Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vad stämmer egentligen i Pippi-bråket?

Janne Josefsson anklagar Botkyrkas bibliotek för censur
Foto: SVEN LINDWALL
Astrid Lindgren ville själv ta bort stötande ord ur "Pippi i Söderhavet".
Foto: LARS EPSTEIN/DN

Janne Josefsson anklagar biblioteken i Botkyrka för att bränna äldre versioner av Astrid Lindgrens böcker, eftersom de innehåller ord som uppfattas som rasistiska. 

Kommunen menar att Josefsson har fel. Men så sent som i juni kom kritik från Justitieombudsmannen för att man nekat att ta in böcker på grund av deras innehåll. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

"Visste ni att man bränner böcker i Sverige i dag?" 

Journalisten Janne Josefsson påstod i sitt Sommarprat att Botkyrka kommun bränner gamla versioner av Astrid Lindgrens "Pippi i Söderhavet" av ideologiska skäl. 

Kommunen svarade i ett pressmeddelande att man gallrat "vissa utgåvor" av boken:

”Bibliotek Botkyrka ägnar sig inte åt att bränna böcker. För att utrymmet i hyllorna ska räcka till krävs det att varje bibliotek i Botkyrka varje år gallrar motsvarande mängd böcker som man köper in. Det är en praktisk omöjlighet för ett folkbibliotek att ha alla böcker som givits ut i Sverige”

Josefsson upprörd över bokbål

Janne Josefsson har i intervjuer efter sommarpratet gjort liknelser med nazisternas bokbål.

Men många böcker bränns eller kastas bort i Sverige i dag: bland annat de som varje år av någon anledning kasseras från bibliotek. 

Frågan är då på vilka grunder böckerna kasseras. 

Botkyrka kommun skriver i sitt pressmeddelande att man gallrat vissa utgåvor av ”Pippi i Söderhavet” där det "förekommer föråldrade uttryck som kan uppfattas som rasistiska.” 

Man har ersatt dessa med en ny utgåva från 2015, där ordet ”negerkung” bytts mot ”Söderhavskung”, enligt en artikel i DN. 

Astrid Lindgrens dotter ändrade i Pippi

Det beslutet är taget av Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman, delägare i familjeföretaget Saltkråkan, som har upphovsrätten till Astrid Lindgrens böcker. Hon och förlaget stöder sig bland annat på en Expressen-intervju med Astrid Lindgren själv från 1970. 

”Säg mig, om du i dag skulle skriva om ’Pippi Långstrump’, skulle det då bli annorlunda?” frågade Expressens Elisabeth Frankl.

”Ja. Jag skulle ta bort en massa idiotier. (...) Spiksäkert är att jag inte skulle ha gjort Pippis pappa till negerkung!” svarar Lindgren, som redan då tyckte att fyrtiotalsversionen hade besvärande inslag, enligt förlaget.


LÄS MER: "Du ljuger som en poet, Pippi" 


Tidigare kritik mot biblioteken

Men kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun har tidigare fått kritik av Justitieombudsmannen för beslut kring böcker. 

Detta efter en anmälan om att Tumba bibliotek nekat både inköp och fjärrlån av boken "Invandring och mörkläggning – en saklig rapport från en förryckt tid”. 

Här hänvisade man till kvalitetsbrister, framför allt när det gäller saklighet och källhantering, men också till att boken på ett flertal punkter strider mot kommunens "interkulturella handlingsplan". Denna handlingsplan är framtagen för att ge biblioteken "en verksamhet som är angelägen för Botkyrkas flerspråkiga invånare."

Samma person försökte sedan låna titeln "Muhammeds flickor: våld, mord och våldtäkter i Islams hus”. Där nekades också både inköp och fjärrlån med "en allmän hänvisning till sin verksamhetsplan och förvaltningens värdegrund," enligt JO.

JO kritiserade detta: 


JO uttalar att biblioteken i sitt urval självklart inte behöver förhålla sig neutrala till brister i den vetenskapliga kvaliteten eller rena sakfel i en bok. Så länge ett yttrande inte är brottsligt finns det däremot inte något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de värderingar och åsikter som förs fram. Ett urval som sker på sådan grund står i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning och är inte heller förenligt med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen.

JO konstaterar att de skäl som biblioteket angett beträffande Muhammeds flickor visar att man i sin bedömning har beaktat de åsikter som förs fram i boken och att de skäl som biblioteket angett beträffande Invandring och mörkläggning ger intryck av att man beaktat åsikterna i boken. Biblioteket har därmed inte levt upp till bibliotekslagens och regeringsformens krav på objektivitet vid sin handläggning av låneframställningarna. Nämnden kritiseras för detta.


LÄS MER: Gallringen av Pippi är inte problemet, Josefsson 


Botkyrka kommun: "Vi lyssnar på kritiken

Roger Vintemar är tillförordnad verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.  

Ni har precis fått JO-kritik för hanteringen av två andra böcker. Kritiken gällde att ni ”beaktat åsikter i boken”. Är inte det exakt vad ni gör med "Pippi i Söderhavet" också?

– Jag har inte varit med i den processen och kan inte uttala mig på det djupet om det resonemanget. 

Kan du säga något om JO-kritiken generellt?

– Vår nya, uppdaterade inköpspolicy förhåller sig till JO:s linje. Där kan jag också säga att vi lyssnar speciellt på kritiken kring att vi brast med att neka fjärrlån. Den policy som tagits fram efter anmälan förhåller sig till lagen på ett bra sätt, men vi tar alltså till oss kritiken om att neka fjärrlån. 

Vad har förändrats i inköpspolicyn?

– I samband med anmälningarna såg vi ett behov av att se över riktlinjerna och ändra strukturerna.

Om man bor i Botkyrka och vill låna den gamla versionen av "Pippi i Söderhavet", hur går man tillväga? 

– Dessa kan beställas via fjärrlån. Upplagorna finns ju alltid kvar på något sätt i Sverige. 

– En reflektion är att det här är viktigt att titta på målgruppen. Det kan finnas ett syfte att ha en bok kvar i utbildnings- och kunskapssyfte. Därför skulle man kunna göra en gammal version av den här Pippi-boken tillgänglig. Sedan finns det ett syfte att ha en bok som barnbok, att ha berättelsen på hyllorna. De två målgrupperna skiljer sig åt. 

Det betyder också att ni inte skulle neka fjärrlån på en gammal version av "Pippi i Söderhavet"?

– Ja, det stämmer. 


På Stockholms stadsbibliotek finns i dag 72 versioner – då inräknat ljudböcker och översättningar – av den gamla versionen av "Pippi i Söderhavet" att beställa. 


LÄS MER – Josefsson: "De gallrar ut av ideologiska skäl"