Överintendentens arv

OMSTRITT. Arkitektur- och designcentrums framtid är osäker. Enligt flera källor kommer institutionen att slås ihop med Moderna museet.
Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia Commons

En museirockad förbereds i Stockholm.
Kulturdepartementet planerar att slå ihop Arkitektur- och designcentrum med Moderna museet.
Samtidigt lever ilskan mot den tidigare överintendenten Lena Rahoult kvar bland medarbetarna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

"Hur tycker du att din tid här på Arkdes har varit?"

Jag borde ha förstått att frågan skulle komma – det hör knappast till vanligheterna att en nyanställd person säger upp sig efter fyra månader – ändå blir jag ställd. Kvinnan som sitter på stolen mittemot mig ler. Tankarna virvlar i huvudet, vad kan jag berätta?
Att jag har gått hem med en klump i magen flera gånger i veckan på grund av den dåliga stämningen på jobbet? Att en kollega fick ett anonymt hotbrev i sitt postfack? Vill hon kanske höra något om att a l l a vet hur dålig ekonomin är, att det bara är en tidsfråga innan det läcker ut till tidningarna?
Tveksamt.
Till slut svarar jag något om att det har varit bra, men att journalistiken lockar mer. Det är förvisso sant, men inte heller hela sanningen. Arkitektur- och designcentrums dåvarande överintendent Lena Rahoult verkar ändå nöjd med svaret. När jag till slut kommer ut från huset på Skeppsholmen tar jag ett foto på mig själv i majsolen. Ansiktet strålar av lättnad. Det syns att mina fyra månader som webbredaktör på det statliga museet inte har varit mitt livs bästa tid.

Röster om Arkdes

 Monica Fundin Pourshahidi, tidigare anställd som bland annat ansvarig för externsamverkan och för projektet "Hållbar stad". Slutade på Arkdes 2013:
"I korthet så var min tid på Arkdes enormt rolig, extremt inspirerande - och bland det värsta jag har gjort. Jag hade väldigt mycket ansvar men egentligen inget mandat. Det var stressande och pressande med oklara mål och dubbla budskap. Beslut kunde rivas och fattas på lösa boliner. Samverkan med andra myndigheter och organisationer, som var så viktig i vårt uppdrag, drog jag i princip helt själv. Det är snudd på omänskligt, det går egentligen inte. Jag var både beslutsfattare och utförare och intresset för samverkansfrågorna var minst sagt klent på min institution. Tre års ackumulerad stress gjorde mig helt utmattad och fick mig att till slut säga upp mig."


Ola Andersson, arkitekt och författare:
"Jag recenserade Lola Geisendorff-utställningen för DN i våras, den är ganska typisk för nivån på utställningarna. Utställningen var helt hopplös. Man förminskade henne och ställde ut hennes jävla sportbil på museet. Man förminskade henne till en läcker kvinna i stället för att visa på hennes gärning som arkitekt. Det jag har märkt som ett problem är att ledningen har sett arkitekturen som ett verktyg för att förändra samhället. Och det går ju inte, det är samhället som förändrar arkitekturen."


Malin Zimm, var tidigare anställd som sakkunnig inom arkitektur. Slutade på Arkdes 2014:
"Trots ett starkt fokus på närvaro i sociala medier har Arkdes svårt att kommunicera sina ämnen eller sig själva som annat än varumärken. Man pratar som en inredningstidskrift och använder samma bildspråk i sociala medier. Men det står ingenting om formgivaren eller årtalet, bara att man är välkommen att kontakta återförsäljaren."


Yvonne Rock, jobbade med projektet "Vem är staden – möten mellan Stockholm och Nairobi" 2013:
"De kunde inte ta hand om vårt projekt. De hade svårt att arbeta med publikt arbete och marknadsföring. Klart att det hade att göra med ledarskap och organisation. Från början fanns det några miljoner till projektet. Sen krymptes  det till några  hundra tusen kronor, tror jag. Jag vet faktiskt inte var det slutade, vi fick ingen insyn i deras budget. Men det blev nog en rätt stor investering till slut. För att vara en statlig myndighet fanns det något klart  oprofessionellt där."


Eric De Groat, enhetschef för samlingar, bibliotek och forskning. Har arbetat på Arkdes sedan 2009:
"Det är klart att vi har haft en del problem i verksamheten, både organisatoriskt och finansiellt. Men med Kerstin Brunnberg som ny överintendent och med den kompetens som finns här i huset ser jag ändå ljust på Arkdes framtid. Det enda orosmolnet är vad utredningen om en eventuell sammanslagning kommer att landa i."


Tobias Olsson, förbundsordförande Sveriges arkitekter:
"Det finns så klart en besvikelse i grunden bland många av mina medlemmar för att man går från ett arkitekturmuseum till att bli ett museum med ett breddat uppdrag till Arkdes och nu kanske gå upp i Moderna - även om många även ser det positiva i Arkdes breddade uppdrag där de diskuterar arkitektur med hela branschen och allmänheten"


Kerstin Brunnberg, tillförordnad överintendent på Arkdes:
"Nu har vi ordning på ekonomin och nu ser jag vad vi behöver stärka oss  inom  fackområdet, arkitektur. Vi måste också öka aktiviteten inom uppdraget att vara mötesplats. Det vi gjort är att ge samlingarna ökade resurser för att de ska bli än mer användbara av forskare och allmänhet.  Jag är inte ett dugg oroliig för en eventuell sammanslagning så länge vi har ett tydligt uppdrag. Moderna museet kommer inte att sluka oss. Det är bara ett uttryck för dåligt självförtroende."

Åtta månader senare är jag tillbaka i Arkdes vitmenade lokaler. Inne i den permanenta utställningshallen är det denna mulna onsdagseftermiddag tre besökare. En man med en tunn krans av vitnande hår sitter och läser på skylten bredvid en modell av en medeltida stenkyrka. Ett par – engelskan avslöjar dem som turister – tittar runt bland utställningsborden som visar tusen år av svensk byggnadskonst. Då och då avbryts stillheten av ilskna borrtjut från den stora utställningshallen intill. Det hela utgör en skarp kontrast till sorlet utanför Moderna museets biljettkassa ett tiotal meter härifrån.

Men snart kan de här två skilda världarna komma att förenas. Vi ska återkomma till det lite längre fram.

Lena Rahoult är inte längre kvar som generaldirektör. Drygt två månader efter att jag lämnade in mitt passerkort avsattes hon med omedelbar verkan av dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Den misskötta ekonomin och bristen på samarbete med andra aktörer framhölls som de viktigaste skälen till att hon fick gå. Ministerns ingripande var närmast av symbolisk karaktär, Lena Rahoult hade bara månader kvar på sitt sexåriga förordnande när hon fick sparken. Sedan dess har den tillförordnade överintendenten Kerstin Brunnberg arbetat för att få verksamheten på fötter igen.

Den spanska arkitekten Rafael Moneos prisbelönta byggnad.
Foto: Nikolaj Alsterdal

Men hur illa ute var egentligen Arkdes? "Misskött ekonomi" är en vag anklagelse. Jag har varit i kontakt med flera personer som arbetar, eller har arbetat på myndigheten. Nästan alla kräver att få vara anonyma för att ställa upp på en intervju. Tillsammans målar de upp en bild av hur myndigheten stod på randen till en fullständig kollaps. Om inte kulturdepartementet hade ingripit förra sommaren, samtidigt som flera personer lämnade sina tjänster, skulle Arkdes haft ett budgetunderskott på över fem miljoner kronor vid årsskiftet.
Trots de senaste årens stora publiksuccéer med utställningar som "Blockholm" och "The fashion world of Jean Paul Gaultier" har siffrorna i årsredovisningen lyst ilsket röda. Då ska man också ta i beaktande att tio miljoner kronor extra fördes över till myndigheten 2009 och 2010, bland annat från föreningen Svensk form.

– Man tillsatte mängder med miljoner för att skapa en mötesplats som direkt skulle kommunicera med medborgarna. Men under alla Lenas år har inte en enda debattartikel emanerat härifrån. Inte en enda tanke, inte en enda diskussion. Under sommaren 2014 fick hon till och med låna pengar från Riksgälden för att kunna betala ut löner. Inte ens Grekland har varit så illa ute, säger en person som har arbetat på myndigheten.

Lena Rahoult, tidigare överintendent på Arkitektur- och designcentrum.
Foto: Jurek Holzer / Svd / Tt

Den havererade ekonomin var dock inte det enda skälet till att kulturdepartementet till slut agerade. Under flera år har Arkdes kritiserats – både från politiskt håll och i branschpress – för att man har haft svårt att lyckas med det förändrade uppdrag man fick 2009.
Arkdes, eller Statens centrum för arkitektur och design som det fullständiga namnet lyder, skiljer sig från de andra statliga museerna. Inte bara genom sin historia – museet grundades ursprungligen av Sveriges arkitekters riksförbund 1962 och hamnade i statlig ägo först 16 år senare – utan också i det att Arkdes ska vara något mer än ett museum. I kulturdepartementets instruktionsbrev till Arkdes slår man fast att myndigheten ska stärka kunskapen om arkitekturens och formens betydelse för samhällsutvecklingen. Dessutom ska man fungera som en nationell mötesplats för arkitekter, byggherrar, formgivare och forskare.

Det är från de här lokalerna på Skeppsholmen som diskussionen om det framtida Sverige ska ta fart.
– När den politiska visionen väl skulle omsättas i praktiken, då utser man en överintendent som har noll koll på våra ämnen. På mindre än fem år har hon lyckats skjuta ett helt politikområde i sank, säger en person som har arbetat på Arkdes.
– Fortfarande lider vi av den infantilisering och det dårskap som präglade hennes tid här. Hon har kastat tillbaka arkitekturpolitiken till 1998. Ur ett samhällsperspektiv är det så tragiskt. Nu är det ju viktigare än någonsin att prata om hur vi bor, och bristen på någonstans att bo, säger en annan person.

Glasgången mellan utställningshallen och biblioteket på Arkitektur- och designcentrum.
Foto: Arkitektur- och designcentrum, uteservering 2014.jpeg/Axel Pettersson/CC BY-SA 3.0

Frågan är om Arkdes hinner slicka sina sår innan nästa hugg faller. Just nu arbetar kulturdepartementet på en intern utredning om institutionens framtid. Tanken är att den ska skickas ut på remissrunda i mars. Enligt flera av varandra oberoende källor kommer kulturdepartementet föreslå att Arkdes slås ihop med Moderna museet.
– Man kommer att lägga ned Arkdes och trycka ihop det med Moderna. Det är inte uttryck för en offensiv arkitekturpolitik. Vad kan Moderna erbjuda som gör ämnesområdet starkare? Risken finns att det blir som på Moma i New York, att arkitekturen bara blir en i raden av konstformer, säger en person.

De exakta formerna för sammanslagningen är fortfarande oklara. En möjlig väg är att Moderna museet tar över hela det administrativa ansvaret för Arkdes. Det skulle i så fall innebära att Daniel Birnbaum blir överintendent för båda myndigheterna, men att Arkdes finns kvar med samma namn och delvis samma uppdrag. Redan nu har man tagit små steg mot en sådan förändring. Sedan ett par månader delar man it-support och personalhandläggare med Moderna museet. Det finns också planer på att låta värdarna på de två museerna jobba på båda institutionerna.

Det andra alternativet är betydligt mer radikalt: Då uppgår Arkdes i Moderna museet, som i sin tur får ta över ansvaret för arkitekturpolitiken.
– Det är lätt att sitta och peka ut Lena Rahoult som ansvarig för det här, men i grund och botten handlar det om en skitdålig rekrytering från kulturdepartementets sida från första början. Och jag tycker att man hade kunnat se det här för flera år sedan. Där ligger en stor skuld, säger en person som har arbetat på kulturdepartementet.


På kulturdepartementet vill man vare sig bekräfta eller dementera uppgifterna om en kommande sammanslagning:
– Vi har inte gått ifrån det som står i budgetpropositionen. Där står det att vi ska undersöka effekterna av en möjlig sammanslagning mellan Moderna museet och Arkitektur- och designcentrum, säger Kristoffer Talltorp, pressansvarig hos kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Flera källor uppger att rapporten kommer att föreslå en sammanslagning i någon form.
– Jag kan inte kommentera det, vi har fortfarande en del samtal och möten att göra innan utredningen är färdig. Grundambitionen är att man vill stärka arkitekturfrågorna, sen finns det röster som både är negativa och positiva till en sammanslagning.

Oavsett hur sammanslagningen kommer att se ut, kan det knappast vara det eftermäle som den förra överintendenten hade tänkt sig. Men det kommer vi aldrig att få veta. När jag till slut får tag på henne på sms vill hon inte bemöta kritiken som riktas mot henne:

"Jag har inga kommentarer om min tid på Arkdes. Skrev en rapport till kulturdepartementet i december 2014 om europeiska arkitekturinstitutioner. Där kan du läsa om mina tankar om Arkdes verksamhet och framtid. Bästa hälsningar, Lena"

Arkdes

■ Statens centrum för arkitektur och design grundades som 1962 av Sveriges arkitekters riksförbund (SAR). Då hette det Arkitekturmuseet, ett namn som följde med ända till 2013. I samband med att museet grundades donerade också SAR en större mängd ritningar och modeller. Sedan dess har samlingarna växt.

■  I dag finns över tre miljoner objekt i museets samlingar, däribland ritningar, skisser och modeller från några av Sveriges mest namnkunniga arkitekter.

■ Dåvarande Arkitekturmuseet kom i statlig regi 1978 och flyttade in i sina nuvarande lokaler på Skeppsholmen 1998. 2013 bytte man namn till Statens centrum för arkitektur och design som en följd av det förändrade uppdrag man fick fyra år tidigare. I dag ska man vara en nationell mötesplats för alla aktörer inom arkitektur, form och design.

Mediestormarna

Under åren har det stormat rejält kring Arkdes och Arkitekturmuseet. Här följer ett axplock av kritiken:

"Pr-chef fick sparken efter föräldraledighet" – Resume 9/3 2011

"Arkitekturmuseets femtioårskris" Tidskriften Arkitektur 9/11 2012

"Museet förstår inte vad de ska göra" – SVT 20/11 2012

"Arkitektkåren kritiserar regeringen" SVT 20/11 2012

"Tälttanten 2.0" Tidskriften Kritik

"Kulturministern: Vi har flera gånger påtalat en del brister" SVD 24/7 2014

"30 grader och Lena Rahoult är borta från Arkitektur- och designcentrum" – Arkitekt.se 4/8 2014

"Nu måste Arkitektur- och designcentrum kasta sig in i debatten" Sydsvenskan 4/9 2014

"Ett oskrivet ark" Archileaks.se 19/1 2015