20 miljoner till konsulter för att sälja kommunalt bolag

Öresundkraft ägs av Helsingborgs kommun och värderas till cirka tio miljarder.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, (M), försvarar konsulternas avtal.
Foto: ANNIKA NYBERG

Helsingborgs kommun planer att sälja Öresundskraft är en bra affär för konsulterna som anlitats.

Även om affären inte blir av kan konsulterna kvittera ut ett arvode på cirka 20 miljoner kronor, enligt HD–Sydsvenskan.

Kommunens planer på att sälj kommunala elbolaget Öresundskraft har blivit en infekterad politisk affär. Med sina 125 000 kunder som får el, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas och bredband kan bolaget ge en rejäl peng i kommunens kassa.

Men sättet som försäljningen förbereds väcker kritik. HD-Sydsvenskan avslöjar nu att det avtal som kommunens ekonomidirektör Ulf Krabisch skrev direkt efter valet 2018 kan ge konsultbolag,  A&M, sammanlagt 17,25 miljoner kronor om en föreslagen ändring godkänns av kommunstyrelsen.

Ändringen skulle innebära att konsultbolaget fick ytterligare åtta miljoner kronor samt 6,75 miljoner kronor och därmed sammanlagt cirka 17,25 miljoner även om affären inte blir av, enligt HD-Sydsvenskan.

Får procent av köpeskillingen

För att kunna nå upp dit krävs dock att det måste till ett avtal om aktieöverlåtelse. Men pengarna fryser inte inne om ett sådant avtal inte blir slutfört. Kommunen har dessutom sedan tidigare haft andra kostnader som är kopplade till planerna att sälja Öresundskraft. Tillsammans med förslaget till högre ersättning gör det att den sammanlagda kostnaden landar på cirka 20 miljoner kronor även om Öresundskraft inte skulle säljas.

Ändringarna som är uppe till diskussion görs med hänvisning till att en folkomröstning om försäljningen av Öresundskraft lett till ännu mer arbete.

– Det måste dölja sig mer. Folkomröstningen innebär ju en minimal försening av arbetet, säger Jan Björklund, (S) till tidningen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) försvarar dock den föreslagna ändringen med just hänvisning till att folkomröstningen orsakat merarbete, enligt tidningen.

– Ersättningen speglar nu tidsåtgången och komplexiteten i uppdraget och blir därmed högre., säger han till HD-Sydsvenskan.

Om Öresundskraft säljs är en tänkbar försäljningssumma tio miljarder kronor kan konsultbolaget dessutom kvitter ut 0,3 procent av den summa - cirka 30 miljoner kronor.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!