Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

UR ska bli en ännu bättre arbetsgivare

Sofia Wadensjö Karén, vd för UR. Foto: MARIA ÖSTLIN / IBL BILDBYRÅ

Ett stort antal visstidsanställda knutna till public service-bolaget UR gick på måndagen samman i ett upprop för bättre villkor.
UR:s vd Sofia Wadensjö Karén svarar nu på kritiken.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

REPLIK | ARBETSVILLKOR. Hur kan UR bli en så bra arbetsgivare som möjligt – även för våra visstidsanställda? Redan i höstas identifierade ledningen på UR att vi bör arbeta med den frågan. Ett arbete där vi vill landa i en rad konkreta åtgärder, och som sedan några veckor tillbaka är i full gång. 

Men innan jag går in på detaljer kring våra åtgärder vill jag belysa vad en programanställning är – och varför den finns. På 1970-talet, i arbetet kring Lagen om anställningsskydd (LAS), identifierade såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationerna en risk kring just public service. Nämligen, om en och samma begränsade skara personer år ut och år in producerade samtliga program fanns risken att programutbudet från public service blev enahanda, att inflödet av idéer ströps och att nya perspektiv inte fick ta plats. Kort sagt, ett kontinuerligt tillflöde av ny produktionspersonal – så kallad berikning – bedömdes vara en viktig förutsättning för att public service skulle lyckas med sitt uppdrag att skildra många olika perspektiv.

Mindre lyckat

Detta är bakgrunden till varför public service har kollektivavtal som möjliggör det som kallas programanställningar. Många gånger mindre lyckat ur ett individperspektiv, men oerhört viktigt ur ett samhällsperspektiv. 

Att public service-bolagen har rätt att göra programanställningar motsäger inte det faktum att vi kan – och bör – tydliggöra denna anställningsform. Det arbetet är tillsammans med facket inlett och inom kort i hamn. Utöver detta är vi bland annat även i full gång med att se över våra interna bemanningsprocesser så att vi framöver kan ha både bättre framförhållning och erbjuda längre kontrakt.

Uppgiften i uppropet om att UR:s medarbetare inte vågar vara sjuka läste jag förstås med stor oro. Jag kan dock konstatera att vi i närtid har flera exempel där visstidskontrakt har förlängts mitt i en långtidssjukskrivning, vilket visar att vi åtminstone i vissa delar är en fungerande arbetsgivare även när det kommer till dessa anställningsformer. Jag vill dock poängtera att jag trots detta är övertygad om att det finns flera förbättringsområden för att vi ska bli en ännu bättre arbetsgivare även för dem som har kortare anställningar. På detta kommer vi givetvis att ha fokus framåt. 

Prioriterad fråga

Faktum är att vår nya HR-chef, som tillträdde i veckan, redan i höstas fick veta att detta skulle bli en av hans högst prioriterade frågor. För även om både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer enats kring att public service måste ha ett konstant inflöde av nya perspektiv, idéer och tankar går det inte att komma ifrån att kortare anställningsformer är oönskat för den enskilda personen. Därför vill vi, tillsammans med våra lokala fackklubbar, fortsätta vårt arbete med att förbättra för våra kolleger med dessa anställningsformer. UR vill förstås vara en så bra arbetsgivare som möjligt – för alla.

 

Av Sofia Wadensjö Karén

Sofia Wadenjö Karén är vd för UR.