Var optimist – världen går åt rätt håll trots allt

Johan Norberg.
Foto: Sofia Nerbrand
PM Nilsson.
Foto: Emil Nordin

I skuggan av den svenska kulturdebatten har Johan Norberg skrivit en av höstens internationellt mest hyllade böcker.

PM Nilsson läser "Progress" och funderar på varför vi vägrar ta in att världen – trots allt – går mot ljusare tider.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Johan Norberg är något så ovanligt som en svensk intellektuell världskändis. Jag kan inte komma på någon annan som har en så ryktbar ställning och som har haft det under så lång tid. När Financial Times listade julböcker för några år sedan var hans böcker med, och när The Economist gör detsamma inför julen 2016 är hans senaste utgåva med: "Progress: ten reasons to look forward to the future".

Det är lätt att förblindas av allvaret i klimatkrisen, Rysslandskrisen, migrationskrisen, skolkrisen, poliskrisen, eurokrisen och Syrienkrisen men de långa utvecklingskurvorna pekar brant uppåt och människans uppfinningsrikedom är på väg att lösa alla problem som nyss ansågs näst intill omöjliga.

Norberg anlägger ett hundraårsperspektiv, men framstegen har gått påtagligt snabbt under den senaste tjugofemårsperioden. Sammantaget är de så uppseendeväckande att de är värda att rada upp:


LÄS MER: Varför vägrar vi att se att världen blir bättre?

Världssvälten undanröjd

■ Världssvälten är undanröjd av bättre jordbruksteknik, effektiv distribution i och mellan länder och minskat förtryck av fattiga. Många miljoner har dött av svält, särskilt i Kina, men det händer inte längre. Dessutom är maten godare och mer näringsrik.

Vatten och avlopp

■ Världen har grävt avlopp, skaffat ordentliga dass och allt färre insjuknar av otjänligt vatten och dödsfallen på grund av diarréer har halverats sedan 1990. 90 procent av världens befolkning har i dag tillgång till friskt vatten, jämfört med 50 procent 1980. Detta är utan jämförelse det största framsteget av alla. Utan bra avloppsanläggningar är en boplats obeboelig inom några dygn.

Längre liv

■ Chansen att en nyfödd ska få ett långt och friskt liv har ökat explosionsartat. Bättre mat, bättre vatten, utbildning, vaccin och bättre hygien har ökat den globala medellivslängden till 70 år och föräldrar slipper i regel begrava sina små barn, vilket inte ens överklass slapp förr.

Fattigdomen minskar

■ Fattigdomen har rasat så snabbt att vår perception inte riktigt hunnit med. Efter andra världskriget levde hälften av världens befolkning på mindre än en dollar om dagen, i dag utsätts mindre än tio procent för extrem fattigdom. Den viktigaste orsaken är att Asien och särskilt Kina har öppnat sig för marknad, internationellt kapital och världshandel.

Fredligare värld

■ Syrien är ett hack i kurvan, men även om man räknar in tragedierna i Mellanöstern har världen aldrig varit fredligare än i dag och haft så få dödsoffer i krig. Det är lätt att glömma, men under Bill Clintons period i Vita huset dog 200 000 personer i kriget på Balkan, lika många i Tjetjenien och mellan 2 och 3 miljoner i Centralafrikas krig. 1980-talet skördade många miljoner dödsoffer i krigen i Irak, Iran och Afghanistan. Stater löser i dag sina konflikter på andra sätt och den militära teknologin går mot små spetsinsatser och från massarméerna. Även våldsbrott har minskat kraftigt.

Miljön mår bättre

■ Miljökatastroferna är färre, särskilt i den rika världen där de nästan är borta. Rehn är inte längre ett industridike utan ett bra laxvatten. De stora städerna i USA och Europa har frisk luft. Oljeläckagen som förr plågade världshavens stränder är borta. Ökenutbredningen har stoppats. Regnet är inte längre surt. Skogen växer i global volym. Koldioxidutsläppen ökar inte längre. De billigaste kontrakten på den amerikanska energimarknaden sluts av solenergiföretag. Inom några år väntas solel vara billigare än kol på 80 procent av världens marknader.

Läskunnigheten ökar

■ Läskunnigheten följer fattigdomskurvan. Efter andra världskriget var 60 procent av mänskligheten analfabeter, i dag är den siffran 10 procent. Afrikanska och asiatiska barn går till skolan, även flickor. Andel i högre utbildning ökar snabbt, särskilt i Kina och Indien, som snart når västerländska nivåer.

Demokratins framväxt

■ År 1900 levde noll procent av mänskligheten i demokratier. 1950 hade andelen ökat till 30 procent och vid millennieskiftet till 60 procent. Utvecklingen har varit snabbast de senaste decennierna med stora steg i Europa, Sydamerika och Afrika. Kina är det stora undantaget.

Rättigheter respekteras

■ Minoriteters rättigheter följer samma mönster. År 1900 hade kvinnor rätt att rösta i ett enda land, Nya Zeeland. Sedan dess har kvinnor fått lika möjligheter i land efter land i hela världen. 2015 föll den sista bastionen (vid sidan av Vatikanen) då saudiska kvinnor fick rätt att rösta och kandidera i kommunala val. Kvinnor dominerar högre utbildning i hela världen. Etniska minoriteters rättigheter har stärkts, särskilt i USA, liksom sexuella minoriteters rätt att leva som de vill. År 2000 tillät inget land samkönade äktenskap. Idag gör 20 länder det.

Barnen är välmående

■ Och till sist: världen har aldrig haft en så välmående barngeneration som nu. Nästa generation är bättre utbildad, är friskare, äter bättre, är mer jämställd, slipper krig och slipper arbeta jämfört med de tidigare generationerna. Det antyder att utvecklingskurvorna kommer att pressas högre under de kommande 25 åren.


LÄS MER: Ta inte framstegen för givna – friheten är skör

Dyster samtid till trots

Varför tror vi inte att världen går mot ljusare tider, frågan Johan Norberg i sitt sista kapitel. Varför är samtiden så dyster?

Han anger några psykologiska svar som att våra hjärnor, samt nyhetsredaktioner, har svårt att förstå långa trender och är inställda på att definiera omedelbara faror, och att mänskligheten ofta saknat en gyllene era, bland annat för att man då var yngre. Det har alltid varit bättre förr, ty då var huden slätare, potensen bättre och armhävningarna fler.

Ett annat svar som han inte tar upp är att politiken inte ligger i samma framkant som vi vande oss vid när demokratin var ny. Framsteg associeras inte till partier och regeringar utan till teknik och marknader. Det är en normalisering av samhällsutvecklingen, därtill den enda möjliga, men den politiska klassen sörjer att fascinationen för nästa års Iphone 8 är större än intresset för Socialdemokraternas partikongress i april. Man utnämner den ”materiellt mättade människan”, när hon i själva verket förbereder sig på att koppla upp hela mänskligheten i ett gemensamt och ögonblickligt kommunikationsnät.

Var optimist.


Följ Expressen Kultur på Facebook – så missar du inga texter


PM Nilsson

Kulturen@expressen.se

FOTNOT. Johan Norberg är medarbetare på Expressens kultursida. Därför recenseras boken av PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri.