Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

250 000 unga lever i fattigdom - i Sverige

På skolgården står eleverna och jämför sina mobiltelefoner. Men alla föräldrar har inte råd att förse sina barn med mobiler. Nästan en kvarts miljon barn lever i fattigdom i Sverige i dag. Bilden är arrangerad.

De finns i varje förskola och i varje klass. Barnen som är fattiga. Men den som aldrig har råd att gå på bio, köpa nya jeans eller resa blir mästare på att dölja verkligheten de lever i.

Skammen att kallas fattig kan många gånger vara lika jobbig som att vara utan nya vinterskor. I dag finns närmare 250 000 fattiga barn i Sverige. 13 procent av landets barn växer alltså upp under knappa, ibland miserabla förhållanden.

Alarmerande siffror

 En av grupperna som har det allra svårast är barn till ensamstående föräldrar. Och City kan i dag som första tidning presentera alarmerande siffror från Rädda barnens nya rapport "Ensam är fattig". Enligt rapporten löper barn till ensamstående tre gånger högre risk att växa upp i fattigdom än barn med föräldrar som bor ihop. I dag lever 420 000 barn i Sverige med en förälder och 116 000 av dessa befinner sig i fattigdom. - Jag blev ganska förvånad över att det blev en så mörk bild, säger Lina Stenberg, programhandläggare och författare till rapporten. Hon har gått igenom 826 ansökningar som under ett års tid kommit in till en fond som organisationen har förfogat över. Fonden har delat ut bidrag till familjer med ekonomiska problem och mer än 600 av breven kom från ensamstående. Föräldrarna beskriver hur de inte kan köpa ens det mest nödvändiga och de kan sällan eller aldrig unna sina barn roliga aktiviteter.

Skammen är stor

 Lina Stenberg blev berörd av alla människoöden och många föräldrar gav henne tillåtelse att använda deras citat. - Det fanns en väldig glöd, man ville vara med och påverka. Men skammen att kallas fattig är stor. Föräldrarna skäms över att inte kunna ge sina barn det andra får och barnen skäms inför sina kompisar. För en del är det provocerande att prata om fattiga barn i Sverige med tanke på hur barn i till exempel utvecklingsländerna har det. Rädda barnen påpekar att det är en relativ fattigdom. Det handlar inte om att kunna köpa dyra prylar utan att alla barn ska ha en skälig levnadsstandard, enligt normen i samhället. Barnfattigdomen har förändrats under de senaste 15 åren. I början av 1990-talet ökade barnfattigdomen i samband med att samhällsklyftorna blev större. Efter 1997 vände kurvan nedåt igen och många familjer fick det bättre. Men två grupper blev kvar i ett svårt utsatt ekonomiskt underläge, barn med utländsk bakgrund och barn till ensamstående.

Glöms i debatten

 Rädda barnen vill uppmärksamma de ensamstående nu när regeringen ser över trygghetssystemen. Lina Stenberg påpekar att samhällets strukturer och bidragsformer är uppbyggda för familjer med två inkomster. Och barnen glöms bort i debatten. - Kärnfamiljsnormen råder och de ensamstående passar inte in där. Och därmed diskrimineras barnen som växer upp med en förälder. De får inte samma möjligheter som andra barn och det är väldigt allvarligt, säger hon.

De är fattiga:

Rädda barnens definition på fattigdom:


Låg inkomststandard enligt SCB (Statistika centralbyrån), det vill säga ett hushåll som har mindre inkomster än man behöver för att täcka sina nödvändiga utgifter. 


Familjer som lever på socialbidrag.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!