Polisens besked: Böneutrop från moské blir godkänt

Frågan om moskén i Växjö skulle få sända ut böneutropen har vållat stora diskussioner.
Foto: Carl Carlert
Robert Loeffel, polisens presstalesperson i Kronoberg.
Foto: JENS CHRISTIAN
Moskén i Fittja var först i landet med böneutro.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Polisen höll pressträff.

Moskén i Växjö kommer hädanefter att få sända ut böneutrop varje fredag.

Detta står klart sedan polismyndigheten har gett stiftelsen Växjö muslimer godkänt för högtalarutsändning.

– I den här delen så är grannar inte part av tillståndsprocessen, säger Magnus Rothoff gruppchef på rättsavdelningen i polisregion Syd, vid en presskonferens på tisdagen.

Polismyndighetens beslut om att stiftelsen kommer att få sända böneutrop varje fredag medför en del villkor, skrev polisen i ett pressmeddelande som skickades ut på tisdagsförmiddagen.

En förutsättning är att ljudnivån inte överstiger 45 decibel inomhus i de bostäder och skolverksamheter som finns i närheten, eller 110 decibel i förskolornas utemiljö. Högtalarna utanpå moskén ska också riktas på ett av polisen förutbestämt sätt.

Moskéns utrop varje fredag

Böneutropen kommer att höras varje fredag under tre minuter och 45 sekunder, under sommartid och således en timme tidigare under vintern.

Beslutet träder i kraft den 5 augusti och gäller under ett år.


LÄS MER: Biskopen välkomnar kritiserat böneutrop i Växjö

Debatten om böneutropen har varit het i Växjö. I februari ansökte Stiftelsen Växjös Muslimer om tillståndet – något som ledde till starka reaktioner. Bland annat bad kommunalrådet Anna Tenje (M) stiftelsen att dra tillbaka ansökan då hon menade att böneropen skulle leda ökad polarisering i samhället.

–  De muslimska församlingarna har ofta själva landat i slutsatsen att det går att kommunicera med sina medlemmar på andra sätt som inte sticker ut lika mycket. Om Svenska kyrkan satt upp en bandspelare på domkyrkan och proklamerat ut Guds budskap så hade jag varit negativ till det också. Jag gillar det sekulära samhället och försvarar gärna det, säger hon till TT.

Hennes uttalanden har resulterat i kritik från bland annat Amnesty International.

Höll presskonferens om böneutropen

Så här motiverar polisen beslutet:

"Polismyndighetens bedömning av ärendet har gjorts med stöd av ordningslagen samt Växjö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Andra synpunkter och intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta principen om åsiktsmässig neutralitet. Enbart spridningen som sådan, det vill säga att böneutropen sker genom högtalarutsändning, har därför varit föremål för prövning."

Polisen höll senare en pressträff klockan 11.45 på tisdagen för att berätta ytterligare om beslutet.

– Ansökan har inte skiljt sig från vanliga ansökningar, säger Magnus Rothof, gruppchef på rättsavdelningen i polisregion Syd.

Mycket av diskussionen skulle komma att handla om ljudvolym och decibel.

Grannar har inget att säga

Polisen slog under pressträffen fast att ljudnivån enligt Folkhälsomyndigheten inte är skadligt för människors hälsa.

– I det här skedet är grannar inte part av tillståndprocessen. De kan bli part i vid ett framtida överklaganden, om man från rätten anser att de har klago- eller besvärsrätt, säger Magnus Rothof innan han förklarar varför grannar inte varit delaktiga i beslutet.

– Sjunde paragrafen i förvaltningslagen säger att ärendet ska förläggas enkelt, snabbt och billigt. En sådan åtgärd skulle vara väldigt resurskrävande och ta väldigt lång tid att genomföra, och det skulle fördröja processen avsevärt.

Tredje tillståndet i Sverige

Moskén i Växjö – som ligger i närheten av både bostadsområde och en skola – är den tredje i landet att få tillstånd till böneutrop. Tidigare har moskéerna i Fittja och Karlskrona beviljats tillstånd.

– Principen är att man förnyar tillståndet efter ett år, förklarar Klas Werme, rättschef i polisregion Syd.

– Vi har inte tagit intresse till utsändningens innehåll utan vi är åsiktsmässigt neutrala här.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!