Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

200 meter land har försvunnit i Skåne

Bilden till vänster visar hur det såg ut på Löderups strandbad 1963. Den högra bilden visar tydligt hur mycket som försvunnit ut i havet sedan dess.
Foto: Lantmäteriet

Flygbilderna visar tydligt hur mycket av Löderups strandbad som försvunnit sedan 1963.

200 meter land har ätits upp av erosionen.

– Problemet är dock begränsat till just Löderup, säger Lars Rodhe vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Med hjälp av modern teknik kan gamla analoga flygfoton förvandlas till skalriktiga flygbilder, så kallade ortofoton. Dessa kan då på ett effektivt sätt jämföras med moderna flygbilder och ge en klar och tydlig bild av hur landskapet förändrats.

Ingen annanstans är förändringen så stor som i Löderups strandbad. De två bilderna från Lantmäteriet visar tydligt hur mycket av kuststräckan som försvunnit ut i havet de senaste 50 åren.

– Löderup är det enda stället i Sverige där vi har en kraftig erosion, så det finns egentligen ingen anledning till oro, säger Lars Rodhe. Vi vet om det och vi får rätta oss efter det, så enkelt är det. Det ska inte byggas några hus nära stranden i Löderup.

Orsaken till den kraftiga erosionen i Löderup är en kombination av havsströmmar och lätteroderad jord.

– Det är en helt naturlig process och inget som beror på någon mänsklig påverkan, säger Lars Rodhe. Just den här platsen brukar lyftas fram som exempel, men den är absolut inte typisk - tvärtom.

Klimatförändringar

I Löderups strandbad har man byggt erosionsskydd i form av hövder, pirer som byggs vinkelrätt mot stranden för att fånga upp den sand som strömmarna för med sig.

– Det är inte alls säkert att hövderna gör någon nytta, säger Lars Rodhe. Det enda som visat sig hjälpa är att efterhand fylla på med sand från havsbotten, men det blir å andra sidan ganska dyrt.

Forskarna tror att havsnivån i Skåne kommer att stiga med en meter fram till år 2100.

– Det har inget med erosionen att göra, utan beror till största delen på klimatförändringarna, säger Lars Rodhe. Men det kommer naturligtvis att bli stora problem för alla de som envisas med att bosätta sig alldeles intill vattnet. Här har kommunerna ett stort ansvar att se till att det inte sker.