Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Yttrandefrihet är inte bara för journalister

Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert.
Foto: Ylwa Yngvesson
Årets bokmässa hade temat yttrandefrihet, men vållade också debatt om yttrandefrihetens gränser när utställare med antidemokratiska kopplingar släpptes in.
Foto: Patrik C Österberg / PATRIK C ÖSTERBERG / IBL/IBL PATRIK C ÖSTERBERG /
Lexbase har fått Mediegrundlagskommittén att vilja snöra åt handlingsoffentligheten.

Nils Funcke varnar för ett nytt lagförslag som gör självklara rättigheter till yrkesprivilegier.

Det är hårda tider för yttrandefriheten. Rent principiellt är alla för den. Men när det kommer till praktisk handling sitter den löst för dem som tänker olikt och saknar skråtillhörighet.

Det visar debatten om bokmässan, vars ledning förhoppningsvis står pall och inte likt SVT bangar för en debatt även om människors lika värde.

Mot hårda tider pekade även konstitutionsutskottets seminarium på just årets bokmässa.


LÄS MER: Ska bokmässan slänga ut Adonis också?

Blir till lag

Riksdagsledamoten Björn von Sydow (S), ledamot i Mediegrundlagskommittén, suckade bedrövat över tryckfrihetsförordningen, omodern och oläslig för unga. Länder som Finland och Norge klarar sig utan detaljrika grundlagar, sa han. Ingen klagar på brister i yttrandefriheten i dessa länder trots att bestämmelserna ligger i vanlig lag.

Yttrandefrihetsgrundlagarna som exklusiva straff- och processlagar är tröga att ändra för att stå pall när samhällsklimatet hårdnar. Lagstiftaren lägger band på sin egen möjlighet att ge efter för tillfälliga opinioner och eller vad samhällsnyttan anses kräva för dagen.

Med kommitténs förslag mönstras bestämmelser ut ur grundlagen och läggs i lag.


LÄS MER: Rädda registren – för den fria pressens skull

Ett privilegium?

Kommitténs ordförande försäkrar att förslaget att förbjuda vissa databaser med personuppgifter inte ska drabba de tjänster som journalister och jurister använder. Men när databaserna görs tillgängliga för var och en är det stopp. Lexbase ska bort.

Står tillgången till allmänna handlingar näst på tur att förvandlas till ett privilegium?

Tryckfrihetsförordningen borde skonas från lagtext som öppnar för lagstiftaren att i vanlig lag i avgöra vilka databaser som ska förbjudas. Yttranden ska bedömas och dömas, inte verksamheter.


LÄS MER: Kom till Sverige Assange – för yttrandefrihetens skull

Yttrandefrihet för alla

Samma utmönstring ur grundlagarna vill kommittén göra när det gäller det rättsliga internationella samarbetet. Här skönjs konturerna av en lex Assange eller lex Snowden som öppnar för att svenska myndigheter i ökad utsträckning ska kunna tillgodose utländska staters begäran om utredningsåtgärder inom det yttrandefrihetsrättsliga området.

Journalistkåren och mediebranschen måste lyfta sig i håret.

Se och värna yttrandefriheten som en medborgerlig rättighet och sluta sätta sig till doms över andra genom att beteckna icke brottsliga verksamheter som ett ”missbruk” av yttrandefriheten.


Av Nils Funcke

kulturen@expressen.se

Nils Funcke är tryck- och yttrandefrihetsexpert och sitter i styrelsen för Publicistklubben.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.