Tove Folkessons trilogi är en höjdpunkt

Tove Folkesson.
Foto: SARA MCKEY

Tove Folkesson har gett uppväxtskildringen och generationsromanen ett nytt ansikte.

Malte Persson gläds åt den avslutande delen i hennes trilogi om Kalmarsjägarinnan Eva – en klassisk bildningsroman.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

I Tove Folkessons debutroman fanns en scen där huvudpersonen Eva, som del av tjejgänget Kalmars jägarinnor, avfärdar omgivningens killar: 

Å ena sidan de ”omobbade” som tar plats och gör sig viktiga med oviktigt tyckande. Å andra sidan ”mobboffren”, som kommer att behålla sina åsikter inombords tills de utbildat sig till ”musikrecensenter eller statsvetare” och kan ge igen.  

Om de sistnämnda heter det: ”Det var de som skulle skriva uppväxtskildringar, inte vi. Våra berättelser skulle förbli hemliga.”

"Kalmars jägarinnor" – en ovanlig uppväxtskildring

Ändå var ”Kalmars jägarinnor” just det: en uppväxtskildring om sådana som inte brukar skriva uppväxtskildringar. Dess svängigt krängande språk fångade å ena sidan perfekt känslan av att passa in i en grupp och ett sammanhang, å andra sidan en naggande aning om att man inte alls passar in där. 

Uppföljaren, med den dubbeltydiga titeln ”Sund”, gjorde något liknande med genren ”generationsroman”. Den skildrade en ungdomstid med ”fel” erfarenheter, där strävan efter frihet ledde till andlig förvirring och psykisk utsatthet snarare än självförverkligande.    

Efter Kalmar och sundet kommer nu följdriktigt Öland, i trilogins avslutande och mer ”vuxna” del. Eva vänder tillbaka till sina rötter, och efter försöken att finna sig själv i gruppen och som individ gäller det nu – tes, antites, syntes – att i ett större sammanhang hitta balansen mellan yttre och inre krav, mellan samhälle och drömmar. 

Trilogin som helhet visar sig därigenom vara en klassisk bildningsroman, och en konstnärsroman om att finna sitt språk. Idéer om språkets ursprung, lingvistiska och poetiska, återkommer också genom ”Ölandssången”.

Tove Folkessons landsbygd

I praktiken utgör boken en fortsättning på de kursiva avsnitt som fanns inskjutna i de två första romanerna, och där Eva vid en senare tidpunkt befann sig på Öland hos sin mormor Stickan. Det som särskilt i mittendelen kunde kännas som ett mindre lyckat romangrepp får i den fullbordade trilogin retroaktivt större mening. 

De ”aldrig hörda melodier” som denna gång står i fokus är på ett sätt av ett mer litterärt utforskat slag: böndernas, kvinnornas, de gamlas. Men Folkessons litterära landsbygd är ändå i hög grad hennes egen. Där finns runstenar, skördetröskor och jaktgevär; daytrading, psykofarmaka och James Joyce; gott humör och gömda, glömda tragedier.

Eva snokar i släkthemligheter som efterhand nystas upp. Kommer hon från en ”duktig bondsläkt” eller brås hon på dårar, drömmare och misslyckade poeter? Var hon ett barn som alltid gjorde som hon blev tillsagd, eller gjorde hon alltid som hon ville?


LÄS MER: Den som kallar förorten "no go" har inte vuxit upp på landet


Mormodern valde normaliteten, för att det är så man överlever. Morbrodern Arne kommer (i ofta väldigt roliga dialoger) med en påläst naturvetenskaplig motröst när Eva vill romantisera. Den kulturlöse storbonden Ramström dyker upp och är i vägen, men inte ens han är så enkel som han först verkar.

Porträttet av Eva själv, konstnären som ung kvinna, är i sig en stark skildring av en längtan efter skönhet som bara tycks komma till priset av skörhet. Men det som – trots viss ojämnhet – gör Folkessons trilogi till en höjdpunkt i de senare årens svenska litteratur är att den också är så mycket annat samtidigt. 

Med sina många bifigurer och scenbyten skildrar den en tidsera och ett samhälle fullt av konfliktlinjer och krockande värderingar. Klass, genus och stad/landsbygd är bara de mest uppenbara perspektiven.  


LÄS MER: Tove Folkesson avkräver feminismen ett farväl till vapnen


Bildrik och musikalisk Folkesson

”Ölandssången” är kortare och mindre yvig än de tidigare delarna, men har i gengäld ett större djup i personteckningarna. Stilen är fortfarande bildrik och musikalisk; ändå i grunden vardagsspråklig, men med förmåga att växla både ton och tempo. 

Där svensk samtidsprosa annars ofta drar antingen åt ett fragmentariskt svävande eller åt ett stelt och redovisande berättande, lyckas Folkesson (i likhet med Monika Fagerholm, som är en uppenbar förebild) förena lyrisk fantasi med episk disciplin. Möjligen kan man invända mot några mer vaga avsnitt, där fantasi och verklighet flyter samman, men också dessa fyller en funktion för helheten. 

Vad kan jag säga mer? ”Ölandssången” har en väldigt snygg inledning, och ett värdigt slutackord. Det däremellan var inte dåligt heller.


Roman

Tove Folkesson

Ölandssången

Weyler, 193 sidor


Malte Persson är författare och kritiker på Expressens kultursida. Hans senaste bok är "Om Ofissim".