i grupper, utifrån religion eller landstillhörighet, säger Anders Ygeman.

Tanken är att boendet ska vara tillfälligt, och att flyktingarna ska bo i tälten högst en vecka innan de flyttas vidare.

Tanken ska vara upprätta tälten för vuxna och 50 platser ensamkommande flyktingbarn på Revinge – men familjer lär inte vara aktuellt.

– Vi för en dialog med Migrationsverket, vi ser inga problem med att ha barnfamiljer. Men Migrationsverket verkar inte planera att skicka barnfamiljer hit, säger Martin Sjöholm fältansvarig på MSB för uppbyggnaden av lägret.

"Största humanitära insatsen sedan andra världskriget"

Enligt Jenny Sörman förutser Migrationsverket att flyktingströmmen kommer att fortsätta.

– Vår prognos är att det fortsätter komma 1500 till 2000 personer om dagen, säger hon.

Exakt vilka åtgärder som ska åtas om Revinge inte visar sig kunna ta emot tillräckligt många kan Helena Lindberg generaldirektör på MSB i nuläget inte gå in på. Men hon bekräftar att myndigheterna samarbetar för att hitta platser där fler kan få plats vid behov.

– Vi försöker identifiera mark där man skulle kunna bygga fler boenden, hitta skolor och andra byggnader som kan användas.

Anders Ygeman svarar också på frågan om vad regeringen kan göra för att underlätta uppförandet av flera boenden.

– Regeringen ser över varje enskilt hinder för att klara den största humanitära insatsen sedan andra världskriget.

Hittills saknas bygglov – men ansökan är på väg.

– Vi kommer skicka in den under dagen, säger Karin Albinsson på MSB:s presstjänst.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!