Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Här har du din politik, Alice Bah Kuhnke

INGA SVAR. Kulturminister Alice Bah Kuhnke saknar konkreta förslag på en ny mediepolitik.
Foto: Ylwa Yngvesson

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes första budget blev en besvikelse för alla som hoppats på krafttag i politiken.

Nils Funcke föreslår elva brännande punkter att börja med.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

1) Avveckla presstödet och avskaffa Presstödsnämnden. Dagens stödsystem utgör en relik från den mindre smickrande kohandeln mellan Centern och Socialdemokraterna på 1960-talet. Systemet är sedan länge överspelat av medieutvecklingen. Sänk i stället de sociala avgifterna för medier som faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna; dagspress, vissa webbtidningar, tidskrifter, böcker, radio och tv med flera.


2) Utforma alla regelverk fritt från taktiserande och politiska överväganden och önsketänkande. Överge tanke på en demokratibestämmelse vid utformningen av stödsystem. Avstå från att konstruera system som ger er själva och övriga etablerade partier monopol på att informera på våra skolor. Värna demonstrationsrätten. Hållbara regelverk i en demokrati kännetecknas av opartiskhet och saklighet.


3) Avskaffa litteraturstödet till enskilda boktitlar och tidskrifter. Banta Statens kulturråd. Selektivt stöd ger utrymme för smakbedömningar och politiska överväganden i synnerhet när reglerna ställer krav på kvalitet och jämställdhet. Skapa ett generellt stöd till exempel genom förändringar av momssatsen och återinförandet av en tidskriftstaxa på posten. Se och stärk bibliotekens roll som lokala kulturnav.


4) Stärk den sekulära staten. Ta bort formuleringen om att förvalta en etik baserad på kristen tradition ur skolans läroplan. Avskaffa det statliga stödet till trossamfunden. Avveckla stödet till skolor som verkar på konfessionell grund.


5) Öppna Sverige. Allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet utgör en del av den konstitutionella kontrollmakten. Regelverket behöver stärkas och en rensning ske bland sekretessbestämmelserna. Offentlighetsprincipen måste bli en princip i praktiken, fyllas med innehåll och inte bara hyllas i högtidstalen. Myndigheterna behöver råd, utbildning och granskning. Trappor ska sopas uppifrån. Börja med den egna, i synnerhet trappan till Arvsfurstens palats och utrikesdepartementet. Stärk JO.


6) Utvidga offentlighetsprincipen till att omfatta all verksamhet som finansieras med offentliga medel. Det 60-talet bolag som sorterar under näringsdepartementet bör äntligen inordnas under offentlighetsreglerna. De 150 000 anställda i de statligt ägda bolagen ges meddelarfrihet.


7) Återupprätta den gråa, trista och lite fyrkantiga ämbetsmannatraditionen. Avskaffa incitament som får myndigheterna att se sig som en hybrid av myndighet och näringsliv. Bannlys PR-byråerna på departement och myndigheter. Kräv att myndigheterna rensar sina mediestrategier och informationspolicys från regler som inskränker och kränker medarbetarnas yttrandefrihet.


8) Begränsa och stärk kontrollen av statens och myndigheternas möjlighet att kartlägga enskilda. Se över lagen om kameraövervakning. Inför domstolsprövning innan uppgifter om vem som ringt vem överlämnas till de brottsbekämpande myndigheterna.


9) Avlöva Granskningsnämnden för radio och tv uppgiften att pröva enskildas anmälan mot program i radio och tv. Ta initiativ till samtal med public service och övriga tv-bolag och deklarera att de själva bör organisera sin granskning vad gäller prövning av etiska övertramp mot enskilda. Det skulle ge det pressetiska systemet stadga och ökad styrka och därmed stärka enskildas möjligheter till upprättelse för oförrätter i medierna.


10) Öka vaksamheten vid förhandlingar inom EU om nya rättsakter och fördrag. Vägra förslag som inskränker yttrandefriheten och meddelarfriheten, leder till ökad övervakning av medborgarna och ökad överstatlighet i frågor som berör demokratin. Lägg på ett kol för att öka medborgarnas insyn i EU:s institutioner.


11) Avskaffa avgiften för utgivningsbevis för webbplatser. Ge även utländska medborgare rätt att få yttrandefrihetsgrundlagarnas skydd för sina webbpubliceringar.


Nils Funcke

kulturen@expressen.se


Nils Funcke är journalist och tidigare chefredaktör för Riksdag & Departement, samt sekreterare i Yttrandefrihetskommittén. Han har skrivit ”Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna” (Carlssons, 2006). Hans senaste bok är ”Offentlighetsprincipen, praktik och teori” (2014).


Följ Expressen Kultur på Facebook – där kan du kommentera och diskutera våra artiklar.